ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Akademik Danışmanlık

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Ön Lisans ve Lisans Danışmanı

Akademik danışman; İlgili Bölüm/Program Başkanı tarafından eğitim-öğretim yılı başında, öncelikle öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda ise bölümdeki/programdaki öğretim görevlileri arasından görevlendirilir. Akademik Danışmanlar, öğrencilere üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, ilgili birimle ilişiği kesilinceye/mezun oluncaya kadar, başta eğitim olmak üzere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Yüksek Lisans Tez Danışmanı

Yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Doktora- Sanatta Yeterlilik Tez Danışmanı

Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyelerinden seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü (KPMİ), öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamak, öğrencileri ve mezunlarıyla iş dünyasının temsilcileri arasında bağlantılar kurmak, öğrenci ve mezunlarına hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmeti vermek ve üniversitemizin aday öğrenciler tarafından tercih edilirliğini artırmak üzere çalışan üniversitemiz rektörlüğüne bağlı birimdir. KPMİ, üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak, kendi potansiyellerini ve kariyer yönelimlerini keşfetmelerine, kariyer hedeflerini belirlemelerine destek olmak, nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi oluşturan öğrencilerimizi, ülke koşulları ve günümüz gerçekleri doğrultusunda çalışma yaşamına en iyi şekilde hazırlamak ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla kurulmuştur.

Hedef Kitlesi:

 • DEÜ Öğrencileri
 • DEÜ Mezunları
 • DEÜ Öğrenci Adayları
 • İşverenler
 • Kariyer Gelişimi ile ilgili Kurum ve Kuruluşlar

Faaliyet ve Hizmet Alanları:

 1. 1.Bireysel Kariyer Danışmanlığı
 2. 2.Kariyer Günleri / Fuarları
 3. 3.Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları
 4. 4.İş / Staj Mülakatlarının ve Sınavların Organizasyonu
 5. 5.İş / Staj ve Kariyer Olanaklarının Duyurulması
 6. 6.Konferans, Seminer, Araştırma Projeleri ve Eğitimler
 7. 7.Yurt Dışı Kariyer ve Eğitim Olanaklarının Tanıtılması
 8. 8.Mezunlarla İşbirliği ve İletişim
 9. 9.Üniversite Tercihi Aşamasındaki Öğrenci Adaylarının Bilgilendirilmesi·

Amaçları:

 • Öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak
 • Çalışma yaşamına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olmak
 • Nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve kamu kurumlarıyla işbirliğini güçlendirmek,
 • Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmak.
 • Öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak,

Hedefleri:

 • Kariyer danışmanlığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer günleri organizasyonlarına sağlanacak destek ile üniversite, öğrenci ve iş dünyası bağını güçlendirmek,
 • İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlar arasında amaçlara dönük koordinasyon sağlamak,
 • Oryantasyon çalışmaları ile öğrencilerimizin üniversite yaşamına en kısa zamanda uyum sağlamalarına destek olmak,
 • Öğrencilerin, akademik becerilerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek,
 • Öğrencilik yıllarında kurulan ‘Dokuz Eylüllülük Bağı’nı sürdürerek, mezunlarla iletişim ve işbirliğini geliştirmek,
 • İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, işbirliği ve mezunlar ile kurulan ilişkiler ile üniversitemizin itibarının güçlendirilmesine katkı sağlamak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi nin öğrenci ve mezunlarımıza yönelik tüm faaliyetlerinde koordinasyondan sorumlu kariyer merkezi olan koordinatörlüğümüz, ayrıca üniversitemizin gelecek vizyonunu mezunlarımızla birlikte şekillendirmek, kurduğumuz iletişim ve işbirliğini daha ileriye taşımak, etkileşimimizin sürekliliğini sağlamak ve mezun ağımızı güçlendirmek üzere mezunlarımıza yönelik faaliyetlerin ve Mezun Bilgi Sistemi (MBS) nin koordinasyonunu da üstlenmektedir. Mezun Kart uygulamasının organizasyonunu da yürüten KPMİ, mezunlarımızla doğrudan iletişim halindedir.

İletişim Bilgileri:
KPMİ Adres: DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Öğrenci Aktivite Merkezi (Univercity Park) Yanı Buca / İzmir
Telefon: 0 (232) 301 78 91 - 92 - 93 - 94 - 98 Faks: 0 (232) 453 68 51
Web sitesi: kariyer@deu.edu.trFacebook: deukariyer Twitter: deu_kariyer Instagram: deu_kariyer Youtube: DEU Kariyer