ULUSLARARASI İLİŞKİLER

: Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

DEÜ’nün uluslararasılaşma politikalarını, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yürütmektedir. Bu amaçla, öğrenci ve personelin bilimsel / eğitimsel deneyimlerini artırmak amacıyla, dünyanın her yerindeki eğitim kurumlarıyla yeni işbirlikleri oluşturulmaktadır.
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü;

  • Değişim programlarıyla yurt dışındaki kurumlara gidecek olan öğrenci / personelin seçimi, yerleştirilmesi ve kayıtlanması,
  • Değişim programlarıyla Üniversitemize gelecek olan öğrenci / personelin oryantasyonu, idari ve akademik personelle olan iletişimlerinin koordinasyonu işlerini yürütür.

Akademik İşbirliği Protokolleri
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 68 akademik işbirliği protokolleri bulunmaktadır.

DEÜ’de Erasmus+
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Erasmus+ programının bir üyesidir 327 kurumla, Erasmus kurumlar arası anlaşması mevcuttur.

DEÜ’de Mevlana
Mevlana Değişim Programı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve dünyanın her yerinden yükseköğretim kurumlarıyla  öğrenci / akademisyen değişimine olanak sağlayan bir programdır. 5 farklı ülkeden 6 üniversite ile Mevlana Değişim Programı Anlaşmamız mevcuttur.

Ortak Programlar
Ortak programlar, lisans öğrencilerine eğitim dönemlerinin bir kısmını yurt dışındaki ortak üniversitelerde, bir kısmını da kendi üniversitesinde geçirerek, her iki kurumdan diploma almaya olanak sağlayan programlardır. Öğrenciler iki ülkede birden eğitim alarak eşsiz bir kültür deneyimi de yaşama şansına sahip olurlar. İki fakültemizde ortak programları mevcuttur:
•    İşletme Fakültesi
Ortak Üniversite                                                                            Bölüm
Newyork State Üniversitesi, Albany Kampüsü (SUNY)     İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler
•    Denizcilik Fakültesi

Ortak Üniversite                                                                            Bölüm
Maine Maritime Academy (UOLP)                                        Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Uluslararası Öğrenciler
Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler, Üniversitemiz tarafında yapılan DEYÖS sınavına girmek ve yeterli puanı almak zorundadırlar. Lisans adayları için kontenjan ve kabul şartları, her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Başvuru koşulları, tarihler, kontenjanlar ve dil kriterleri gibi gerekli bilgiler için lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasını ziyaret ediniz Lisansüstü adaylar, doğrudan Enstitülere başvurmalıdır. http://deyos.deu.edu.tr/tr/ Dokuz Eylül Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğundan, uluslararası öğrencilere burs verememektedir. Ancak Türkiye Bursları öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. (infogov@ytb.gov.tr)

Değişim Öğrencileri
Kurumlar arası anlaşmalar kanalıyla gelen öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır (https://international.deu.edu.tr/)

Yatay Geçiş
Kontenjanlar ve başvuru koşulları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmekte ve Temmuz ayında ilan edilmektedir. DEÜ’ye yatay geçiş yapmak isteyen uluslararası öğrenciler, YÖK’ün web sayfasından şartlar ve kontenjanlarla ilgili bilgileri edindikten sonra, doğrudan fakülte / yüksekokula başvururlar ( www.yok.gov.tr ). 

Vize
Erasmus öğrencileri Türkiye’ye gelmeden önce, ülkelerindeki Türk konsolosluklarından eğitim vizesi edinmelidirler.

İkamet İzni
Türkiye’de 3 aydan fazla kalacak olan öğrenciler, ikamet izni için gelişlerinden sonraki bir ay içinde ikamet izni için başvurmalıdır.
İkamet izni başvurusu için gerekli belgeler:

1. 3 adet pasaport boyutlarında fotoğraf 
2. Pasaportun Türkiye’ye giriş iznini gösteren sayfalarının fotokopisi
3.Öğrenci İşleri Ofisinden alınan, öğrencinin o dönem için Erasmus Öğrencisi olduğunu gösteren belge
4. 2 adet İkamet İzni Başvuru Formu (Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden edinilebilir)
5. İkamet izni ücreti
6. Sağlık sigortası (çok önemli, detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz) : https://international.deu.edu.tr/ogrenci-vizesi/ 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü İletişim

Fax: +90 232 412 10 56 
Erasmus+ Değişim Programı Giden Öğrenci İletişim Bilgileri : erasmus@deu.edu.tr
+90 (232) 412 16 39
Erasmus+ Değişim Programı Gelen Öğrenci İletişim Bilgileri: eramus.incoming@deu.edu.tr
+90 (232) 412 16 53
Erasmus+ Değişim Programı Anlaşmalar İletişim Bilgileri: agreement@deu.edu.tr
+90 (232) 412 16 53
Erasmus+ Değişim Programı Hibeler İletişim Bilgileri: erasmushibe@deu.edu.tr
+90 (232) 412 16 51
Mevlana Değişim Programı İletişim Bilgileri: mevlana@deu.edu.tr
+90 (232) 412 16 53
+90 (232) 412 10 29
Farabi Değişim Programı İletişim Bilgileri: farabi@deu.edu.tr
+90 (232) 412 16 57
Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Ofisi İletişim Bilgileri: international@deu.edu.tr
+90 (232) 412 14 27
Web sitesi: https://international.deu.edu.tr/index.php/tr/