DERS ADI

: STAJ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZGS 2014 STAJ I ZORUNLU 0 0 0 5

Dersi Veren Birim

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ DEMET BAĞIRAN ÖZŞEKER

Dersi Alan Birimler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dersin Amacı

Ders, öğrencilerin işleriyle ilgili günlük faaliyetlere yönelik uygulamalı bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Turizm sektöründeki temel mesleki faaliyetleri tanımlamak
2   Takım üyesi olarak çalışmak
3   İşyerindeki insan ilişkilerini ve örgütsel yapıyı gözlemlemek ve yorumlamak
4   İşiyle ilgili görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek
5   Örgütsel yapı içerisinde iletişim araçlarını etkin kullanmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Stajın gerçekleşeceği kurumda (kamu ya da özel kurum) oryantasyon eğitimi
2 İşle ilgili görevlerin yerine getirilmesi, işbaşında eğitim, staj raporunun hazırlanması
3 İşle ilgili görevlerin yerine getirilmesi, işbaşında eğitim, staj raporunun hazırlanması
4 İşle ilgili görevlerin yerine getirilmesi, işbaşında eğitim, staj raporunun hazırlanması
5 İşle ilgili görevlerin yerine getirilmesi, işbaşında eğitim, staj raporunun hazırlanması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Staja yönelik ders materyali bulunmamaktadır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci tarafından sunulan staj raporu, stajın gerçekleştiği kurumun stajla ilgili görüşü dikkate alınarak, Fakülte Staj Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her öğrenci zorunlu staj gününü tamamlamak zorundadır. Bu süre bir akademik yıl için 30 işgünüdür.
Öğrenci disiplin yönetmeliğine uygun olmayan davranışlar, disiplin hatası olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-mail: demet.bagiran@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı saat:12:00-13:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan/saha çalışması 20 8 160
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55