ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler

Dokuz Eylül Üniversitesi zorunlu hazırlık sınıfı bulunan lisans veya yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretime başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerler. İlan edilen tarihte muafiyet sınavına girmeyenlere ikinci bir hak tanınmaz ve başarısız sayılırlar. Muafiyet sınavında 100 üzerinden en az 65 puan alanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları programlardaki öğrenimlerine başlarlar.

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alanlar yabancı dil muafiyet sınavından muaf sayılır.