ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Engelli İçin Olanaklar

ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimini oluşturmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi’nin amacı; üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampüs ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkânlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.
Herhangi bir sağlık sorunu (gözle görülen veya görünmeyen) bir öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal yaşantısını engelliyor ise o öğrenci “engelli”dir.
Karşılaşabileceğimiz engel grupları şunlardır.  
• Görme Engelliler 
• Fiziksel Engelliler 
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
• Öğrenme Güçlükleri 
• Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar 
• Konuşma ve Dil Sorunları 
• İşitme Engelliler ve Sağırlık 
• Travmatik Beyin Hasarları 
• Diğer Engel Grupları (kronik hastalıklar gibi)

Engelini (özürünü) Engelli Öğrenciler  Birimi’ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Engelli Öğrenciler Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilecektir. Bu nedenle durumunuzla ilgili belgelerinizi tarafımıza iletmenizi rica ederiz.
Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen öğretim elemanınız veya birimimizle iletişime geçiniz.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI:
*Her dönem başında, kayıtlı oldukları derslerin öğretim elemanlarıyla iletişim kurmak, kendi durumları ve ihtiyaçları hakkında öğretim elemanlarına bilgi vermek.
*Her dönem başında aldıkları dersleri gereksinim duyabilecekleri uyarlamalar doğrultusunda incelemek  ve Engelli Öğrenciler Birimi'ne gerekli uyarlamalar hakkında bilgi vermek.
*Akademik uyarlamaya ihtiyaç duyduklarını belgelemek için, resmi kurumlardan alınmış, mevcut engel durumlarını gösteren raporu birime teslim etmek.
*Öğrenim gördükleri bölüm tarafından sağlanan/sağlanmayan hizmetler hakkında birimi bilgilendirmek.
*Durumundaki veya iletişim bilgilerindeki değişiklikleri birime bildirmek.
*Engelli Öğrenciler Birimi, öğretim elemanları ve akademik danışmanlarıyla tutarlı ve düzenli bir ilişki kurmak.
*Engelli Öğrenciler Birimi tarafından web sitesi, e-posta veya telefon aracılığıyla sağlanan bilgileri takip etmek ve planlanan bireysel ya da grup toplantılarına  katılmak.