DERS ADI

: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 1004 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ANIL ÖZIRMAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin; İş Kanununun kapsamı, iş sözleşmesinin türleri, İş Sözleşmesinin sona ermesi, Kıdem Tazminatı, Toplu İş Hukuku hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
4857 sayılı İş Kanunu, 2927 sayılı sendikalar kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu hakkında temel bilgiler vermek
Sosyal Güvenlik ve Türkiye deki sosyal güvenliğin gelişimi ile sosyal güvenlik sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi vermek
İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortaları ile İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortalarının mevzuatı hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
Öğrencilerin; çalışma yaşamlarında İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan hakları öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İş hukukunun neyle ilgili olduğu, temel ilkeleri ve İş Kanununun kapsamı hakkında bilgi sahibi olur.
2   İş sözleşmelerinin nasıl ve ne şekilde yapıldığı, nasıl sona erdiği hakkında bilgi edinir.
3   Sosyal sigorta mevzuatı ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olur.
4   Hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağını öğrenir.
5   Toplu İş Hukuku yani Sendikalar, Toplu iş sözleşmeleri ile grev ve lokavt konuları hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İş Hukuku Tanımı ve Bölümleri, Temel Kavramları
2 İş Sözleşmesi Kavramı ve Çeşitleri, İş Sözleşmesinin Yapılması
3 İşçinin ve İşverenin Borçları, Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma ve Dinlenme Süreleri
4 İş Sözleşmesinin Nasıl ve Ne Şekilde Yapıldığı ve Nasıl Sona Erdiği, Kıdem Tazminatı Kavramı ve Şartları
5 Toplu İş Hukuku: Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesinin Şekli ve Süresi, Yararlanma Şartları, Grev ve Lokavt
6 Sosyal Güvenlik Kavramı, Primli Sosyal Güvenlik Rejiminin Özellikleri ve Kapsamı
7 Ara sınav
8 İşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler ve Prim Belgesi
9 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımları ile Unsurları
10 Hastalık ve Analık Sigortası: Hastalık ve Analık Tanımı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
11 Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası: Bu sigortalardan Sağlanan Yardımlar
12 İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortaları: İşsizlik Kavramı, İşsizlik Sigortası Kanunu
13 İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortaları: Genel Sağlık Sigortası Kapsamı, Sigortadan Sağlanan Sağlık Hizmetleri
14 Hizmet Borçlanması ve Hizmetlerin Birleştirilmesi: Yurt içi ve Yabancı Ülkelerde Hizmet Sürelerinin Borçlanılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders için kullanılacak materyaller dersi veren öğretmenler tarafından sağlanacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2.DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN YarıyılsonuSınavı
3 BNS FinalsonuBaşarı Notu
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonuBaşarıNotu


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi, ara sınavın %40'ı ve final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavı ile öğrencilerin öğrenme çıktılarını kavrama düzeyi değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Anıl Özırmak
anil.ozirmak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavı 1 1 1
Final Ödevi 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.14521
ÖK.24521
ÖK.34521
ÖK.44521
ÖK.54521