DERECE PROGRAMLARI

: Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2018 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Fakültemiz 22.10.2020 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesine taşınmıştır. Eğitim faaliyetlerine Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi adı altında devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı gastronomi ve mutfak sanatları alanında hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve beceriye sahip; takım çalışması ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen; etkin iletişim kurabilen; faaliyet alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan; etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan uzman personel ve yöneticiler yetiştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitimine başlamıştır. Öğrencilerin isteği doğrultusunda bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi sağlanabilmektedir. Eğitim-öğretim dili %100 Türkçe olan bölümün öğretim planında gastronomi alanına ilişkin dersler ağırlıklı olmakla birlikte ekonomi ve İşletme alanına ilişkin dersler ve Almanca, Rusça ve Fransızca seçimli yabancı dil dersleri de yer almaktadır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri seçimlik yabancı dili eğitim sonuna kadar almakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerimize mesleki deneyiminlerini arttırmak için 40 iş günü staj olanağı sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme
3   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirebilme
4   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
6   Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme.
7   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme ve modelleyebilme ve analiz edebilme.
8   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme.
9   Gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme.
10   Toplumsal sorumluluk ve etik biliciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
11   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
12   Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları öncelikle konaklama işletmelerinde ve bağımsız yiyecek/içecek işletmeleri olmak üzere, havalimanlarındaki yiyecek/içecek birimlerinde, kruvaziyer gemilerde, catering işletmelerinde, yiyecek/içecek hizmeti sunan kamu kurumlarında ve yiyecek/içecek hizmeti sunan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, iki farklı ders kategorisi (toplam 240 AKTS) bulunmaktadır. Zorunlu Dersler (%70): Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Diploma Programının temel dersleri ve İşletmecilik alanını destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seçimlik Dersler (%30): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanlarında yoğunlaşmayı, kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi sağlayan dersler ve ikinci yabancı dil derslerinden oluşmaktadır. Derslerin dili %100 Türkçe olup issteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Almanca, Rusça ve Fransızca seçimlik yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz mesleki deneyiminlerini arttırmak için 60 iş günü staj yapmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 GMS 1001 İKTİSADA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 GMS 1003 İŞLETME ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 GMS 1007 İŞLETME MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 GMS 1009 GASTRONOMİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 GMS 1105 MUTFAK VE SERVİS MALZEME BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 8 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1011 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 6 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GMS 1002 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 GMS 1004 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 GMS 1006 TURİZME GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 GMS 1008 BESLENME İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 GMS 1010 GENEL İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDİ 1010 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 6 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 2001 MESLEKİ İNGİLİZCE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 GMS 2003 SANİTASYON VE HİJYEN ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 GMS 2005 YEMEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 GMS 2007 GIDA KİMYASI ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 GMS 2009 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 GMS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 SEC 2035 İNGİLİZCE I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 2039 FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 2071 ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 2073 GASTRONOMİ TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 SEC 2075 HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 SEC 2095 FONKSİYONEL BESLENME SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 2006 YİYECEK-İÇECEK MALİYET ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 GMS 2008 MENÜ PLANLAMA ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 GMS 2010 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 GMS 2012 YEMEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME II ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 GMS 2014 MESLEKİ İNGİLİZCE II ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ZGS 2014 STAJ I ZORUNLU 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 2036 İNGİLİZCE II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 2038 ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 2040 FRANSIZCA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 2050 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 2052 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SEC 2054 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 SEC 2056 SIFIR ATIK MUTFAK SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 3001 GASTRONOMİ VE PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 GMS 3003 SERVİS VE SUNUM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 3 GMS 3007 MUTFAK TASARIMI ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 GMS 3011 TÜRK MUTFAĞI ZORUNLU 2 2 0 3
G 5 GMS 3013 YEMEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME III ZORUNLU 2 2 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 3035 İNGİLİZCE III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SEC 3037 ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 3039 FRANSIZCA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 3053 BAHARAT VE KAHVE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 3055 ETKİNLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 SEC 3057 EKMEK YAPIMI SEÇMELİ 2 1 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 3010 YEMEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME IV ZORUNLU 2 2 0 3
B 2 GMS 3012 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERI VE GIDA MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 GMS 3016 YİYECEK-İÇECEK OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 ZGS 3012 STAJ II ZORUNLU 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 3036 İNGİLİZCE IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 3038 ALMANCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 3040 FRANSIZCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 3058 YEMEK VE MİTOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 3060 DİJİTAL MEDYA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SEC 3062 PASTACILIK SEÇMELİ 2 2 0 5
B 7 SEC 3064 ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE CATERİNG SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 SEC 3066 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 4003 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 GMS 4007 GASTRONOMİ TRENDLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 GMS 4009 BANKET YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 GMS 4011 ULUSLARARASI MUTFAKLAR I ZORUNLU 2 2 0 3
G 5 GMS 4013 RESTORAN VE BAR YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 SEC 4035 İNGİLİZCE V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 4037 ALMANCA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 4039 FRANSIZCA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 4057 MİKSOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 SEC 4059 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 SEC 4061 ŞARAP KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 SEC 4063 ARGE MUTFAK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 1 0 6
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 4004 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 GMS 4006 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 GMS 4008 GIDA TADIM TEKNIKLERI ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 GMS 4012 ULUSLARARASI MUTFAKLAR II ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 GMS 4014 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 4036 İNGİLİZCE VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 4038 ALMANCA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 4040 FRANSIZCA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 4054 ÇİKOLATA YAPIMI SEÇMELİ 2 1 0 5
B 5 SEC 4056 YEMEK SÜSLEME SANATI SEÇMELİ 2 1 0 5
B 6 SEC 4058 MOLEKÜLER GASTRONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 SEC 4060 EGE MUTFAĞI SEÇMELİ 2 1 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda 240 AKTS kredisini ve 60 günlük stajı tamamlamak zorundadır. Programa ait diploma, öğretim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve Kümülatif Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hülya KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi Kuruçeşme,
205/60 Sokak No:1 Tınaztepe, Buca/İZMİR
Telefon: 0232-301 69 01
Faks: 0232-301 69 03
E-mail: hulya.kurgun@deu.edu.tr