DERS ADI

: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. PINAR IŞILDAR

Dersi Alan Birimler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında temel konuların (iş kazalarının tanımı ve sebepleri) ve temel mevzuatların öğretilmesidir. Öğrencinin bu mevzuatlar ile kazaların önlenmesine yönelik temel bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını anlayabilmeli
2   İş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeli
3   İş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeli
4   İş Müfettişliği, meslek hastalıkları ve sebeplerini anlayabilmeli
5   İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk analizleri ve risk yönetimi ile uluslararası kaza önleme ve değerlendirme yöntemlerini kavrayabilmeli
6   Mutfaklarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk analizleri ve risk yönetimi ile ilgili yöntemleri kavrayabilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel tanımlar
2 İş sağlığı ve güvenliği temel bilgiler
3 İş sağlığı ve güvenliği riskler
4 İş hijyeni
5 İş kazaları
6 İş sağlığı ve beslenme
7 Yarıyıliçi sınavı
8 Yarıyıliçi sınavı
9 Meslek hastalıkları ve iş kazaları
10 Meslek hastalıkları ve iş kazaları
11 İş Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat
12 İş Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat
13 Mutfak personeli ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
14 Mutfak personeli ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
15 Yılsonu sınavı
16 Yılsonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Özkılıç, Ö. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, Ankara.
Bahr, N.J., 1997. System Safety Engineering and Risk Assesment: A Practical Approach, Taylor&Francis, Ney York, 251 s.
Hale, A. & Baram, M.,1998. Safety Management The Challenge of Change, Pergamon, Netherlands, 275 s.
OHSAS 18001, TS18001. 2007.
Bayır, M., Ergül, M. (2006), İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, s: 213, Bursa.
İlgili kanun ve yönetmelikler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders içi sunum, sözlü anlatım ve video anlatım.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ*0.40+FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ*0.40+BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Ara sınav
2. Final

Değerlendirme Kriteri

1.Vize Sınavı: Vize sınavı ders içeriğindeki konuları ve haftalık ödevleri kapsamaktadır (%40).
2.Final Sınavı: Sınav ders içeriğindeki tüm konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ders içinde yer alan tartışma, uygulama, sunumlar ve örnek olay çalışmalarından da sorumludur (%60).

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenciler derste zamanında hazır bulunmalıdır.
Öğrenciler sınıfın ve okulun kurallarına uymalıdır.
Öğrenciler düzenli olarak derse devam etmelidir.
Öğrenci örneğin sınavlarını geçmek gibi sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

pinar.isildar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 09:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 82

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.6