DERS ADI

: İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6041 İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri ZORUNLU 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ESRA ÇÖKER

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı


Bu dersin amacı, öğrencilerin farklı bilimsel araştırma yöntemlerini ve eleştiri teorilerini anlayabilmelerini sağlayarak bilimsel yönden tatmin edici bir araştırma makalesi yazmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Araştırma makalesinin özetini, ana taslağını ve içeriğini oluşturmak.
2   MLA yazım düzenini bilmek ve kullanabilmek.
3   Araştırmada kullanılan edebiyat teorileri ile ilgili kapsamlı bir bibliyografya hazırlamak.
4   İleri düzeyde okuma, yazma ve analiz yapma becerisini kazanmak.
5   Bilimsel yönden tatmin edici araştırma makalesi yazabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş Sınıf Tartışması
2 Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Daraltılması Sınıf Tartışması
3 Araştırma Konularına Yardımcı Olacak Eleştiri Teorilerin Tartışılması Sınıf Tartışması
4 Belli başlı Eleştiri Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi Sınıf Tartışması
5 MLA Yazım Düzeni -Alıntılama ver Bibliyografya Oluşturma Sınıf Tartışması
6 MLA Uygulaması Sınıf Tartışması
7 Araştırma Tekliflerin Tartışılması Sınıf Tartışması
8 Metin Taslaklarının Tartışılması Sınıf Tartışması
9 Araştırma Makalesinin Ana Hatlarını Oluşturma Sınıf Tartışması
10 Araştırma Bilgilerinin Alıntı Notlarını Çıkarma Sınıf Tartışması
11 Açıklamalı Bibliyografya Hazırlama Sınıf Tartışması
12 Makalenin Giriş ve Sonuç Bölümlerini Hazırlama Sınıf Tartışması
13 Makalenin Giriş ve Sonuç Bölümlerini Hazırlama Sınıf Tartışması
14 Düzeltme ve Son Kontrol Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


The MLA Handbook for Writing Papers (7th Edition)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler: Konunun kuramsal zeminini oluşturma ve üzerine bina edilecek materyalin tanıtımı yönünden dersler, öğretim stratejileri arasında doğrudan etkileşim içeren temel formattır. Konuya esas teşkil eden kavram ve terminolojinin aktarımında merkezi öneme sahiptir.
2. Sınıf Tartışmaları: Derste işlenen kuramsal malzeme ve ilgili metinlerin farklı durumlara uygulanabilirliğini sorgulama ve bilgiyi somutlaştırma sürecidir. Her hafta dersin son saatinde gerçekleştirilir.
3. Görsel sunumlar ve filmler: Dersin ana malzemesini tanımlayıcı resimler, çizimler, fotoğraflar, haritalar gibi görsel bilginin sunumu ve konuyla ilgili kısa filmlerin ve belgesellerin sınıf içinde gösterimidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

ilan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri


1. Ara sınav, dönem başından sınav tarihine kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar.
2. Yarıyıl Sonu Sınavı, Ara Sınav tarihinden dönem sonuna kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar ve ara sınavın kapsadığı konulara göndermeler içerir.
3. Soruların bazıları açık uçlu sorulardır ve öğrencinin analiz ve sentez becerisine dayanır.
4. Öğrencinin sorumlu olduğu temel kaynaklara referans vermesi beklenir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Öğrenciler sınav sırasında sözlük kullanamazlar. Sorularda yer alan kelimeler ders metinlerinde işlenen ve/ya öğrencinin bilgisi dahilinde olması beklenen kelimelerdir.
3.Sınavlarda her türlü kopya girişimi, disiplin işlemi ile sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

korpez@hotmail.com veya esra.coker@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Duyurulacaktır

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 15 15
Ödev Hazırlama 7 6 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.144435355545
ÖK.233435355545
ÖK.35544555555
ÖK.45544355555
ÖK.55544355555