DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Denizcilik Fakültesi Türkiyenin deniz işletmeciliği ilgi alanına yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 1988 yılında Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adıyla kurulan ilk yüksek öğretim okuludur. Fakültenin eğitim dili ingilizcedir ve ana amacı Türk denizcilik sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Bölümümüz 1995 yılında kurulmuş ve resmi olarak Güverte Bölümü olarak tanımlanmıştır. Bölüm müfredatı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Konvansiyonu A-II/1 ve A-II/2 gerekleri ile gerekli mühendislik derslerini de içermektedir. Bölüm ilk öğrencilerini 1995 - 1996 eğitim öğretim yılında almıştır. İlk mezunları 1999 yılında verirken ilk bayan öğrencisi de aynı yıl kaydolmuştur. Bölüm 2002 yılında Tınaztepe Yerleşkesindeki yeni tesislerine taşınmıştır. Mezunları Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzakyol Vardiya Zabitliği sınavına girme hakkına sahiptirler. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2009 yılında Denizcilik Fakültesine dönüştüğünde bölümün ismi de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü olarak değişmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy ile Uluslararası Ortak Lisans Programını başlatılmıştır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi isimli yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(İngilizce), Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme. Denizcilik Fakültesi tarafından ilan edilen Tıbbi Merkezlerden birinden sağlık raporu. Kurul mülakatından olumlu puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olup toplam 240 AKTSyi tamamlayan öğrenciler lisans derecesini almaya hak kazanırlar.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Türkiyenin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile deniz ticaret filosu için zabit yetiştiren alanında uzman bir okuldur.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ilgili disiplinlerde bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra denizcilik sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek sorumluluğunu da üstlenmiştir.
Temel amaç deniz örf ve adetleri ile birlikte eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaçla çalışanların katılımı ve iş yaşamının kalitesinin geliştirilmesi temel prensiplerdendir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahip olmak,
2   Tasarım ve deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak,
3   Bir sistemi, sistemin bileşenlerini veya ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, emniyet ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar içinde dahilinde istenen gereksinimleri karşılayacak şekilde süreci tasarlama becerisine sahip olmak,
4   Çok farklı disiplinlerdeki takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisine sahip olmak,
5   Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme becerisine sahip olmak,
6   Türk denizcilik geleneklerine bağlı, mesleksel değerler ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
7   Etkin iletişim becerisine sahip olmak,
8   Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik çözümlerinin etkilerini anlamak için gerekli geniş kapsamlı bilgiye sahip olmak,
9   Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmak ve önem vermek,
10   Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinin güncel konularında bilgi sahibi olmak,
11   Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçları ve tekniklerini kullanma becerilerine sahip olmak,
12   Emniyet, güvenlik ve kalite konularında farkındalığa ve bilgiye sahip olmak,
13   Yaratıcılık, eleştirel düşünce, özgüven, girişimcilik, liderlik ve yönetim becerilerine sahip olmak,
14   Seyir bilimi ve gemi yönetimine ilişkin ihtiyaçları tanımlama ve anlama becerilerine sahip olmak,
15   Ulusal ve uluslararası denizcilik mevzuatına ilişkin bilgi sahibi olmak ve uygulamak,
16   Operasyon ve yönetim seviyesinde planlama, organizasyon, koordinasyon, uygulama, kontrol ve bireylerin emniyetine ve gemi operasyonlarına liderlik yapabilme becerilerine sahip olmak,
17   Denizcilik işletmelerinde planlama, uygulama ve kontrol becerilerine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunları hem özel hem de kamuda çok geniş bir pozisyonda iş bulabilmektedirler. Mezunlar özel sektörde çok değişik alanlarda faaliyet gösteren gemi işletme firmaları, limanlar, lojistik firmaları, ulaştırma firmaları, yat turizmi firmaları gibi özel sektör firmalarında değişik pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, devlet üniversiteleri ve pilotaj firmalarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm dersleri 63 zorunlu ve 33 seçmeli dersten oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KPD 1001 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 MTE 1101 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 MTE 1103 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 4
G 4 MTE 1105 DENİZ KİMYASI ZORUNLU 1 1 0 2
G 5 MTE 1113 VARDİYA STANDARTLARI I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 MTE 1131 BİLGİSAYAR ZORUNLU 1 1 0 2
G 7 MTE 1133 TEKNİK RESİM ZORUNLU 1 1 0 2
G 8 MTE 1135 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 MTE 1139 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ETİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 MTE 1141 DENİZDE GÜVENLİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 MTE 1143 GEMİCİLİK I ZORUNLU 1 1 0 2
G 12 MTE 1145 SEYİR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 1100 AÇIK DENİZ STAJI - I (2,5 AY) STAJ 0 0 0 3
B 2 MTE 1102 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 MTE 1104 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 4
B 4 MTE 1106 SEYİR II ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 MTE 1116 STATİK ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 MTE 1118 GEMİCİLİK II ZORUNLU 1 2 0 2
B 7 MTE 1130 GEMİ İNŞA I ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 MTE 1138 DENİZDE CANLI KALABİLME ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 MTE 1140 DENİZDE EMNİYET ZORUNLU 3 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 1132 BANDO ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 0 2 0 2
