DERS ADI

: Karşılaştırmalı Edebiyat

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6051 Karşılaştırmalı Edebiyat SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. NİLSEN GÖKÇEN ULUK

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu ders özellikle Anglo-Sakson ve Türk Edebiyatı yapıtlarından yola çıkarak metinler arasında kültürel, tematik ve biçimsel diyalogları kurmak ve yazılı edebiyatın, içinden çıktığı yerel ve ulusal kültürlerle olduğu kadar evrensel değerlerle olan bağlarını incelemek amacını taşımaktadır.
Bu dönemde ele alınacak yapıtlar tematik bağlantılar açısından incelenecektir. Bu temalar arasında özellikle yeniden yazma politikaları, ikilik ve bölünmüşlük, beden-dil karşıtlığı ve hikâye anlatma-mitleştirme süreçleri irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Karşılaştırmalı Edebiyat kuramlarını öğrenmeleri,
2   Yeniden yazılan metinler açısından karşılaştırmalar yapabilmeleri,
3   Karşılaştırmalı Edebiyatın Feminizm ve Sömürgecilik Sonrası dönem gibi eleştirel bakışların seslendirildiği edebiyatla olan ilişkilerini anlamaları,
4   Edebiyat ve diğer metinleri karşılaştırmada zeminler araştırmayı ve irdelemeyi öğrenmeleri,
5   Yerel ve ulusal kültürlerin evrensel birikimle karşılıklı etkileşimlerini ve diyaloglarını anlamaları hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı Sınıf Tartışması
2 The Odyssey Öğrenci Sunumu: Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction Sınıf Tartışması
3 The Odyssey Öğrenci Sunumu: Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction Sınıf Tartışması
4 The Penelopiad Öğrenci Sunumu: Clayton Koelb and Susan Noakes, The Comparative Perspective on Literature: Approaches to Theory and Practice Sınıf Tartışması
5 Jane Eyre Öğrenci Sunumu: Clayton Koelb and Susan Noakes, The Comparative Perspective on Literature: Approaches to Theory and Practice Sınıf Tartışması
6 Wide Sargossa Sea Öğrenci Sunumu: Clayton Koelb and Susan Noakes, The Comparative Perspective on Literature: Approaches to Theory and Practice Sınıf Tartışması
7 Robinson Crusoe Öğrenci Sunumu: Haun Saussy, Comparative Literature in an Age of Globalization Sınıf Tartışması
8 Robinson Crusoe Öğrenci Sunumu: Haun Saussy, Comparative Literature in an Age of Globalization Sınıf Tartışması
9 Foe Öğrenci Sunumu: Margaret R Higonnet, Borderwork : Feminist Engagements with Comparative Literature Sınıf Tartışması
10 Foe Öğrenci Sunumu: Margaret R Higonnet, Borderwork : Feminist Engagements with Comparative Literature Sınıf Tartışması
11 Don Quixote Öğrenci Sunumu: Ann Massa and Alistair Stead (Eds.), Forked Tongues : Comparing Twentieth-Century British and American Literature Sınıf Tartışması
12 Don Quixote Öğrenci Sunumu: Ann Massa and Alistair Stead (Eds.), Forked Tongues : Comparing Twentieth-Century British and American Literature Sınıf Tartışması
13 Tutunamayanlar Öğrenci Sunumu: Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Sınıf Tartışması
14 Tutunamayanlar Öğrenci Sunumu: Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynaklar:
Kurmaca:
Homer, The Odyssey
Margaret Atwood, The Penelopiad
Daniel Defoe, Robinson Crusoe
J. M. Coetzee, Foe
Charlotte Bronte, Jane Eyre
Jean Rhys, Wide Sargossa Sea
Miguel Cervantes, Don Quixote
Oğuz Atay, Tutunamayanlar

Kuram-Eleştiri:
Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction
Clayton Koelb and Susan Noakes, The Comparative Perspective on Literature: Approaches to Theory and Practice
Haun Saussy, Comparative Literature in an Age of Globalization
Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context
Margaret R Higonnet, Borderwork : Feminist Engagements with Comparative Literature
Ann Massa and Alistair Stead (Eds.), Forked Tongues : Comparing Twentieth-Century British and American Literature

Yardımcı kaynaklar:
Charles Bernheimer, Comparative Literature in the Age of Multiculturalism
Meta Grosman, American Literature for non-American Readers : Cross-Cultural Perspective

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı
Tartışma
Metin çözümlemesi
Öğrenci Sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavından birisi araştırma ödevi olarak yapılacaktır. Burada yapılan araştırmanın niteliği, güncelliği ve ana düşünceye entegrasyonu, tartışmanın anlamlılığı, tutarlılığı, düşünce gelişimindeki akıcılık ve dilin doğru ve deyimsel kullanılmasındaki başarı gibi ölçütler göz önüne alınacaktır. Araştırma ödevi MLA formatının en son kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Kaynakça en az on adet ikincil kaynak içermelidir. Cliffsnotes, Sparksnotes gibi yardımcı kitaplar Kaynakça olarak kabul edilmeyecektir.
Sınıf içinde yapılan sınavda açık uçlu sorular sorulduysa soruyla kurulan mantıksal bağlantı, açımlamadaki ve düşünce geliştirmedeki tutarlılık ve dilin doğruluğu ve akıcılığı aranan temel ölçütlerdir.
Sunumlarda; konuya hâkimiyet, anlatımdaki açıklık ve netlik, düşüncelerin organizasyonu, zamanlama ve sorulara verilen yanıtların bilgi birikimine işaret etmesi ve mantık çerçevesinde ifadesi aranan temel değerlendirme ölçütleridir.
Sınıf içi tartışmaları anlamak ve izleyebilmek için her haftaya ait okuma ödevlerin kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bu yüzden her öğrencinin okuma metinlerini entelektüel bir düzeyde tartışmaya hazır olması gerekmektedir. Aynı zamanda, daha önce tartışılan konularla mevcut konu arasında bağlantılar kurarak temeldeki tema ve sorunlar üzerine daha geniş bir bakış geliştirmesi beklenmektedir.
Kısa sınavlarda sorular öğrencinin o günkü derse hazırlığını çlçmek üzere hazırlanmıştır, bu nedenle yoruma değil doğrudan konu hakkında bilgiye dayalı yanıtlar beklenecektir.
Her tür sınavda kişisel yorumlar gerçeklerle ve bilgiyle desteklenmek zorundadır.
Derse katılımdan alınacak puan sınıf içi tartışmalarına yapılan entelektüel katkı düzeyiyle orantılı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Araştırma ödevlerinde intihal girişiminde bulunan öğrenciler dersten başarısız sayılacak ve programla ilişkilerine son verilecektir.
Derse %70 oranında katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Adres: Edebiyat Fakültesi Binası Ofis A 220
Telefon: (232) 301 86 78
E-posta: gokcenils@yahoo.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu ile.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 3 3 9
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 3 1 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.155555
ÖK.255555
ÖK.3555555555
ÖK.455555555
ÖK.5555555