DERECE PROGRAMLARI

: İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğinde risk oluşturacak diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.
Bunun yanı sıra tehlikelerin kaynağında yok edilmek, çalışanların tüm dikkatini işine vermesini sağlayarak iş veriminin arttırmak, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı'nın amaçları arasındadır.

Temel Program Kazanımları

1   Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek.
2   Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
3   İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.
4   İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.
5   İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
6   Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak.
7   İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı takip etmek, yorumlayabilmek ve uygulamak.
8   İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak.
9   Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek.
10   Acil durum yönetimini etkin yürütebilmek.
11   Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek.
12   Kimyasalların tehlikelerini tanımlayabilmek ve ilgili risk analizlerini yapabilmek.
13   Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları sürecini düzenleyebilmek.
14   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak.
15   Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak.
16   Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.
17   İş ve özel yaşamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek.
18   En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek.
19   Makina ve Techizatı tanıma ve etkin şekilde kullanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 29 zorunlu ve 22 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 90/30 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 İSG 1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLU 4 2 0 7
G 5 BRG 1001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 İSG 1003 TEMEL HUKUK ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 BRG 1007 KİMYA ZORUNLU 2 1 0 4
G 8 BRG 1003 FİZİK ZORUNLU 2 1 0 3
G 9 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 1004 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İSG 1008 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 İSG 1104 MESLEKİ UYGULAMA STAJ 0 0 0 10
B 4 İSG 1010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 1 ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İSG 1002 ERGONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 2015 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 İSG 2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI II ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 İSG 2003 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 İSG 2001 İLK YARDIM ZORUNLU 2 1 0 3
G 5 İSM 2031 MAKİNE VE TEÇHİZAT I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BRG 2001 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 İSG 2023 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 İSG 2021 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 İSG 2019 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 İSG 2017 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 İSG 2013 İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 İSG 2011 BAKIM TEKNİĞİNDE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 İSG 2005 ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ VE GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 İSG 2025 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 İSG 2029 RİSK ETMENLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BRG 2044 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İSM 2012 MAKİNA VE TEÇHİZAT II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İSG 2034 ETİKETLEME VE İŞARETLEME ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 İSG 2042 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 İSG 2038 RİSK ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 İSG 2008 İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA ZORUNLU 1 1 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 2026 MADENLERDE HAVALANDIRMA, EMNİYET VE SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İSG 2020 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 İSG 2018 UYARI İŞARETLERİ, LEVHA STANDARTLARI VE KORUYUCU EKİPMANLA SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 İSG 2016 ENDÜSTRİYEL HİJYEN SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 İSG 2012 AB'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 İSG 2036 TAŞIMA VE DEPOLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 8 İSG 2024 ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 İSG 2022 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 İSG 2030 ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm teorik dersleri ve uygulamalı dersleri, 30 iş günlük pratik eğitim de dahil olmak üzere başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Sermin KUN
E-posta: sermin.kun@deu.edu.tr
Tel: 0 232 632 12 48 / 118
Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir