DERS ADI

: Tez

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6099 Tez ZORUNLU 2 0 0 30

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ESRA ÇÖKER

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2   Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3   Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4   Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5   Tez konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
6   Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
7   Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
15 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili kitap ve makaleler:
Ana kaynak: Her öğretim elemanı kendisi verecektir.
Yardımcı kaynaklar: Her öğretim elemanı kendisi verecektir.
Referanslar: Her öğretim elemanı kendisi verecektir.
Diğer ders materyalleri: Her öğretim elemanı kendisi verecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan doktora öğrencileri için danışman yönetiminde güncel gelişmeleri izleyerek çalışma konuları ile ilgili araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmasıdır.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Etkinlikler ayrıntılı olarak "İş Yükü Hesaplaması" bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Kriteri

Tez aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Tez çalışmasının safhaları danışman öğretim üyesinin belirleyeceği bir takvim çerçevesinde ilerleyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Kitap Okuma 14 10 140
Ödev Hazırlama 14 12 168
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 12 168
Sunum Hazırlama 14 10 140
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 630

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.155555555555555555
ÖK.255555555555555555
ÖK.355555555555555555
ÖK.455555555555555555
ÖK.555555555555555555
ÖK.655555555555555555
ÖK.755555555555555555