DERS ADI

: MADENLERDE HAVALANDIRMA, EMNİYET VE SAĞLIK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 2026 MADENLERDE HAVALANDIRMA, EMNİYET VE SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

SERMİN KUN

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Makineleri Operatörlüğü

Dersin Amacı

Madenlerde emniyetli ve sağlıklı çalışma şartları yaratılabilmesi, çalışanlara yeterli miktarda ve uygun kalitede hava sağlanması için gerekli bilgilerin öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ocak havasının özelliklerini ve havalandırmanın önemini kavrayabilme.
2   Ocakta bulunabilecek zararlı gazları ve tozları tanıma ve ölçmeyi öğrenme.
3   Havanın fiziksel özellikleri, havalandırma kanunları ve havalandırma türlerini kavrama.
4   Madenlerde emniyet ; Ocakta oluşabilecek patlama ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri kavrama.
5   İşçi sağlığı ile ilgili yeraltı kurallarını öğrenme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Havalandırmaya giriş ve hava ile ilgili temel bilgiler
2 Ocak iklimi, havalandırma ölçümleri
3 Ocak havası( Oksijen, azot, karbon monoksit,karbondioksit, kükürtdioksit,hidrojen sülfür,azot oksitleri vb)
4 Ocak havası( Oksijen, azot, karbon monoksit,Karbondioksit, kükürtdioksit,hidrojen sülfür,azot oksitleri vb), radyoaktif gazlar
5 Ocak tozları(kuvars tozu,kömür tozu vb. fiziksel, kimyasal özellikleri, zararları, patlamaları)
6 1. Ara Sınav
7 Ocak yangınları
8 Havalandırma kanunları
9 Doğal havalandırma ,vantilatörle havalandırma, vantilatör seçimi
10 Tali havalandırma
11 Gerekli hava miktarının hesaplanması
12 Maden İşletmelerinde genel iş güvenliği tedbirleri
13 Yer altı işletmelerinde ocak havalandırılması ile ilgili işgüvenliği tedbirleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

MADENLERDE HAVALANDIRMA; Prof. Dr. Ercüment YALÇIN, Prof. Dr. Sabit GÜRGEN Maden Mühendisliği Bölümü,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-İZMİR 2006
İŞ GÜVENLİĞİ;Y.Müh. Gürdal KÜLAHÇIOĞLU Endüstri Mühendisliği Bölümü, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-İZMİR 1996

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb. görsel araçlarla eğitim.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 OD Ödev
2 Q Quiz
3 FN Final
4 BNS FinalsonuBaşarı Notu OD * 0.20 + Q * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu OD * 0.20 + Q * 0.20 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi vize nin %40, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ödev, quiz ve final sınavı ile öğrencinin 5 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Sermin KUN
sermin.kun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.145
ÖK.234521
ÖK.3354
ÖK.4345
ÖK.55