DERS ADI

: Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6045 Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri I SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. NİLSEN GÖKÇEN ULUK

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Amerikan Edebiyatına toptan bir bakış geliştirerek, kendilerine dek egemen olan geleneklerin yerine özgün ve kalıcı tarzlar yaratarak daha sonraki yazarlarda da derin izler bırakan bazı önemli yazarları ve onların etkileriyle ortaya çıkan çeşitli okullar-ekolleri incelemektir. Bu yazarları merkeze alarak, onlarla başlayan yeni geleneğin kendisini ilk yapıtlarda nasıl inşa ettiğini ve sonraki yazarlarda nasıl tezahür ettiğini, hem eski gelenekten hem de yeninin orijinal görünümünden nasıl farklılaştığını irdeleyeceğiz. Bu etkileşimlerin bazıları sınır ötesindeki yazar ve yazınlara da uzandığı için çalışmalarımızı zaman zaman uluslar arası boyuta da taşımamız gerekecek.
Yukarıdaki amaca uygun olarak bu dönem incelenecek olan yazar, Nathaniel Hawthorne olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu derste Nathaniel Hawthorne'un kendisinden sonra gelen Amerikan yazarlarında ve edebi düşüncesinde bıraktığı etki ve izlerin değişim ve dönüşümünü, yaşadığı 19. yüzyıldan günümüze geniş bir yelpazeye yayılan yazarlar arasında araştırmak amacı güdülmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Amerikan Edebiyatı külliyatı ve geleneğine toplu bir bakış oluşturabilmeleri,
2   Yazınsal geleneği yeniden biçimlendiren yenilikçi yazarlarla başlayan dönüşümleri fark edebilmeleri,
3   Nathaniel Hawthorne un Amerikan ve Dünya Yazınındaki etkilerini ve önemini anlayabilmeleri,
4   Yeniden inşa edilen yazınsal geleneklerin izlerini daha sonraki yazarların yapıtlarında sürebilmeleri ve yazarlar arasında açık ya da saklı diyalogları keşfetmeleri,
5   Yazın ekollerinin sosyo-ekonomik, kültürel ve düşünsel artalanla olan ilişkilerini çözümleyebilmeleri,
6   Belli bir ulusal düşünsel iklimin sonucu oluşan yeniliklerin uluslar arası aktarımlarında geçirdiği değişim ve dönüşümleri çözümleyebilmeleri,
7   İçinde yaşadığı yazınsal ve kültürel coğrafyayı küresel bir perspektiften görebilecek analitik ve sentezci yetenekleri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş Sınıf Tartışması
2 Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter. Sınıf Tartışması
3 Herman Melville, Moby Dick Öğrenci Sunumu: Sacvan Bercovitch, Ideology and Classic American Literature Sınıf Tartışması
4 Mark Twain, Huckleberry Finn. Öğrenci Sunumu: Maurice J. Bennett, An American Tradition Sınıf Tartışması
5 Henry James, The Portrait of a Lady. Öğrenci Sunumu: Maurice J. Bennett, An American Tradition Sınıf Tartışması
6 Henry James, The Golden Bowl. Öğrenci Sunumu: Charles Swann, Nathaniel Hawthorne: Tradition and Revolution Sınıf Tartışması
7 William Dean Howells, A Hazard of New Fortunes. Öğrenci Sunumu: Clark Davis, Hawthorne's Shyness: Ethics, Politics and the Question of Engagement Sınıf Tartışması
8 Charles Chessnut, The House behind the Cedars. Öğrenci Sunumu: Emily Miller Budick, Engendering Romance: Women Writers and the Hawthorne Tradition Sınıf Tartışması
9 Abraham Cahan, The Rise of David Levinsky. Öğrenci Sunumu: John L, Idol, Jr. and Melinda M. Ponder, Hawthorne and Romance: Engendering and Expanding the Hawthorne Tradition Sınıf Tartışması
10 William Faulkner, As I Lay Dying Öğrenci Sunumu: June Lundbland, Nathaniel Hawthorne and European Literary Tradition Sınıf Tartışması
11 F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby Öğrenci Sunumu: June Lundbland, Nathaniel Hawthorne and European Literary Tradition Sınıf Tartışması
12 Ursula K. LeGuin, The Left Hand of Darkness. Öğrenci Sunumu: June Lundbland, Nathaniel Hawthorne and European Literary Tradition Sınıf Tartışması
13 Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. Öğrenci Sunumu: Toni Morrison, Beloved Sınıf Tartışması
14 Genel Değerlendirme Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Emily Miller Budick, Engendering Romance: Women Writers and the Hawthorne Tradition
John L, Idol, Jr. and Melinda M. Ponder, Hawthorne and Romance: Engendering and Expanding the Hawthorne Tradition
Charles Swann, Nathaniel Hawthorne: Tradition and Revolution
June Lundbland, Nathaniel Hawthorne and European Literary Tradition
---., Nathaniel Hawthorne and the Tradition of Gothic Romance
Maurice J. Bennett, An American Tradition: Three Studies: Charles Brockden Brown, Nathaniel Hawthorne, Henry James
Clark Davis, Hawthorne's Shyness: Ethics, Politics and the Question of Engagement
Sacvan Bercovitch, Ideology and Classic American Literature
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter.
