DERS ADI

: MESLEKİ UYGULAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 1104 MESLEKİ UYGULAMA ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ÇAĞRI CEYLAN KOÇAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Bergama Meslek Yüksekokullunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşyerinde uyulacak kuralları öğrenme ve uygulayabilme.
2   Okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yetenekleri pekiştirebilme.
3   Laboratuarlar ve uygulamalı derslerde edindikleri beceri ve yeteneklerini geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Staj yapılan kuruluşla ilgili bilgilerin toplanması ve staj dosyasına yazılması.
2 Kurumun / iş yerinin örgüt şeması kavranarak birimler arası ilişkiler, yetki ve sorumlulukların araştırılıp staj dosyasına yazılması.
3 Staj sırasında gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi ve bu görevlerle ilgili olarak yapılanların staj dosyasına yazılması ve staj bitimi için gerekli evrakların hazırlanması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Daha sonra ilan edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1)Ders Anlatımı
2)Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencinin stajı BAŞARILI / BAŞARISIZ olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin staj uygulamsında öğrenme çıktılarına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenci staj yaptığı kurumun kurallarına uymak zorundadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr.Gör.Sermin KUN
sermin.kun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

EVET

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 40 7,5 300
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 300

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.155555545433354
ÖK.25555555555524445
ÖK.3554545535414