DERS ADI

: Amerikan Çalışmaları Semineri

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6030 Amerikan Çalışmaları Semineri SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ LEMAN GİRESUNLU

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Ders Amerikan sivil savaş döneminin bitiminden itibaren edebiyat alanına hakim belli başlı akımlar olan Realism, Naturalism, Modernism, and Postmodernism dönemleri ile özdeş temel yazarlar ve metinlerini konu alır. Her dönem listedeki yazarlar değişebilir.
Amerikan kültür ve edebiyatı kapsamında Sanat eleştirisi ve muhtelif teoriler.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenci Amerikan edebi akımları kapsamında seçilmiş romanların içerik ve biçim bakımından eleştirel şekilde değerlendirmeyi öğrenir.
2   öğrenci ilgili alanda araştırma becerisi kazanır.
3   Öğrenci ilgili alanda okuduğunu anlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
4   Öğrenci ilgili alanda farklı konuları sentezleme becerisi kazanır.
5   Öğrenci ilgili alandaki araştırmalarını sentezleyerek akademik nitelikli yazılı ve sözlü sunum becerilerini geliştirir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 giriş: THE LOCAL COLOR MOVEMENT Mark Twain, Sarah Orne Jewett Dewey, Art as Experience bölümler Sunum Ders içi Tartışma
2 REALISM and NATURALISM (1880-1914) William Dean Howells, Frank Norris, Theodore Dreiser Dewey Sunum Ders içi Tartışma
3 Henry James,Stephen Crane, Willa Cather, William Faulkner Dewey American Art Documentary Youtube. Sunum Ders içi Tartışma
4 JAZZ AGE and HARLEM RENAISSANCE (1919-1939) F. Scott Fitzgerald, Jean Toomer, Claude McKay, Zora Neale Hurston, Langston Hughes Dewey Sunum Ders içi Tartışma
5 JAZZ AGE and HARLEM RENAISSANCE (1919-1939) F. Scott Fitzgerald, Jean Toomer, Claude McKay, Zora Neale Hurston, Langston Hughes ---devam American Philosophers youtube belgeseli ; American Pragmatists Sunum Ders içi Tartışma
6 AMERICAN MODERNISM (1914*1945) T. S Eliot, Gertrude Stein Wallace Stevens Sunum Ders içi Tartışma
7 1st Arasınav-Isınıf içi sınav Bildiri taslağı teslim tarihi
8 LATE-TWENTIETH CENTURY and POSTMODERNISM (1945-) Barth, Bartheleme, Gass Sunum Ders içi Tartışma
9 Plath, Pynchon, Don DeLillo Sunum Ders içi Tartışma
10 Paul Auster Sunum Ders içi Tartışma
11 RicharRichard Wright, Ralph Elison Sunum Ders içi Tartışma
12 Genel değerlendirme Final sınavı ve Ödev teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Ek kitap ve kaynaklar güncellenerek dersin blog sayfasında duyurulur
American Philosophers series...documentary Youtube
American Pragmatists
Dewey, _Art as Experience_;

Mark Twain, Sarah Orne Jewett,
William Dean Howells, Frank Norris, Theodore Dreiser,
Stephen Crane, Willa Cather, William Faulkner
F. Scott Fitzgerald, Jean Toomer, Claude McKay, Zora Neale Hurston, Langston Hughes.
Henry James
T.S. Eliot, Gertrude Stein Wallace Stevens
Richard Wright, Ralph Elison
Barth, Barthelme, Gass
Plath, Pynchon, Don DeLillo,
Paul Auster,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1) Akademik dönem öncesinde tüm ders materyali önceden belirlenir ve ders planı güncellenir.
2) Öğrencilerin derse hazırlıklı katılımı beklenir.
3) Her dersin ödevi ders başlamadan önce dersin hocasına teslim edilir.
4) Geç teslim edilen ödevlerden not eksiltilir.
5) Öğrencilerin akademik etik kurallara uyması beklenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.35 + YYC * 0.25 + YSS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.35 + YYC * 0.25 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Her öğrenci ikişer kitap özeti hazırlar. İki adet sınıf içi sınav uygulanır. (ara sınav ve final) Ayrıca final notu olarak değerlendirilecek olan bir adet dönem ödevi final haftasında teslim edilir. (en az 10 sayfa) Arasınav: sınıf içi sınav: derste incelenen konuları kapsar, alandaki temel tartışmalara cevap niteliği taşır; Öğrenci araştırma ödevinin tesliminden önce bildiri taslağı ile araştırma ödevinin taslağını önceden belirlenen tarihlerde dersin hocasına hazırlayıp teslim eder.Kitap raporları: Öğrenci kitaplara eleştirel bir bakış açısı katar ve güncel temalar ölçüsünde değerlendirir. Öğrenci Kitap raporlarını sözlü olarak derste sunar ve yazılı olarak sunumdan önce teslim eder . Araştırma ödevi: ( en az 10 sayfa MLA stilinde) Final niteliğindeki araştırma ödevi Amerikan kültür ve edebiyatı alanında seçilmiş bir konunun incelenmesi ve kuramsal olarak değerlendirilmesini amaçlar; çalışma, akademik araştırma yöntemleri ve etik değerleri ölçüsünde yetkin olmalıdır. Final sınıf içi sınavı yıl içinde incelenen konuların değerlendirilmesi amaçlanır. derste incelenen konuları kapsar, alandaki temel tartışmalara cevap niteliği taşır. Derse Katılım: Haftalık kitap raporları sunumu ile derse aktif katılımı kapsar.

Değerlendirme Kriteri

1. Kitap raporları incelenen materyale hâkim olmayı; konu ile ilgili ayrıntılı araştırmayı ve eserleri eleştirel bir kapsamda değerlendirmeyi gerektirir.
2. Kitap raporları dersten önce dersin hocasına yazılı olarak teslim edilir.
3. Bildiri taslakları ilgili araştırmanın amacını ve kapsamını belirtmelidir.
4. Bildiri taslakları ayrıntılı bibliyografya içermelidir.
5. Bildir taslakları belirtilen tarihte dersin hocasına yazılı olarak teslim edilir.
6. Final araştırma ödevi taslağı araştırma evrelerinin değerlendirilmesini amaçlar.
7. Final araştırma ödevi teklif edilen araştırma konusunu ilgi kuramlar doğrultusunda özgün şekilde sentezlemesi beklenir.
8. Final araştırma ödevi bir bibliyografya içermelidir.
9. Final araştırma ödevi MLA formatına göre hazırlanmalıdır.
10. Final araştırma ödevi ve tüm çalışmalar akademik etik kurallara uygun olmalıdır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Derste okutulan izletilen materyali dersin öğrencisi ve o dersten devam zorunluluğu olmayan öğrenci de dersin içeriğini takip etmek zorundadır. Dersin içeriğinde gerekli görüldüğünde yıldan yıla eklemeler çıkartmalar yapılabilir.
3. Öğrencinin akademik etik kurallarına uyması beklenir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Edebiyat Fakültesi

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 17 3 51
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 17 3 51
Vize Sınavına Hazırlık 12 1 12
Final Sınavına Hazırlık 22 1 22
Ödev Hazırlama 12 1 12
Vize Sınavı 17 3 51
Final Sınavı 17 3 51
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1555
ÖK.2555555555555555
ÖK.35555555555555555
ÖK.45555
ÖK.55555555555555555