---. The Marble Faun.
Herman Melville, Moby Dick.
Mark Twain, Huckleberry Finn.
Henry James, The Portrait of a Lady.
---. The Golden Bowl.
William Dean Howells, A Hazard of New Fortunes.
Charles Chessnut, The House behind the Cedars.
Abraham Cahan, The Rise of David Levinsky.
Sherwood Anderson, Poor White.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı
Tartışma
Metin çözümlemesi
Öğrenci Sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 SUN SUNUM
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + SUN * 0.30 + YSS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + SUN * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavından birisi araştırma ödevi olarak yapılacaktır. Burada yapılan araştırmanın niteliği, güncelliği ve ana düşünceye entegrasyonu, tartışmanın anlamlılığı, tutarlılığı, düşünce gelişimindeki akıcılık ve dilin doğru ve deyimsel kullanılmasındaki başarı gibi ölçütler göz önüne alınacaktır. Araştırma ödevi MLA formatının en son kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Kaynakça en az on adet ikincil kaynak içermelidir. Cliffsnotes, Sparksnotes gibi yardımcı kitaplar Kaynakça olarak kabul edilmeyecektir.
Sınıf içinde yapılan sınavda açık uçlu sorular sorulduysa soruyla kurulan mantıksal bağlantı, açımlamadaki ve düşünce geliştirmedeki tutarlılık ve dilin doğruluğu ve akıcılığı aranan temel ölçütlerdir.
Sunumlarda; konuya hâkimiyet, anlatımdaki açıklık ve netlik, düşüncelerin organizasyonu, zamanlama ve sorulara verilen yanıtların bilgi birikimine işaret etmesi ve mantık çerçevesinde ifadesi aranan temel değerlendirme ölçütleridir.
Sınıf içi tartışmaları anlamak ve izleyebilmek için her haftaya ait okuma ödevlerin kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bu yüzden her öğrencinin okuma metinlerini entelektüel bir düzeyde tartışmaya hazır olması gerekmektedir. Aynı zamanda, daha önce tartışılan konularla mevcut konu arasında bağlantılar kurarak temeldeki tema ve sorunlar üzerine daha geniş bir bakış geliştirmesi beklenmektedir.
Kısa sınavlarda sorular öğrencinin o günkü derse hazırlığını çlçmek üzere hazırlanmıştır, bu nedenle yoruma değil doğrudan konu hakkında bilgiye dayalı yanıtlar beklenecektir.
Her tür sınavda kişisel yorumlar gerçeklerle ve bilgiyle desteklenmek zorundadır.
Derse katılımdan alınacak puan sınıf içi tartışmalarına yapılan entelektüel katkı düzeyiyle orantılı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Araştırma ödevlerinde intihal girişiminde bulunan öğrenciler dersten başarısız sayılacak ve öğrenci hakkında soruşturma açılacaktır.
Derse %70 oranında katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Adres: Edebiyat Fakültesi Binası Ofis A 220
Telefon: (232) 301 86 78
E-posta: gokcenils@yahoo.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu ile.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 9 9
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 3 3 9
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 3 1 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1555555555
ÖK.255555555555
ÖK.3555555
ÖK.45555555555
ÖK.555555555555
ÖK.6555555
ÖK.755555