DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. Bilgisayar Teknolojisi Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Teknolojisi Programı, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Teknik ve hizmet sektörleri için bilgisayar teknolojisi alanında ara eleman veya teknisyenleri eğitip yetiştirir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2   Bilgisayar donanımlarını, işletim sistemlerini, uygulama yazılımlarını, ağ sistemlerini tanıyıp kurulumunu yapmak ve bunları etkin kullanma becerisine sahip olmak.
3   Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
4   Bilgisayar kontrol sistemleri, veritabanı yönetimi ve tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.
5   Temel düzeyde programlama dilleri ve web tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.
6   Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
7   Bilgisayar virüsleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.
8   Bir araştırma problemini tanımlama, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini uygulama, veri toplama ve analizi bilgi ve becerisine sahip olmak.
9   Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
10   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
11   Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12   Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
13   Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilmek.
14   İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
15   Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 25 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 90/30 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1007 AĞ TEMELLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 3 BRG 1003 FİZİK ZORUNLU 2 1 0 3
G 4 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 BRG 1001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 BİL 1005 DONANIM KURULUMU ZORUNLU 2 2 0 7
G 8 BİL 1003 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ZORUNLU 3 1 0 4
G 9 BİL 1009 OFİS YAZILIMLARI ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 1014 PROGRAMLA TEMELLERİ ZORUNLU 3 1 0 6
B 2 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 BRG 1002 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 BİL 1006 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 5 YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 BİL 1018 MESLEKİ UYGULAMA (STAJ) STAJ 0 0 0 10
B 7 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2005 SAYISAL ELEKTRONİK ZORUNLU 3 1 0 5
G 2 BİL 2003 AÇIK KAYNAKLI İŞLETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 BİL 2001 BİLGİSAYAR BAKIMI VE ONARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 İSG 2001 İLK YARDIM ZORUNLU 2 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BRG 2001 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 İSG 2023 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 BİL 2007 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 BİL 2023 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 BİL 2021 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ SEÇMELİ 3 1 0 5
G 6 BİL 2019 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 3 1 0 5
G 7 BİL 2017 WEB TASARIMININ TEMELLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 BİL 2015 UZAKTAN EĞİTİM SEÇMELİ 2 2 0 4
G 9 BİL 2013 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 10 BİL 2011 YÖNLENDİRİCİLER I SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2006 KABLOLAMA ZORUNLU 1 1 0 2
B 2 BİL 2008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ZORUNLU 1 1 0 3
B 3 BİL 2004 VERİ TABANI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 4 BİL 2024 GENİŞ ALAN AĞLARI ZORUNLU 1 1 0 3
B 5 İSG 2004 İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 2002 AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İSG 2022 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 BİL 2010 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 BİL 2012 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 BİL 2014 GÖRSEL PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 1 0 4
B 6 BİL 2022 SENSÖRLER SEÇMELİ 3 1 0 4
B 7 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 8 BİL 2020 YÖNLENDİRİCİLER II SEÇMELİ 3 1 0 4
B 9 BİL 2018 KABLOSUZ AĞLAR SEÇMELİ 3 1 0 4
B 10 BİL 2016 MİKRODENETLEYİCİLER SEÇMELİ 3 1 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm teorik dersleri ve uygulamalı dersleri, 30 iş günlük pratik eğitim de dahil olmak üzere başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Sezgin ATAÇ
E-posta: sezgin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 632 12 48 / 123
Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir