DERS ADI

: Dil ve Kültür

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6049 Dil ve Kültür SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ FÜSUN ÇOBAN DÖŞKAYA

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu ders ideolojilerin söylem içinde kurgulanma biçimlerini ele almaktadır. Toplumsal gerçekliği belli bir ideolojiye göre kurgulayan söylem, önemli bir siyaset aracı olarak bir yandan bağlamı oluşturan olumsal koşullara göre oluşurken, diğer taraftan da durumları, bilginin nesnelerini, toplumsal kimlikleri, özneler-arası ve gruplar-arası ilişkileri var eder. Bu derste bir çözümleme yöntemi olarak sunulacak olan Eleştirel Söylem Çözümlemesi ile çeşitli metinler incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Söylem ve İdeoloji hakkında bilgi sahibi olma.
2   Söylem analizi ile ilişkili temel kavramları öğrenme.
3   Söylem Analizi yapabilme.
4   Dersin gerektirdiği terminolojiyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilme.
5   Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İdeoloji tanımı ve söylemin rolü Sınıf Tartışması
2 İdeoloji Yapıları Sınıf Tartışması
3 Zihinsel ve Bağlam Modelleri Sınıf Tartışması
4 İdeoloji ve İktidar Sınıf Tartışması
5 İdeolojik Söylem Yapıları (Anlam: Konular, Tanım Düzeyi, İmalar, Varsayımlar, Karşıtlık) Sınıf Tartışması
6 Önerme Yapıları (Aktörler, Kiplik) Sınıf Tartışması
7 Formal Yapılar, Sözdizimi, Söylem formları Sınıf Tartışması
8 Retorik Sınıf Tartışması
9 İdeolojik Analizin Kategorileri (Aktör, Otorite, Kategorizasyon) Sınıf Tartışması
10 Karşılaştırma, Uzlaşma, Yadsımalar Sınıf Tartışması
11 Mesafe Koyma, Empati, Genellemeler, İroni Sınıf Tartışması
12 Mecaz, Ötekini olumsuz gösterme, Sayı Oyunu Sınıf Tartışması
13 Açıklık, Kutuplaşma Sınıf Tartışması
14 Genel Değerlendirme Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Teun van Dijk Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction
Teun van Dijk, Ideology

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin öğretmeni tarafından dersin anlatılması ve görsel materyallerle anlatılan dersin desteklenmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Dilbilgisi kurallarına uyulması, tartışmanın içeriğinin düzgünlüğü, önemli anahtar kelimelerin kullanılması, Öğrencinin gerekli okumaları yapmış olması ve derste anlatılan temel dinamikleri tanımlayıp kullanabilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

fusun.doskaya@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 8 8
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.554