B 2 MTE 1134 MODEL GEMİ YAPIMI SEÇMELİ 0 2 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 2101 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 5
G 2 MTE 2103 ELEKTRONİK SEYİR I ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 MTE 2105 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ I ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 MTE 2131 DENİZ HUKUKU I ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 MTE 2135 KÜRESEL TRİGONOMETRİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 MTE 2139 DİNAMİK ZORUNLU 2 1 0 3
G 7 MTE 2141 GEMİ MANEVRASI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 MTE 2143 DENİZDE HABERLEŞME I ZORUNLU 2 2 0 5
G 9 MTE 2145 TIBBİ BAKIM ZORUNLU 1 2 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 2100 AÇIK DENİZ STAJI - II (2,5 AY) STAJ 0 0 0 3
B 2 MTE 2102 GÖKSEL SEYİR ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 MTE 2104 ELEKTRONİK SEYİR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 MTE 2106 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ II ZORUNLU 2 3 0 5
B 5 MTE 2116 DEFRANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MTE 2132 ELEKTRİK - ELEKTRONİK ZORUNLU 2 1 0 4
B 7 MTE 2134 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 MTE 2136 DENİZDE HABERLEŞME II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 3103 TERMODİNAMİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MTE 3105 GEMİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 MTE 3107 GEMİ İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 MTE 3111 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 MTE 3131 METEOROLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 MTE 3133 YÖNETİM VE LİDERLİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 MTE 3135 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 MTE 3155 DENİZ HUKUKU II ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTE 3137 LNG/LPG YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ DENGESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MTE 3139 KİMYASAL YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ DENGESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MTE 3141 PETROL YÜKÜ İŞLEMLERİ VE GEMİ DENGESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MTE 3143 KONTEYNER OPERASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 MTE 3145 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞINA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 MTE 3147 KÜÇÜK TEKNE İNŞASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 MTE 3149 DENİZ ULAŞTIRMASI İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 MTE 3151 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 MTE 3157 GÜVERTE MAKİNELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 MTE 3159 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA OPERASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTE 3102 AÇIK DENİZ EĞİTİMİ (7 AY) 0 30 0 30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ISG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 MTE 4109 GEMİ MAKİNALARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 MTE 4131 İLERİ SEYİR ZORUNLU 1 1 0 5
G 5 MTE 4135 GEMİ İNŞA II ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 MTE 4153 GEMİ MANEVRASI II ZORUNLU 1 1 0 3
G 7 MTE 4155 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ III ZORUNLU 1 1 0 3
G 8 MTE 4157 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 MTE 4159 DENİZCİLİKTE EMNİYET VE GÜVENLİK ZORUNLU 2 1 0 3
G 10 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GÇD 1001 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 MTE 4139 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 MTE 4141 DENİZCİLİK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MTE 4143 DENİZCİLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 MTE 4145 YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 MTE 4147 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 MTE 4149 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 MTE 4161 GEMİ DENETİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 MTE 4163 DENİZ KAZALARI ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ISG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MTE 4114 DENİZ SİGORTALARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 MTE 4130 VARDİYA STANDARTLARI II ZORUNLU 1 2 0 3
B 5 MTE 4156 DİPLOMA PROJESİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 MTE 4158 METEOROLOJİ VE OŞİNOGRAFİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MTE 4174 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 MTE 4176 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İHD 1002 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 MTE 4134 SİMÜLATÖR DESTEKLİ PETROL YÜK ELLEÇLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 MTE 4136 SİMÜLATÖR DESTEKLİ KİMYASAL YÜK ELLEÇLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 MTE 4138 SİMÜLATÖR DESTEKLİ LNG/LPG YÜK ELLEÇLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 MTE 4140 LİMAN VE TERMİNAL OPERASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 MTE 4160 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 MTE 4162 KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 MTE 4164 RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 MTE 4166 DENİZ ULAŞTIRMASINDA SİMÜLASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 MTE 4168 MARİNA OPERASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 MTE 4170 BUZDA SEYİR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 MTE 4172 GEMİ KURTARMA OPERASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olup toplam 240 AKTSyi tamamlayan öğrenciler lisans derecesini almaya hak kazanırlar.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümündeki öğrenciler tüm zorunlu dersleri ve seçimlik derslerii almak zorundadırlar. Ders teklifleri için öğrenciler her yarıyıl seçimlik ders ilanlarını takip etmelidirler. STCW konvansiyonu gereği de tüm öğrenciler ticaret gemilerinde kabul edilmiş 1 yıllık açık deniz staj eğitimi yapmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ
E-mail: ali.toz@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 81 55

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi. Kpt. Cenk Şakar
E-mail: cenk.sakar@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 98