DERS ADI

: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE 5557 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
Makine Teorisi ve Dinamiği Bütünleşik Doktora
İstatistik Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Matematik Yüksek Lisans
Geoteknik Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Makine Teorisi ve Dinamiği Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (İ.Ö)
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora
İstatistik Bütünleşik Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Geoteknik Bütünleşik Doktora
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmanın tanımı, aşamaları, planlama stratejileri, veri toplama
kriterleri, sonuçların rapor veya yayına dönüştürülme süreçleri ile bu süreçlerde
meslek ve yayın etiğine yönelik yeterliliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel araştırmada kullanılan temel kavramlar ile yöntem ve teknikleri kavrayabilme
2   Bilimsel araştırma sürecindeki aşamaları uygulayabilme
3   Bilimsel rapor ve yayın hazırlayabilme
4   Bilimsel araştırma ve yayın etiğine yönelik bilgi, değerlendirme ve uygulama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimin Tanımı ve İşlevi; Bilim ve Bilimsel Araştırma Kavramları
2 Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Çeşitleri
3 Araştırma Problemi, Literatür Taraması, Problemin Yapılandırılması ve Hipotezin Oluşturulması
4 Araştırma Planı Oluşturmak ve Araştırma Deseni
5 Veri Toplama Araçları, Veri Toplama Yönteminin Seçimi, Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliğini Belirleme, Araştırmanın Uygulanması ve/veya Örneklemi
6 Veri Toplama Araçları, Veri Toplama Yönteminin Seçimi, Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliğini Belirleme, Araştırmanın Uygulanması ve/veya Örneklemi
7 Ara Sınav ve/veya Ödev Sunumu
8 Araştırma Önerisi Hazırlama,
9 Veri Toplama ve Değerlendirme
10 Araştırma Raporu Yazma
11 Etik ve Meslek Etiği Kavramları; Etik Dışı Davranışların Nedenleri ve Etkileri
12 Yayın Etiği, Etik Dışı Davranışlar, Türkiye ve Dünyadan Etik İhlal Örnekleri ve Hukuki Süreçleri
13 Yayın Etiği, Etik Dışı Davranışlar, Türkiye ve Dünyadan Etik İhlal Örnekleri ve Hukuki Süreçleri
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kaynak Kitap:
- Kumar, R. (2011). Research Methodology: A step-by-step approach, Singapore, SAGE
Publ.
- Judd, C. M., Smith, E. R., & Kidder, L. H. (1991). Research methods in social
relations. Holt, Rinehart and Winston.
- Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative,
qualitative, and mixed approaches. Singapore, SAGE Publ.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016).
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Pegem Akademi.
- Stern, J.E., Elliott D. (1997). The ethics of scientific research: A guidebook for
course development. University Press of New England
Referans Kitap:
- Özdamar, K. (2013). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nisan Kitabevi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum tekniği, beyin fırtınası, öğrenci katılımlı tartışma, ödev,

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ PROJE
2 ARS ARASINAV
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Proje Ödevi 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.112345
ÖK.2
ÖK.3
ÖK.4