ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Başkanlığın görevleri arasında; merkezi sınav (YKS), yatay geçiş, yurt dışı öğrenci kabulü vs. öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili hazırlıkların yapılması, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde yerleşenler ile Türkiye bursları kapsamında yerleşenlerin (ön lisans/lisans) kayıtarının yapılması, yabancı uyruklu öğrencilerin (ön lisans/lisans programlarına kayıtlanan) ikamet tezkeresi işlemlerinin yürütülmesi, kayıtlı öğrencilerin özlük bilgilerinin takibi, öğrenci bilgi değişikliklerinin YÖKSİS’e aktarımının sağlanması, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti işlemlerinin yürütülmesi, istatistiki verilerin hazırlanması, mezun olacak öğrencilerin Diploma ve Diploma Ekinin hazırlanması, yazılması, tüm burs işlemlerinin takibi, öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması, Akademik Takvimin hazırlaması, üniversitemizle ilgili yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları ile ilgili çalışmalar, eğitim-öğretim planları ve şube sayılarının takibi, fakülte/yüksekokul/bölüm/program açılması- kapatılması ile ilgili işlemler yer almaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
35210 Alsancak / İZMİR 
Tel: +90 232 412 14 01
Faks: +90 232 412 14 03 
https://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?lang=tr
E-mail: student@deu.edu.tr