ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Sigorta

SİGORTA

Sağlık Sigortası

Yeni yönetmeliğe göre, tüm yabancı uyruklu öğrencilerin oturum izni alabilmeleri için Türkiye’de geçerli olan bir Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekir.

1.  Seçenek:

Türkiye’nin aşağıda sıralanan bazı ülkelerle sağlık sözleşmeleri bulunur. Bu ülkelerden herhangi birinden gelen öğrenciler, Genel Sağlık Sigortası harcından muaftır. Lütfen aşağıda belirtilen “Yurt dışı Hastalık Belgesi”nin orijinalini getiriniz ve bunu İzmir’deki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne ibraz ediniz. Sosyal Güvenlik Müdürlüğü/Merkezi buna karşılık yanınızda olması gereken bir belge verecektir.
Arnavutluk: AL/TR 4, TR/AL 5
Avustralya: A/TR 3, A/TR 4
Belçika: BT.8, BT 16
Bosna-Hersek: BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7
Fransa: SE 208-01 FT, SE 208-02 FT SE 208-30 FT, SE 208-06 A FT, SE 208-28 FT,SE 208-09 FT
Almanya: T/A 11, T/A 9, T/A 20 ,
Luksemburg: TR/L 3, TR/L 5
Makedonya: MC/TR 4, TR/MC 6
Romanya: R/TR 3, R/TR5, R/TR 6
Çek Cumhuriyeti: CZ/TR 111
Hollanda: N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121

2. Seçenek:

Sözleşme bulunmadığı takdirde sağlık sigortası yaptırmalısınız.
Lütfen Bakınız:
Asgari Poliçe İçeriği

Sözleşmeli Kurumlar

*Sözleşme bulunmayan Kurumlar

Yıllık
Asgari
Sınır

Katkı Payları

Yıllık Asgari
Sınır

Katkı Payları

Ayakta
Teşhis
Tedavi

2.000. -TL

Sigortalı      : % 40
Şirket : % 60

2.000.-TL

Sigortalı    : % 40
Şirket  : % 60

Yatakta Teşhis Tedavi

Sınırsız

Sigortalı    : % 0
Şirket : % 100

20.000.-TL

Sigortalı    : % 20
Şirket  : % 80

*Sözleşme bulunmayan Kurumlar: (Hastane, Doktor muayenehaneleri ve diğer sağlık kuruluşları) Bu kurumların sigortacı ile sözleşmesi bulunmamaktadır.

3. Seçenek

Türkiye’de bulunduğunuz süre zarfı boyunca çeşitli sigorta şirketlerinden sigorta poliçesi alabilirsiniz.