DERS ADI

: İLETİŞİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 2023 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ANIL ÖZIRMAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği
Bilgisayar Teknolojisi

Dersin Amacı

1.İletişimin kavramsal çerçevesi hakkında temel bilgiler vermek
2.İletişim süreçlerinin işleyişi, önemi ve gerekliliği hakkında bilgi vermek
3.İletişim türlerini ve iletişimin temel öğelerini öğretmek,
4.Kişilerarası iletişimde sözlü ve sözsüz iletişim kurma becerisini geliştirmek,
5.Örgütlerdeki iletişim türleri ve boyutlarını öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler, iletişimin tanımı ve kavramlarını öğrenir.
2   Öğrenciler, iletişim öğelerini analiz eder
3   Öğrenciler, İş ve özel yaşamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
4   İş yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanır.
5   Öğrenciler; iletişimi, toplumsal ve kültürel bağlamda değerlendirir.
6   Örgütlerdeki iletişimin önemini kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İletişim Kavramı ve Tanımı
2 İletişimin Diğer Disiplinlerle İlişkisi, İletişim Modelleri
3 İletişim süreci ve öğeleri I: Kaynak, ileti, kanal, alıcı
4 İletişim süreci ve öğeleri-II: Kodlama, kod açma, geri bildirim
5 İletişim süreci ve öğeleri-III: Toplayıcı Yankı, gürültü, seçici algı
6 İletişim Türleri, Kişilerarası İletişim
7 Ara Sınav
8 Sözlü ve Sözsüz İletişim, Grup İletişimi
9 Örgütsel İletişim
10 Kitlesel İletişim ve Kitle İletişim Araçları
11 Türkiye'de İletişim ve Kitlesel İletişim- Internet
12 İletişim Sosyolojisi
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders için kullanılacak materyaller dersi veren öğretim görevlileri tarafından sağlanacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN YarıyılsonuSınavı
3 BNS FinalsonuBaşarı Notu
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonuBaşarıNotu


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi vize sınavının %40'ı ve final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve Final sınavı ile öğrencinin 6 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Anıl ÖZIRMAK
anil.ozirmak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.14445
ÖK.22445
ÖK.32445
ÖK.433445
ÖK.52445
ÖK.64445