DERS ADI

: Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6008 Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. NİLSEN GÖKÇEN ULUK

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Amerikan Edebiyatına toptan bir bakış geliştirerek, kendilerine dek egemen olan geleneklerin yerine özgün ve kalıcı tarzlar yaratarak daha sonraki yazarlarda da derin izler bırakan bazı önemli yazarları ve onların etkileriyle ortaya çıkan çeşitli okullar-ekolleri incelemektir. Bu yazarları merkeze alarak, onlarla başlayan yeni geleneğin kendisini ilk yapıtlarda nasıl inşa ettiğini ve sonraki yazarlarda nasıl tezahür ettiğini, hem eski gelenekten hem de yeninin orijinal görünümünden nasıl farklılaştığını irdeleyeceğiz. Bu etkileşimlerin bazıları sınır ötesindeki yazar ve yazınlara da uzandığı için çalışmalarımızı zaman zaman uluslar arası boyuta da taşımamız gerekecek.
Bu dönemin yenilikçi yazarı olarak Edgar Allan Poe seçilmiştir; Poe'nun yazınsal özellikleri yapıtları üzerinden tartışıldıktan sonra onun Romantik, Gotik ve özellikle Fransız Sembolist geleneğe etkileri çeşitli yazarların yapıtlarında araştırılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Amerikan Edebiyatı külliyatı ve geleneğine toplu bir bakış oluşturabilmeleri,
2   Yazınsal geleneği yeniden biçimlendiren yenilikçi yazarlarla başlayan dönüşümleri fark edebilmeleri,
3   Yeniden inşa edilen yazınsal geleneklerin izlerini daha sonraki yazarların yapıtlarında sürebilmeleri ve yazarlar arasında açık ya da saklı diyalogları keşfetmeleri,
4   Yazın ekollerinin sosyo-ekonomik, kültürel ve düşünsel artalanla olan ilişkilerini çözümleyebilmeleri,
5   Belli bir ulusal düşünsel iklimin sonucu oluşan yeniliklerin uluslar arası aktarımlarında geçirdiği değişim ve dönüşümleri çözümleyebilmeleri,
6   İçinde yaşadığı yazınsal ve kültürel coğrafyayı küresel bir perspektiften görebilecek analitik ve sentezci yetenekleri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş Sınıf Tartışması
2 Poe and the Symbolists Sınıf Tartışması
3 Hawthorne, "The Minister's Black Veil" and "Rappaccini's Daughter" Öğrenci Sunumu: Ian Walker, Edgar Allan Poe: The Critical Heritage Sınıf Tartışması
4 Melville, Moby Dick Öğrenci Sunumu: Eric W. Carlson, Recognition of Edgar Allan Poe Sınıf Tartışması
5 Thomas Mann, The Buddenbrooks Öğrenci Sunumu: Elizabeth Phillips, Edgar Allan Poe: an American Imagination Sınıf Tartışması
6 Poe and the Detective Story Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Öğrenci Sunumu: Lois Davis Vines, Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities Sınıf Tartışması
7 Paul Auster, The New York Trilogy Öğrenci Sunumu: Charles Haines, Edgar Allan Poe: His Writings and Influence Sınıf Tartışması
8 Poe and the Horror Story Steven King, Gerald's Game Öğrenci Sunumu: Scott Peeples, Afterlife of Edgar Allan Poe Sınıf Tartışması
9 Walter de la Mare, The Return Öğrenci Sunumu: Celestine Pierre Cambiaine, Influence of Poe in France Sınıf Tartışması
10 Poe and the Fantastic Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde Öğrenci Sunumu: Burton R. Pollin, Edgar Allan Poe as a Major Influence upon Allen Ginsberg Sınıf Tartışması
11 Jorge Luis Borges, Labyrinths Öğrenci Sunumu: Burton R. Pollin, Poe's Seductive Influence on Great Writers Sınıf Tartışması
12 Terry Southern, Flash and Filigree Öğrenci Sunumu: Burton R. Pollin, Poe's Seductive Influence on Great Writers Sınıf Tartışması
13 William Golding, The Lord of the Flies Sınıf Tartışması
14 Genel Değerlendirme Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Eleştiri:
Eric W. Carlson, Recognition of Edgar Allan Poe
Elizabeth Phillips, Edgar Allan Poe: an American Imagination
---., Poe's Seductive Influence on Great Writers
Charles Haines, Edgar Allan Poe: His Writings and Influence
Ian Walker, Edgar Allan Poe: The Critical Heritage
Scott Peeples, Afterlife of Edgar Allan Poe
Lois Davis Vines, Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities
Celestine Pierre Cambiaine, Influence of Poe in France
Kurmaca:
Edgar Allan Poe, Tales of Mystery and Imagination
---., The Gold Bug
---., Arthur Gordon Pym
---., Selected Verse and Prose
Hawthorne, "The Minister's Black Veil" and "Rappaccini's Daughter"
Melville, Moby Dick
Thomas Mann, The Buddenbrooks
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes
Paul Auster, The New York Trilogy
Steven King, Gerald's Game
Walter de la Mare, The Return
Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde
Jorge Luis Borges, Labyrinths
Terry Southern, Flash and Filigree
William Golding, The Lord of the Flies

