DERS ADI

: Edebiyatta Amerikan Şehir Yaşantısı

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6047 Edebiyatta Amerikan Şehir Yaşantısı SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. YEŞİM BAŞARIR

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

"Edebiyatta Amerikan Şehir Yaşantısı" dersinin amacı, Amerikalı yazarların eserlerinde yer aldığı haliyle şehrin edebiyattaki entelektüel yansımalarını incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentle ilgili simge ve mecazları anlamak
2   Batı düşüncesinde şehrin metinler-arası göstergelerini incelemek
3   Amerikan edebiyatında şehrin önemine dair kültürel bilinci geliştirmek
4   Romanda ve kısa öyküde Amerikan şehrinin tarihsel ve kültürel katmanlarını
5   Amerikan kent kültürüyle özdeşlenen edebi klişeleri sorgulamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Edebiyatta ve Sanatta Şehir Temaları Ders içerik tanıtımı
2 Amerikan Şehir Kültürü "The American City: The Old Knot of Contrarity" (Neil Campbell)
3 Kentsel bir Deneyim olarak Yürümek: Sokakların Gotisizmi "Man of the Crowd" (E.A.Poe)
4 Kentsel bir Deneyim olarak Yürümek: Postmodern Bilmeceler CITY OF GLASS (Paul Auster)
5 Kentsel bir Deneyim olarak Yürümek: Aylaklığın Estetiği ve Flaneur Düşünce "Painter of Modern Life" (Charles Baudelaire) ve Amerikan edebiyatından örnekler
6 Kentsel bir Deneyim olarak Yalnızlık: Hüznün Görselliği Edward Hopper ve resim sanatı
7 Kentsel bir Deneyim olarak Yalnızlığın Poetikası Amerikan şiirinden örnekler (T.S.Eliot, Allen Ginsberg, Adrienne Rich, Denise Levertov)
8 Kentsel bir Deneyim olarak Çürüme ve Çöküş: Kıyametsonrası Mekanlar Amerikan sinemasından örnekler
9 Kentsel bir Deneyim olarak Distopya: Tersine Uygarlıklar Amerikan edebiyatından örnekler
10 Kentsel bir Deneyim olarak Yoksulluk: Bir "Hayatta Kalma" Pratiği Amerikan şiirinden örnekler (PATERSON - William Carlos Williams ve Gwendolyn Brooks'un şiirleri)
11 Kentsel bir Deneyim olarak Evsizlik: Sokağın Eve Dönüşmesi Amerikan romanından örnekler (IRONWEED - William Kennedy)
12 Kentsel bir Deneyim olarak Evsizlik: Sokağın Eve Dönüşmesi Amerikan sinemasından örnekler
13 Kentsel bir Deneyim olarak Göç: Kentsel Yücenin Doğuşu Amerikan edebiyatında doğalcılık örnekleri
14 Amerikan Toplumunda ve Kültüründe Şehrin Anlamı Ders içeriğinin değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Campbell, Neil, Alasdair Kean. "American City," American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. New York: Routledge, 1997.
Gelfant, Blanche Housman, "The City Novel as Literary Genre," The American City Novel, University of Oklahoma Press, 1954.
Mumford, Lewis. The City in History. Harcourt, Brace & World, 1961.
Hurm, Gerd. Fragmented Urban Images: The American City in Modern Fiction From Stephen Crane to Thomas Pynchon. Frankfurt: Peter Lang, 1991.
Infante, Guillermo Cabrera. Şehirler Kitabı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2003.
Kılıçbay, Mehmet Ali. Şehirler ve Kentler. İmge Kitapevi Yayınları, 2000.
Machor, James L. Pastoral Cities: Urban Ideals and the Symbolic Landscape of America. Madison: The U of Wisconsin P, 1987.
Marx, Leo. The Machine in the Garden. New York: Oxford U P, 1999.
Siegle, Robert. Suburban Ambush: Downtown Writing and Fiction of Insurgery. Baltimore: The Johns Hopkins U P, 1989.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler: Konunun kuramsal zeminini oluşturma ve üzerine bina edilecek materyalin tanıtımı yönünden dersler, öğretim stratejileri arasında doğrudan etkileşim içeren temel formattır. Konuya esas teşkil eden kavram ve terminolojinin aktarımında merkezi öneme sahiptir.
2. Sınıf Tartışmaları: Derste işlenen kuramsal malzeme ve ilgili metinlerin farklı durumlara uygulanabilirliğini sorgulama ve bilgiyi somutlaştırma sürecidir. Her hafta dersin son saatinde gerçekleştirilir.
3. Görsel sunumlar ve filmler: Dersin ana malzemesini tanımlayıcı resimler, çizimler, fotoğraflar, haritalar gibi görsel bilginin sunumu ve konuyla ilgili kısa filmlerin ve belgesellerin sınıf içinde gösterimidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar, derste ele alınan malzemenin ana profilini oluşturan anahtar kelime ve kavramların doğru kullanımını ölçmeye ve edinilen temel düşünce modellerini sorgulamaya yöneliktir.

Değerlendirme Kriteri

1. Sorular, önerilen tartışma konusuna göre öğrencinin toplumsal, kültürel ve ideolojik yorumundaki tutarlılığı ölçmeye, analitik ve eleştirel bakış açısını geliştirmeye
yöneliktir.
2. Sorular, durum çözümlemeye dayalı olduğu için çoklu yanıtlar içermektedir.
3. Sorular edebiyat tarihi, kuramı ve felsefesini birlikte ele almaya ve değerlendirmeye dayanır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Öğrencinin düşünsel yeteneklerini ölçmeye ve daha kapsamlı yanıtlar vermeye yönelik olması bakımından sınavlar kitap ve ders notu açık olarak yapılır.
3. Sınavlarda her türlü kopya girişimi, disiplin işlemi ile sonuçlanır.
4. Ara sınav, dönem başından sınav tarihine kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar. Yarıyıl Sonu Sınavı, Ara Sınav tarihinden dönem sonuna kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar ve ara sınavın kapsadığı konulara göndermeler içerir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel (dahili): 18514
E-posta: yesim.basarir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 14:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 2 3 6
Kitap Okuma 13 1 13
Ödev Hazırlama 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.155554534
ÖK.255554534
ÖK.355554534
ÖK.455554534
ÖK.555554534