ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

AKTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesinde derslerin AKTS kredileri; öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin olarak yapılan teorik ders ve var ise, uygulama ve laboratuvar, yarıyıl içi veya yıl içi proje, atölye, diploma çalışması, staj, bilgi beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır.
Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans, lisans programları için ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 AKTS’dir.