DERS ADI

: RİSK ETMENLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 2029 RİSK ETMENLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ÇAĞRI CEYLAN KOÇAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, İSG yönetmeliği kapsamında, Fiziksel, kimyasal, biyolojik,ergonomik ve psikososyal risk etmenlerini tanımlamak ve sınıflandırmak, Risk etmenlerine karşı alınması gerekli koruyucu önleyici tedbir ve donanımlar ile yasal mevzuatlar hakkında bilgi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Fiziksel, kimyasal, biyolojik,ergonomik ve psikososyal risk etmenlerini tanımlar ve sınıflandırır.
2   Risk etmenlerine karşı alınması gerekli koruyucu önleyici tedbir ve donanımları bilir.
3   Konuyla ilgili yasal mevzuatları bilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Risk etmenleri tanımları ve sınıfları
2 Gürültü, titreşim, termal konforun tanımları ve alınması gereken önlemler
3 Aydınlatma,İyonize ve non-iyonize ışınlar, Alçak ve yüksek basınç tanımları ve alınması gereken önlemler
4 Biyolojik risk etmenleri tanımı ve sınıflandırılması
5 Biyolojik risk etmenlerine karşı alınması gerekli koruyucu önleyici tedbir ve donanımlar ile yasal mevzuatlar
6 Biyolojik risk etmenleri maruziyet sınırları ve gerekli kontroller
7 Ara Sınav
8 Psikososyal risk etmenleri tanımı ve sınıflandırılması
9 Psikososyal risk etmenlerine karşı alınması gerekli koruyucu önleyici tedbirler
10 Kimyasal risk etmenlerinin tanımı ve sınıflandırılması
11 Kimyasal risk etmenlerine karşı alınması gerekli koruyucu önleyici tedbir ve donanımlar
12 Yasal mevzuatlar
13 Kimyasal risk etmenleri maruziyet sınırları ve gerekli kontroller
14 Ergonomik risk faktörleri ve alınması gerekli tedbirler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders için kullanılacak materyaller dersi veren öğretmenler tarafından sağlanacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1.Ders anlatımı.
2.DVD, video vb. görsel araçlarla eğitim.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN YarıyılsonuSınavı
3 BNS FinalsonuBaşarı Notu
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonuBaşarıNotu


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi vize sınav notunun %40'ı ve final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve Final sınavı ile öğrencinin öğrenme çıktısılarına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Çağrı Ceylan Koçak
ceylan.kocak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.1443
ÖK.2443
ÖK.35