DERS ADI

: Ekolojik Eleştiri

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6021 Ekolojik Eleştiri SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. NİLSEN GÖKÇEN ULUK

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; özellikle uygar insanın doğal yaşamla karşılaştığı sömürgeleşme döneminin ürünü olarak insan-doğa ilişkileri açısından bir laboratuar işlevi gördüğü Amerikan tarihi ve Amerikan edebiyatında, insan ve doğa ilişkilerini ele almak ve insanın ilk "öteki"si olan doğa ve doğal çevrenin insan tarafından baskı ve sömürüye maruz bırakılan ilk nesne haline gelerek bu hiyerarşik yapılanmanın daha sonra biçimlenecek olan cinsel, ırksal ve sınıfsal temelli baskı ve sömürünün ilk modelini oluşturmasını anlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Doğanın ötekileştirilme sürecine ilişkin bir farkındalık geliştirmeleri,
2   Avrupa ve Batı uygarlığında Çevreci bakışın öncül ve öncülerini tanımaları,
3   Ekolojik eleştirinin temel kuramlarını öğrenerek tarihsel, kültürel ve yazınsal yapıtlara uygulayabilmeleri,
4   Doğanın ötekileştirilmesinin diğer ayrımcılık ve hiyerarşik katmanlaşmanın temelinde olduğunu anlamaları,
5   İnsan-merkezli yerine Doğa- ya da Canlı-merkezli bir bakışı tanımaları Amerikan tarihi, kültürü ve edebiyatını insan-doğa ilişkileri açısından yeniden değerlendirmeleri,
6   Kendi tarih, kültür ve edebiyatlarına ilişkin çevreci yorum ve analizler getirebilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, Ders Tanıtımı Sınıf Tartışması
2 Greg Garrard, Ecocriticism: "Position," "Pollution," and "Pastoral" Öğrenci Sunumu: Emerson, "Nature." Sınıf Tartışması
3 Garrard, "Wilderness" and "The Apocalypse" Öğrenci Sunumu: Annette Kolodny, The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters. Sınıf Tartışması
4 Garrard, "Dwelling," "Animals," and "The Earth" Öğrenci Sunumu: Annette Kolodny, The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters. Sınıf Tartışması
5 Henry David Thoreau, Walden. Öğrenci Sunumu: Lawrence Buell, Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture Sınıf Tartışması
6 Leo Marx, The Machine in the Garden: Chps 1-3. Öğrenci Sunumu: Lawrence Buell, Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture Sınıf Tartışması
7 The Machine in the Garden: Chps 4-6. Öğrenci Sunumu: Lawrence Buell, Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture. Sınıf Tartışması
8 Nash, Wilderness and the American Mind: "Prologue," Chps 1-3. Öğrenci Sunumu: Lawrence Buell, The Environmental Imagination. Sınıf Tartışması
9 Wilderness and the American Mind: Chps. 4-6, "Epilogue" Öğrenci Sunumu: Karl Kroeber, Ecological Literary Criticism Sınıf Tartışması
10 Oelschlaeger, The Idea of Wilderness: Chps. 1-5. Öğrenci Sunumu: Karl Kroeber, Ecological Literary Criticism. Sınıf Tartışması
11 The Idea of Wilderness: Chps. 6-10. Öğrenci Sunumu: Murphy, Literature, Nature, and Other. Sınıf Tartışması
12 Steven Rosendale, The Greening of Literary Scholarship: Literature, Theory and the Environment. Öğrenci Sunumu: Murphy, Literature, Nature, and Other. Sınıf Tartışması
13 Dana Phillips, The Truth of Ecology: Nature, Culture and Literature in America. Öğrenci Sunumu: William Cronon, Uncommon Ground. Sınıf Tartışması
14 Genel Değerlendirme Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Greg Garrard, Ecocriticism.
Leo Marx, The Machine in the Garden.
Roderick Frazier Nash, The Rights of Nature.
---., Wilderness and the American Mind.
Max Oelschlaeger, The Idea of Wilderness.
Annette Kolodny, The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters.
Lawrence Buell, Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture.
---., The Environmental Imagination.
Max Oelschlaeger, The Idea of Wilderness: From History to the Age of Ecology.
Glen A. Love, Practical Ecocriticism: Literature, Biology and the Environment.
Steven Rosendale, The Greening of Literary Scholarship: Literature, Theory and the Environment.
Karl Kroeber, Ecological Literary Criticism
Dana Phillips, The Truth of Ecology: Nature, Culture and Literature in America.
William Cronon, Uncommon Ground.
Patrick Murphy, Literature, Nature, and Other.
Ralph Waldo Emerson, "Nature"
Henry David Thoreau, Walden.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı
Tartışma
Metin çözümlemesi
Öğrenci Sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavından birisi araştırma ödevi olarak yapılacaktır. Burada yapılan araştırmanın niteliği, güncelliği ve ana düşünceye entegrasyonu, tartışmanın anlamlılığı, tutarlılığı, düşünce gelişimindeki akıcılık ve dilin doğru ve deyimsel kullanılmasındaki başarı gibi ölçütler göz önüne alınacaktır. Araştırma ödevi MLA formatının en son kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Kaynakça en az on adet ikincil kaynak içermelidir. Cliffsnotes, Sparksnotes gibi yardımcı kitaplar Kaynakça olarak kabul edilmeyecektir.
Sınıf içinde yapılan sınavda açık uçlu sorular sorulduysa soruyla kurulan mantıksal bağlantı, açımlamadaki ve düşünce geliştirmedeki tutarlılık ve dilin doğruluğu ve akıcılığı aranan temel ölçütlerdir.
Sunumlarda; konuya hâkimiyet, anlatımdaki açıklık ve netlik, düşüncelerin organizasyonu, zamanlama ve sorulara verilen yanıtların bilgi birikimine işaret etmesi ve mantık çerçevesinde ifadesi aranan temel değerlendirme ölçütleridir.
Sınıf içi tartışmaları anlamak ve izleyebilmek için her haftaya ait okuma ödevlerin kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bu yüzden her öğrencinin okuma metinlerini entelektüel bir düzeyde tartışmaya hazır olması gerekmektedir. Aynı zamanda, daha önce tartışılan konularla mevcut konu arasında bağlantılar kurarak temeldeki tema ve sorunlar üzerine daha geniş bir bakış geliştirmesi beklenmektedir.
Kısa sınavlarda sorular öğrencinin o günkü derse hazırlığını ölçmek üzere hazırlanmıştır, bu nedenle yoruma değil doğrudan konu hakkında bilgiye dayalı yanıtlar beklenecektir.
Her tür sınavda kişisel yorumlar gerçeklerle ve bilgiyle desteklenmek zorundadır.
Derse katılımdan alınacak puan sınıf içi tartışmalarına yapılan entelektüel katkı düzeyiyle orantılı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Araştırma ödevlerinde intihal girişiminde bulunan öğrenciler dersten başarısız sayılacak ve öğrenci hakkında soruşturma açılacaktır.
Derse %70 oranında katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Adres: Edebiyat Fakültesi Binası Ofis A 220
Telefon: (232) 301 86 78
E-posta: gokcenils@yahoo.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu ile.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 9 108
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 11 11
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 3 6
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 3 1 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.15555
ÖK.255555
ÖK.355555555555
ÖK.4555555
ÖK.555555555555
ÖK.655555