DERS ADI

: Amerikan Çalışmaları Yöntemleri ve Teorisi

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AKE 6001 Amerikan Çalışmaları Yöntemleri ve Teorisi ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ LEMAN GİRESUNLU

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Dersin Amacı

Ders Amerikan çalışmaları lisansüstü düzeyde Metod ve Kuramları hakkında Myth ve Sembol okulu anlayışından günümüze çeşitli yaklaşımları tanıtır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenci Amerikan çalışmaları metod ve kuramı hakkında temel metinleri öğrenir.
2   Öğrenci kitap eleştirisi yazma becerisi kazanır.
3   Öğrenci ileri düzey akademik ortamda tartışma ve sunum becerisi kazanır.
4   Öğrenci eleştirel düşünme becerisi kazanır.
5   Öğrenci ileri düzeyde araştırma yapma becerisi edinir/pekiştirir.
6   Öğrenci edebi metinleri okuyarak güncel eleştiri kuramları ölçüsünde değerlendirme becerisi edinir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1) Tanıtım
2 2) Henry Nash Smith, The Virgin Land, (1967) Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
3 3) Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Idea in America (1967) Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
4 4) Michael Kammen, People of Paradox (1980). Jay Mechling, Mind, Messages, and Madness. Gregory Bateson Makes a Paradigm for American Culture Studies Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
5 5) Patricia Nelson Limercik, The Legacy of Conquest: the Unbroken Past of the American West (1987). Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
6 6) Post-Structuralism /Yapısalcılık sonrası Roland Barthes, Foucault, Jacques Derrida Sunumlar Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
7 7) Cecilia Tichi, Shifting Gears: Technology, Literature, Culture in Modernist America (1987) Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
8 8) Bildiri özetleri teslim Bildiri Özetleri teslim
9 9)Richard Rorty, Philosophy and Social Hope (1999). Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
10 10) Queer Theory Judith Butler Sunumlar Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
11 11) John Carlos Rowe, Literary Culture and U.S. Imperialism: From the Revolution to World War II (2000). Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
12 12) New Historicism and Cultural Studies/Kültür Çalışmaları Sunumlar Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
13 13) Gene Wise, From American Studies to American Culture Studies: a Dialogue Across Generations 1979. Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
14 14) Cecelia Tichi, Shiftign Gears Sunum/ Kitap tanıtımı / sınıf içi/ tartışma
15 15) Dönem değerlendirmes

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Philip J. Deloria, Broadway and Main: Crossroads, Ghost Roads, and Paths to an American
Studies Future
American Quarterly, Volume 61, Number 1, March 2009, pp. 1-25 (Article)
Judith Halberstam, Beyond Broadway and Main: A Response to the Presidential Address
American Quarterly, Volume 61, Number 1, March 2009, pp. 33-38 (Article)
Yu-Fang Cho,Domesticating the Aliens Within: Sentimental Benevolence in Late Nineteenth-
Century California Magazines American Quarterly, Volume 61, Number 1, March 2009,
pp. 113-136 (Article)
Jay Mechling, Mind, Messages, and Madness. Gregory Bateson Makes a Paradigm for
American Culture Studies
Gene Wise, From `American Studies to American Culture Studies: a Dialogue Across
Generations 1979
Gene Wise, Some Elementary Axioms for an American Culture Studies 1977.
Books:
Henry Nash Smith, The Virgin Land, (1967)
Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Idea in America (1967)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1) Akademik dönem öncesinde tüm ders materyali önceden belirlenir ve ders planı güncellenir. Ancak dönem içerisinde önceden haber verilmek suretiyle ders ilencesinde dersin hocası tarafından değişiklik yapılabilir
2) Öğrencilerin derse hazırlıklı katılımı beklenir.
3) Her dersin ödevi ders başlamadan önce dersin hocasına teslim edilir.
4) Geç teslim edilen ödevlerden not eksiltilir.
5) Öğrencilerin akademik etik kurallara uyması beklenir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.35 + YYC * 0.25 + YSS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.35 + YYC * 0.25 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Her öğrenci ikişer kitap özeti hazırlar. İki adet sınıf içi sınav uygulanır. (ara sınav ve final) Ayrıca final notu olarak değerlendirilecek olan bir adet dönem ödevi final haftasında teslim edilir. (en az 10 sayfa)
Arasınav: sınıf içi sınav: derste incelenen konuları kapsar, alandaki temel tartışmalara cevap niteliği taşır.
Öğrenci araştırma ödevinin tesliminden önce bildiri taslağı ile araştırma ödevinin taslağını önceden belirlenen tarihlerde dersin hocasına hazırlayıp teslim eder.
Kitap raporları: Öğrenci kitaplara eleştirel bir bakış açısı katar ve güncel temalar ölçüsünde değerlendirir. Öğrenci Kitap raporlarını sözlü olarak derste sunar ve yazılı olarak sunumdan önce teslim eder .
Araştırma ödevi: ( en az 10 sayfa MLA stilinde) Final niteliğindeki araştırma ödevi Amerikan kültür ve edebiyatı alanında seçilmiş bir konunun incelenmesi ve kuramsal olarak değerlendirilmesini amaçlar; çalışma, akademik araştırma yöntemleri ve etik değerleri ölçüsünde yetkin olmalıdır.
sınıf içi sınav : derste incelenen konuları kapsar, alandaki temel tartışmalara cevap niteliği taşır.
Haftalık kitap raporları sunumu ile derse aktif katılımı kapsar.

Değerlendirme Kriteri

1. Kitap raporları incelenen okuma metinlerini özümsemeyi; konu ile ilgili ayrıntılı araştırmayı ve eserleri eleştirel olarak
değerlendirmeyi gerektirir.
2. Kitap raporları dersten önce dersin hocasına yazılı olarak teslim edilir.
3. Bildiri taslakları ilgili araştırmanın amacı ve kapsamı belirtmelidir.
4. Bildiri taslakları ayrıntılı bibliyografya içermelidir.
5. Bildiri taslakları belirtilen tarihte dersin hocasına yazılı olarak teslim edilir.
6. Final araştırma ödev taslağı, araştırma evrelerinin değerlendirilmesini amaçlar.
7. Final araştırma ödevi konusunun ilgili kuramlarla sentezlenmesi beklenir.
8. Final araştırma ödevi bir bibliyografya içermelidir.
9. Final araştırma ödevi MLA formatına göre hazırlanmalıdır.
10. Final araştırma ödevi akademik etik kurallara uygun olmalıdır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Derste okutulan izletilen tüm materyalden dersin öğrencisi sorumludur.
3. Dersten devam zorunluluğu olmayan öğrenci de dersin içeriğini takip etmek zorundadır.
4. Dersin içeriğinde gerekli görüldüğünde eklemeler çıkartmalar yapılabilir.
5. Öğrencinin akademik etik kurallara uyması beklenir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Edebiyat Fakültesi

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Duyurulacaktır

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 26 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 26 26
Final Sınavına Hazırlık 1 26 26
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 26 26
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 26 26
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 1 8 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.15555555555555555
ÖK.255555555555
ÖK.35555555555555555
ÖK.4555555555555555
ÖK.55555555
ÖK.65555555555555555