ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Finansal Destekler

FİNANSAL DESTEKLER

Yemek Bursu

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilere her yıl Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu verilmektedir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Programı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışmalarını sağlayarak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, çalışma imkânı sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin ilgili akademik yılın başlamasına müteakip, Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak kısmi zamanlı öğrencilere ilişkin iş ilanlarını takip ederek Üniversitemiz resmi internet sitesi (deu.edu.tr) üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir. Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saati geçmemek üzere çalışabilmektedir.