DERS ADI

: KİMYA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BRG 1007 KİMYA ZORUNLU 2 1 0 4

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ÇAĞRI CEYLAN KOÇAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Maddenin özellikleri, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve atom özellikleri, kimyasal bileşiklerin adlandırılması ve tepkimeleri, kimyasal bağlanma teorileri, radyoaktivite, organik ve anorganik kimya genel bilgileri, gazlar, sıvılar katılar ve çözeltiler hakkında kapsamlı olarak teorik bilgiler vermek ve öğrencilerin kimyanın temel kavramları konusunda düşünme yeteneklerini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kimyanın amacını ve maddenin temel özelliklerini öğrenir.
2   Atomun yapısı, atom kuramları, orbital kavramı ve elektron dizilişini öğrenir.
3   Elementlerin periyodik özelliklerini öğrenir
4   Kimyasal bileşikler öğrenir.
5   Gazların özellikleri, yasalarını öğrenir.
6   Sıvıların ve katıların özelliklerini, çözeltileri ve çözünürlük ile ilgili kavramları öğrenir.
7   Anorganik kimya temel bilgileriniı öğrenir.
8   Organik kimya genel bilgilerini öğrenir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kimyanın amacı, maddenin özellikleri, sınıflandırılması,
2 SI sistemi ve anlamlı rakamlar
3 Atom ve atom teorisi, orbital, elementler, bileşikler,
4 Radyoaktivite
5 Periyodik tablo ve özellikleri, elementlerin sınıflandırılması,
6 atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektron dağılımı
7 Ara Sınav
8 Moleküller arası çekim kuvvetleri, Sıvıların özellikleri, Katıların özellikleri
9 Kimyasal bağlar,kovalent, iyonik ve zayıf bağlar
10 Gazların özellikleri, gaz yasaları
11 Asit baz tepkimeleri
12 çökelme ve çözünme tepkimeleri
13 yükseltgenme indirgenme tepkimeleri
14 organik kimya temel bilgiler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Genel Kimya 1-2 / Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette, 2012, Palme yayıncılık,10.baskıdan çeviri.
2- Genel kimya ders notları, Duygu Tosçalı
3-Chemistry, Kenneth W. Whitten,Raymond E. Davis, 2012, tenth edition
4-Genel kimya, Meral Şanlı, Ekin kitabevi, 2000.
5- Genel kimya ders notları, Nihal Sarıer, 2003, İstanbul Üniversitesi Yayınları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN YarıyılsonuSınavı
3 BNS FinalsonuBaşarı Notu
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonuBaşarıNotu


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi Vize sınav notunun %40'ı, ve final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve Final sınavı ile öğrencinin öğrenme çıktısılarına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr.Çağrı Ceylan Koçak
ceylan.kocak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 1 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.1425
ÖK.2325
ÖK.3325
ÖK.4225
ÖK.5225
ÖK.6225
ÖK.7325
ÖK.8225