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatımı
Tartışma
Metin çözümlemesi
Öğrenci Sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavından birisi araştırma ödevi olarak yapılacaktır. Burada yapılan araştırmanın niteliği, güncelliği ve ana düşünceye entegrasyonu, tartışmanın anlamlılığı, tutarlılığı, düşünce gelişimindeki akıcılık ve dilin doğru ve deyimsel kullanılmasındaki başarı gibi ölçütler göz önüne alınacaktır. Araştırma ödevi MLA formatının en son kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Kaynakça en az on adet ikincil kaynak içermelidir. Cliffsnotes, Sparksnotes gibi yardımcı kitaplar Kaynakça olarak kabul edilmeyecektir.
Sınıf içinde yapılan sınavda açık uçlu sorular sorulduysa soruyla kurulan mantıksal bağlantı, açımlamadaki ve düşünce geliştirmedeki tutarlılık ve dilin doğruluğu ve akıcılığı aranan temel ölçütlerdir.
Sunumlarda; konuya hâkimiyet, anlatımdaki açıklık ve netlik, düşüncelerin organizasyonu, zamanlama ve sorulara verilen yanıtların bilgi birikimine işaret etmesi ve mantık çerçevesinde ifadesi aranan temel değerlendirme ölçütleridir.
Sınıf içi tartışmaları anlamak ve izleyebilmek için her haftaya ait okuma ödevlerin kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bu yüzden her öğrencinin okuma metinlerini entelektüel bir düzeyde tartışmaya hazır olması gerekmektedir. Aynı zamanda, daha önce tartışılan konularla mevcut konu arasında bağlantılar kurarak temeldeki tema ve sorunlar üzerine daha geniş bir bakış geliştirmesi beklenmektedir.
Kısa sınavlarda sorular öğrencinin o günkü derse hazırlığını çlçmek üzere hazırlanmıştır, bu nedenle yoruma değil doğrudan konu hakkında bilgiye dayalı yanıtlar beklenecektir.
Her tür sınavda kişisel yorumlar gerçeklerle ve bilgiyle desteklenmek zorundadır.
Derse katılımdan alınacak puan sınıf içi tartışmalarına yapılan entelektüel katkı düzeyiyle orantılı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Any attempt at plagiarism at research papers will result in failure in this course and start a legal process against the student.
The minimum attendance requirement for this class is 70 %.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Adres: Edebiyat Fakültesi Binası Ofis A 220
Telefon: (232) 301 86 78
E-posta: gokcenils@yahoo.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu ile.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 13 156
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 3 3 9
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 3 1 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1555555555
ÖK.255555555555
ÖK.35555555555
ÖK.455555555555
ÖK.5555555
ÖK.655555