ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Dil Kursları

Dil Kursları

DEÜ bünyesinde bulunan derece programları için yabancı dil hazırlık eğitimi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilmektedir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavına girmekte ve belirlenen değerin üzerinde alınan puanlarla ya da eşdeğerliği tanınan uluslararası yabancı dil sınavlar ile hazırlık eğitiminden muaf olabilmektedir.Hazırlık eğitiminin yanı sıra, DEÜ bünyesinde yabancı dil eğitimi alabileceği diğer platformlar DEDAM ve DEU Sürekli Eğitim Merkezi’dir.

Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi – DEDAM

Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM), Dokuz Eylül Üniversitesi’nin dil araştırmaları ve dil öğretimi yapmak amacıyla kurduğu bir dil eğitimi uygulama ve araştırma merkezidir. DEDAM, öncelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini ve Türkçe üzerine araştırmalar yapmayı hedef olarak belirlemiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil eğitimi uygulama ve araştırma merkezi olan DEDAM, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı içinde, özgün ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla öncelikle Türkçenin öğretilmesine hizmet ederken bunun yanında yabancı dil olarak Türkçe öğreticisi olmak isteyenlere yönelik öğretmen eğitimleriyle alana katkı sağlamaktadır

DEDAM, Türkiye’de Türkçenin öğretiminde ve modern dil araştırmalarında uluslararası bir dil merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, dil kursları düzenlenmekte, dilbilim ve dil öğretimi gibi alanlarda projeler yapılmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM

1998 yılından beri kapsayıcı ve nitelikli yaşam boyu öğrenme fırsatlarının toplumun her kesimine ulaşması için çalışmakta olan DESEM, Üniversitenin tüm birimleri, iç paydaşlar ve dış paydaşlarla işbirliği içinde sürdürdüğü faaliyetlerine üst politika belgelerinin öngördüğü amaçlar ve Üniversitenin stratejik önceliklerini de dikkate alarak yön vermektedir.

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında sürekli eğitim ve geliştirme programları düzenleyerek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermek üzere İzmir’in kültür miraslarından biri olarak tescil edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binasında faaliyetlerini yürüten DESEM, değişen koşul ve ihtiyaçlara bağlı olarak hizmetlerini dijital ortama taşımıştır. Yüz yüze eğitimlerin dışında çevrim içi ve karma programlar ile mekândan bağımsız olarak daha geniş kitlelere ulaşarak güncel ve evrensel bilginin yayılması misyonunu artan bir performans ile sürdüren DESEM, başarı grafiğini her yıl yükseltmektedir.  
Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak, öncü nitelikteki programların yanı sıra eğitim danışmanlığı hizmetleri ve kurumsal eğitim çözümleri de üreten DESEM, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik Üniversite-Sanayi iş birliklerinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Mesleki ve kariyer gelişimi programları, kişisel gelişim programları, yabancı dil ve sınavlara hazırlık eğitim programları ile markalaşan DESEM, 2001 yılından itibaren de sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığı düşüncesi ile sanatsal işlevini de göz önüne alarak uyguladığı programlarla Türk ve Dünya sinemasının seçkin örnekleri ile kültür, sanat filmi meraklılarının odağı haline gelmiştir.