DERS ADI

: Amerikan Edebiyatında Din

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6017 Amerikan Edebiyatında Din SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ESRA ÇÖKER

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, koloni döneminden günümüze kadar olan süreçte belli başlı düşünürlerin ve yazarların metinlerini incelemek suretiyle öğrencilerin Amerikan edebiyatında yer etmiş dinsel konu ve temaların önemini anlayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Amerikan Püriten-Protestan düşünce yapısını Amerikan edebiyatının başlıca eserleri ışığında irdeleyebilme.
2   "Sivil din" (civil religion) kavramının Amerikan değerleri ve kültürel dokusu üzerindeki etkisini kavrayabilme.
3   Amerikan kimliği ile bağlantılı dini söylemleri metinler yoluyla çözümleyebilme.
4   Seçilen metinleri, ahlaki konular (inanç, ölüm, ölümden sonraki hayat, aidiyet duygusu gibi) bağlamında analiz yapabilme.
5   Analitik yaklaşım ve eleştirel düşünme becerilerini kazanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Kutsalı Yorumlamak Sınıf Tartışması
2 Din ve Kültür Religion as a Cultural System ---Clifford Geertz, Selected Readings from Religion and Culture Michel Foucault
3 Amerikan Hayatında Din "In God We Trust: Religion in American Life" American Cultural Studies, 100-122 Civil Religion in America The Robert Bellah Reader, 225-246
4 17'inci Yüzyıl New England Zihniyeti: Covenant Geleneği Sınıf Tartışması
5 İlahi Görev: Vahşi Batıyı Ehlileştirmek (Perry Miller Sınıf Tartışması
6 Scarlett Letter Sınıf Tartışması
7 Scarlett Letter Sınıf Tartışması
8 Northrope Frye ---The Great Code Sınıf Tartışması
9 Northrope Frye ---The Great Code Sınıf Tartışması
10 Inancın Yapıçözümlenmesi Jacques Derrida ---Acts of Religion Mark C Taylor Erring: a Postmodern core of Christianity
11 Inancın Yapıçözümlenmesi Slavoj Zizek -- The Puppet and The Dwarf: The Perverse Core of Christianity
12 Sheri Tepper --Grass Sınıf Tartışması
13 Sheri Tepper --Grass Sınıf Tartışması
14 Sheri Tepper --Grass Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bataille, Georges. Theory of Religion. New York, Zone 1990.
Bellah, Robert and Steven M Tipton, eds. The Robert Bellah Reader. Durham; Duke UP,
2006.
Deridda, Jacques. Acts of Religion. New York: Routlege, 2001.
Deloria, Vine Jr. God is Red: A Native View of Religion. Golden; Fulcrum, 1973.
Frye, Northtop. The Great Code: The Bible and Literature. San Diego; Harvest, 1982.
Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter. 1850. Philadelphia; Courage, 1986.
Miller, Perry. Errand into the Wilderness. Cambridge; Belknap-Harvard UP; 1956.
---. The New England Mind: The Seventeenth Century. Cambridge; Belknap-Harvard UP;
1983..
Paden, William. Interpreting the Sacred: Ways of Viewing Religion. Beacon, 2002.
Tepper, Sheri S. Grass. New York; Bantam, 1989.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler: Konunun kuramsal zeminini oluşturma ve üzerine bina edilecek materyalin tanıtımı yönünden dersler, öğretim stratejileri arasında doğrudan etkileşim içeren temel formattır. Konuya esas teşkil eden kavram ve terminolojinin aktarımında merkezi öneme sahiptir.
2. Sınıf Tartışmaları: Derste işlenen kuramsal malzeme ve ilgili metinlerin farklı durumlara uygulanabilirliğini sorgulama ve bilgiyi somutlaştırma sürecidir. Her hafta dersin son saatinde gerçekleştirilir.
3. Görsel sunumlar ve filmler: Dersin ana malzemesini tanımlayıcı resimler, çizimler, fotoğraflar, haritalar gibi görsel bilginin sunumu ve konuyla ilgili kısa filmlerin ve belgesellerin sınıf içinde gösterimidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.50 + YYS* 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Ara sınav, dönem başından sınav tarihine kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar.
2. Yarıyıl Sonu Sınavı, Ara Sınav tarihinden dönem sonuna kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar ve ara sınavın kapsadığı konulara göndermeler içerir.
3. Soruların bazıları açık uçlu sorulardır ve öğrencinin analiz ve sentez becerisine dayanır.
4. Öğrencinin sorumlu olduğu temel kaynaklara referans vermesi beklenir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Öğrenciler sınav sırasında sözlük kullanamazlar. Sorularda yer alan kelimeler ders metinlerinde işlenen ve/ya öğrencinin bilgisi dahilinde olması beklenen kelimelerdir.
3.Sınavlarda her türlü kopya girişimi, disiplin işlemi ile sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

korpez@hotmail.com veya esra.coker@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Programa göre değişir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 3 15 45
Ödev Hazırlama 4 15 60
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.144435355545
ÖK.233435355545
ÖK.35544555555
ÖK.45544355555
ÖK.55544355555