ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Genel Bilgi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’de Ege Üniversitesi’nden sonra ikinci devlet üniversitesi olarak 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında kurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi’nden devralınan ve bunlara ek olarak yeni kurulanlarla birlikte toplam 24 eğitim birimiyle çalışmalarına başlamıştır.

Kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme sürecine giren ve 10’uncu yılı olan 1992’de, 41 eğitim birimiyle Ege Bölgesi’nin beş iline yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi; Aydın- Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Manisa- Celal Bayar Üniversitesi ve Denizli - Pamukkale Üniversitesi olmak üzere dört yeni üniversitenin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; İzmir’in dört bir yanında; 10 Enstitü, 17 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 50 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir.

DEÜ eğitim, bilgi transferi dâhil araştırma ve yenilikçiliğin artan rekabet karşısındaki önemini kabul etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin misyonu öğretim ve eğitim kurumları, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasında uluslararası işbirliğini güçlendirerek, yükseköğretim ve araştırmada kalitenin iyileştirilmesi, yenilikçilik yaratılması ve uluslararasılaşmanın sağlanmasıdır. Böylelikle, DEÜ toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal refahına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz toplamda 71319 öğrenciye, 3281 akademik ve 3324 idari personel ile öğretim hizmeti vermektedir.

DEÜ nitelikli öğretim üyeleri, ileri düzeyde bina ve teknik donanımı, tıp eğitimindeki başarısı sayesinde Türkiye’nin en iyi hastanelerinden birine sahiptir.

Üniversitemiz bünyesinde, dünya standartlarında bir AR-GE Merkezi kurulmuştur. “Hücresel tedaviler”, “kanser biyolojisi”, “genetik hastalıkların moleküler biyolojisi" alanları AR-GE Merkezinin planladığı bazı araştırma alanlarıdır.

DEÜ İşletme ve Denizcilik Fakültelerinin bazı bölümlerinde yurt dışındaki üniversitelerle ortak diploma programları uygulanmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenim avantajlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için internet üzerinden (deuzem.edu.edu.tr) birçok eğitim programını yürütmektedir. Geçtiğimiz eğitim döneminde 450 kişilik İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) programı dâhilinde Türkiye’nin değişik birçok noktasından öğrencilerin eğitim almasına olanak sağlanmıştır.

Tınaztepe Yerleşkesi’nde konuşlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphane Hizmet Binası yanında Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde açılmış olan birim kütüphaneleriyle birlikte üniversitemizdeki toplam kütüphane sayısı 11’e ulaşmış olup, bunların toplam alanı 19.248 m², toplam okuyucu kapasitesi ise 2.498 ve pandemiye uygun çalışma salonu kapasitesi 898’dir.

DEÜ'ne, Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılında Diploma Eki Etiketi ve 2013 yılında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi verilmiştir.