DERS ADI

: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 1

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 1010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 1 ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ÇAĞRI CEYLAN KOÇAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Öğrencilere;
6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek,
İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek
İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak,
Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur.
2   İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olur.
3   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakkında bilgi sahibi olur.
4   İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 6331 sayılı kanun
2 İşyerlerinde İşveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelik
3 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ve hizmetlerin desteklenmesi hakkında yönetmelik
4 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
5 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
7 Arasınav
8 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
9 Postalar halinde işçi çalışrılarak yürütülen çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar
10 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kadın çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
11 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
12 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
13 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
14 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

SÖZER, N.Ali, ODAMAN, Serkan, ERDENK, Erdem; İş Mevzuatı, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005.
CENTEL, Tankut; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı; MESS Yayıncılık.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2.DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN YarıyılsonuSınavı
3 BNS FinalsonuBaşarı Notu
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonuBaşarıNotu


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

başarı değerlendirmesi,ara sınavın %40ı ve finalin % 60 ı alınarak hesaplanır

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve Final sınavı ile öğrencilerin öğrenme çıktılarını kavrama düzeyi değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Çağrı Ceylan Koçak
ceylan.kocak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 13 13
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.145
ÖK.245
ÖK.345
ÖK.4354