DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fakültemizin temelini oluşturan, Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 20 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.
16.02.2010 tarihinde adı Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
26.08.2014 tarihinde Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak yerine Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kurulmuştur.
Fakültemiz 22.10.2020 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsüne taşınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi adı ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur.
Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Turizm İşletmeciliği Bölümü turizm sektöründe hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve edindiği bilgileri alanda uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışmasına ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen,
etkin iletişim kurabilen, faaliyet alanlarıyla ilgili görüş oluşturup, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan, etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan
mezunlar yetiştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Fakültemizde yer alan derslerin %30'u İngilizce olarak verilmektedir. Öğrencilerimize mesleki deneyiminlerini arttırmak için 60 iş günü staj olanağı sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Turizm sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2   Turizm sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme.
3   Turizm sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirtebilme.
4   Turizm sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Turizm sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
6   Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme.
7   Turizm sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme ve modelleyebilme ve analiz edebilme.
8   Turizm sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme.
9   Turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme.
10   Toplumsal sorumluluk ve etik biliciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
11   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
12   Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Konaklama işletmeciliği, seyehat işletmeciliği, havayolu ve havaalanı işletmeciliği, yiyecek-içecek hizmetleri işletmeciliği gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla
ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci düzey (yüksek lisans) programlara başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 43 zorunlu ve 12 seçmeli dersten (toplam 240 AKTS) oluşmaktadır. %30 ingilizce eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz mesleki deneyiminlerini arttırmak için 60 iş günü staj yapmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TUR 1015 TURİZME GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 TUR 1017 İKTİSADA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 TUR 1019 İŞLETME MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TUR 1021 İŞLETME - I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TUR 1111 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 YDİ 1009 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TUR 1020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TUR 1022 İŞLETME - II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TUR 1024 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TUR 1028 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 7 TUR 1030 TURİZM YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 YDİ 1008 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2013 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 TUR 2015 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 2019 KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 TUR 2021 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TUR 2023 BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 SEC 2079 UYGARLIK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 2081 GENEL İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 2083 MESLEKİ ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 2091 TURİZM VE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 SEC 2093 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2014 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 2016 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 2020 TURİZM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 2022 KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 TUR 2024 TÜKETİCİ DAVRANIŞI ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ZTS 2006 STAJ I STAJ 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 2018 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 2020 ULUSLARARASI TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 2028 MESLEKİ ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 2048 İŞLETME FİNANSI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 2058 DİJİTAL TURİZM YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 3023 YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TUR 3027 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 3029 OTEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TUR 3031 MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 3017 STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SEC 3027 MESLEKİ ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 3049 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 3051 SORUMLU TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 3059 ÖZEL İLGİ TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 3020 TÜRKİYE TURİZM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 3026 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 3028 KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TUR 3032 ETKİNLİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ZTS 3006 STAJ II STAJ 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 3028 MESLEKİ ALMANCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 3052 TURİZM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 3054 PAZARLAMA İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 3056 SEYAHAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 3068 MUTFAK OPERASYON SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4033 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 4035 TURİZM VE BİLGİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 4037 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TUR 4039 TURİZMDE VAKA ÇALIŞMALARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 4017 TURİZMDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SEC 4027 MESLEKİ ALMANCA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 4051 DENEYİMSEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 4053 TURİZM VE ÇEVRE SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 4065 YIYECEK VE İÇECEK HIZMET İLKELERI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4020 PROJE HAZIRLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TUR 4026 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TUR 4028 DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 TUR 4030 TURİZM VE İNOVASYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 SEC 4028 MESLEKİ ALMANCA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 4052 İÇECEK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 4062 TUR PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 SEC 4064 TURIZM VE MEDYA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SEC 4066 DEĞİŞİM LİDERLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda 240 AKTS kredisini ve 60 günlük stajı tamamlamak zorundadır.
Programa ait diploma, öğretim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve Kümülatif Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi Kuruçeşme, 205/60 sokak No:1 Tınaztepe, Buca/İZMİR
Telefon: 0232-301 69 01 / Faks: 0232-301 69 03
E-mail: avsar.kurgun@deu.edu.tr