DERS ADI

: Amerikan Düşünce Yapısı

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6014 Amerikan Düşünce Yapısı SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ESRA ÇÖKER

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Amerikan düşünce tarihinde yer etmiş önemli düşünürlerin ve yazarların metinlerini kapsamlı bir biçimde incelemek ve tartışmaya açmaktır. Amerika nın belli başlı kültürel ve politik mitlerin yayılmasına ve kabul görmesini sağlayan görüşler ve fikirler bu önemli düşünürlerin eserlerinde tematik bir yaklaşımla irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Amerika nın belli başlı kültürel ve politik mitoslarının yayılmasına ve kabul görmesini sağlayan önemli düşünürlerin eserlerini çözümleyebilme.
2   Seçilen metinlerde, Amerikan kimliğinin oluşmasında önemli yer tutan kültürel ve politik mitleri ayırt edebilme.
3   Amerikan kültüründe mitlerin önemini kavrayabilme.
4   Seçilen metinleri, Amerikan düşünce sisteminde yer etmiş sosyal ve kültürel değerleri (Kanun Tanımaz Bireyselcilik, Protestan Çalışma Etiği, Başarıya İlerleme gibi) ayırt edebilme.
5   Analitik yaklaşım ve eleştirel düşünme becerilerini kazanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Amerikan Kültür de Mitlerin Önemi Sınıf Tartışması
2 Amerikanın Ulusal Miti Sınıf Tartışması
3 Sunumlar Sınıf Tartışması
4 Püritenler, "Covenant" Geleneği ve Seçilmiş Halk Miti Sınıf Tartışması
5 Sunumlar Sınıf Tartışması
6 Devrimci Nesil ve Doğal Haklar Miti Sınıf Tartışması
7 Erken Ulusal Dönem ve Hiristiyan Ulus Miti Sınıf Tartışması
8 Amerikan Bireyi ve Amerikan Adem Miti Sınıf Tartışması
9 Bakire Topraklar ve Frontier (Sınır) Miti Sınıf Tartışması
10 Manifest Destiny ve İstinacılık Miti Sınıf Tartışması
11 Sunumlar Sınıf Tartışması
12 Çok-Kültürlülük ve Eriyen Pota Miti Sınıf Tartışması
13 A.B.D.'de Bireyselcilik ve Eşitlik Sınıf Tartışması
14 Sunumlar Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bellah, Robert Neelly and et al. Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life.
Berkeley: U of California P, 1985.
Bender, David and Bruno Leone, eds. American Values: Opposing Viewpoints. San Diego: Greenhaven, 1989.
Breidlid, Anders and et al, eds. American Culture: An Anthology of Civilization Texts. London:
Routledge, 1996.
Colombo, Gary, Robert Cullen and Bonne Isle, eds. Rereading America: Cultural Contexts for
Critical Thinking and Writing. New York: St, Martin s, 1995.
Hollinger, David. Postethnic America; Beyond Multiculturalism. Basic, 1995.
Horsman, Reginald. Race and Manifest Destiny: The Origins of American Racial Anglo-Saxonism. Cambridge;
Harvard UP, 1981.
Hughes, Richard T. Myths America Lives By. Urbana: Univery of İllinois, 2003.
Lipset, Seymour Martin. American Exceptionalism: A Double-Edged Sword. New York: Norton, 1996.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler: Konunun kuramsal zeminini oluşturma ve üzerine bina edilecek materyalin tanıtımı yönünden dersler, öğretim stratejileri arasında doğrudan etkileşim içeren temel formattır. Konuya esas teşkil eden kavram ve terminolojinin aktarımında merkezi öneme sahiptir.
2. Sınıf Tartışmaları: Derste işlenen kuramsal malzeme ve ilgili metinlerin farklı durumlara uygulanabilirliğini sorgulama ve bilgiyi somutlaştırma sürecidir. Her hafta dersin son saatinde gerçekleştirilir.
3. Görsel sunumlar ve filmler: Dersin ana malzemesini tanımlayıcı resimler, çizimler, fotoğraflar, haritalar gibi görsel bilginin sunumu ve konuyla ilgili kısa filmlerin ve belgesellerin sınıf içinde gösterimidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Ara sınav, dönem başından sınav tarihine kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar.
2. Yarıyıl Sonu Sınavı, Ara Sınav tarihinden dönem sonuna kadar derste işlenen konulardan hazırlanan soruları kapsar ve ara sınavın kapsadığı konulara göndermeler içerir.
3. Soruların bazıları açık uçlu sorulardır ve öğrencinin analiz ve sentez becerisine dayanır.
4. Öğrencinin sorumlu olduğu temel kaynaklara referans vermesi beklenir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Öğrenciler sınav sırasında sözlük kullanamazlar. Sorularda yer alan kelimeler ders metinlerinde işlenen ve/ya öğrencinin bilgisi dahilinde olması beklenen kelimelerdir.
3.Sınavlarda her türlü kopya girişimi, disiplin işlemi ile sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

korpez@hotmail.com veya esra.coker@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Programa göre değişir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 3 7 21
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 7 84
Sunum Hazırlama 5 15 75
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 252

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1444353555454
ÖK.2334353555454
ÖK.355445555455
ÖK.455443555455
ÖK.555443555455