DERS ADI

: Bilim Felsefesi ve Etiği

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6000 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF.DR. ASUMAN ALTAY

Dersi Alan Birimler

Çeviribilim Doktora
İslam Tarihi ve Sanatları Doktora
Müzecilik Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Temel İslam Bilimleri Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora
Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora
Maliye Doktora
Arkeoloji Doktora
Kamu Hukuku Doktora
Psikoloji Doktora
İngilizce İktisat Doktora
Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora
Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora
Tarih Doktora
Turizm İşletmeciliği (Foça) Doktora
Ekonometri Doktora
Felsefe Doktora
Sosyoloji Doktora
Stratejik Araştırmalar Doktora
Kamu Yönetimi Doktora
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora
Turizm İşletmeciliği Doktora
Genel Dilbilim Doktora
İktisat Doktora
Afet Yönetimi Doktora
Avrupa Çalışmaları Doktora
Özel Hukuk Doktora
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora
İşletme Doktora
Kadın ve Aile Çalışmaları Doktora
Stratejik Araştırmalar Doktora

Dersin Amacı

Bilime ya da bilimsel yöntemlere yenilik getirme amaçlı ileri düzey bilimsel araştırmalarda gerekli kuramsal yöntem bilgisini kazandırmak, bu alandaki farklı yaklaşımları incelemek, bilimsel araştırmaların yol haritası ve kalite düzeyini tartışmak. Bilim felsefesiyle bağlantılı olarak bilim insanının temel mesleki yaklaşımını, araştırma ve yayın sürecindeki sorumluluk ve yükümlülüklerini tartışmak, bilimde etik değerlere ilişkin farkındalığı artırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim tarihini, bilimsel araştırmaların, bilimsel kurumların amaç ve işlevlerini tanımak
2   Bilimsel araştırmalara yöntem temeli oluşturan felsefi yaklaşımları ve kuramları tarihsel süreç içinde konumlandırıp açıklayabilmek
3   Bilimsel araştırmaları farklı bilimsel yaklaşımlarla ilişkilendirebilmek
4   Bilimsel araştırmaları bilimsellik kriterleri ve yöntemsel yaklaşımlar açısından analiz edip yorumlayabilmek
5   Kuramsal boyutu içerecek şekilde kendi başına bilimsel araştırma kurgusu ve yöntemini tasarlayabilmek
6   Bilimde etik değerleri tanımak, bilim insanının toplumsal sorumluluğunu kavramak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim Felsefesi ve Etiği Dersine giriş. Dersin içeriği ve okuma önerileri.
2 Bilgi, bilim ve bilimsel araştırma kavramları. Bilimsel etkinliği din ve sanattan ayıran özellikler.
3 Bilimin tarihsel gelişimi, Doğruluk , tutarlılık , kesinlik , evrensellik kavramları
4 Doğa bilimleri ve İnsan Bilimleri ayrımı, pozitivizm ve antipozitivizm
5 Bilim felsefesinde diğer yaklaşımlar
6 Bilimsellik ölçütü nedir Bilimsel yöntem nedir
7 Bilim nasıl ilerler Birikimsel olarak mı, yoksa büyük sıçramalarla mı Bilimsel devrim nedir
8 Ara Sınav
9 Etik nedir Bilim ve etik ilişkisi.
10 Yayın etiği. Bilim insanının araştırma ve yayın sürecinde dikkat etmesi gereken ilkeler ve etikle ilgili mevzuatlar
11 Sosyal bilimlerde etik bakımdan bilimsel çalışmada başarı ölçütleri, doktora tezlerinde etik sorunlar
12 Bilim, teknoloji ve etik arasındaki ilişki. Bilimsel gelişmenin ve teknolojik yeniliklerin insan yaşamı ve doğada yarattığı dönüşüm ve bu dönüşüm sürecinde yaşanan etik problemler.
13 Bilim insanının, içinde yetiştiği bilim çevresine, doğaya ve genel olarak topluma ilişkin sorumlulukları.
14 Genel değerlendirme ve tartışma.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. Feza Günergun, Tübitak yayınları, 2003.

J.D. Bernal, Tarihte Bilim, çev. Tonguç Ok, Evrensel Yayınları, 2007.

Alexandre Koyré, Bilim Tarihi Yazıları I, çev. Kurtuluş Dinçer, Tübitak Yayınları, 2000.

Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi Yayınları, 2016.

James Cushing, Fizikte Felsefi Kavramlar I, çev. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2003.

James Cushing, Fizikte Felsefi Kavramlar II, çev. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2006.

Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, çev. Erkan Ataçay, Sosyal yayınları, 2000.

W. Dilthey, Hermeneutik ve Tin bilimleri, çev. Doğan Özlem, Notos kitap, 2012.

K.R. Popper, Tarihsiciliğin Sefaleti, çev. Sabri Orman, İnsan Yayınları, 2000.

Kurtuluş Dinçer, Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, TFK yayınları, 1993.

K.R. Popper, Bilim: Kestirimler, Çürütmeler , Sağduyu Filozofu Popper (içinde), Bilim-sanat yayınları, 1998.

K.R. Popper, Bilimel Araştırmanın Mantığı, çev. İlknur aka, İbrahim Turan, YKY, 2015.

Imre Lakatos, Yanlışlama ile Bilimsel Araştırma İzlencelerinin Yöntembilgisi , Çoğulculuğun Kuramcısı Lakatos (içinde), Bilim-sanat yayınları, 1999.

T. S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, Kırmızı yayınları, 2010.

P. Feyerabend, Akla Veda, çev. Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yayınları, 2010.

C.P. Snow, İki Kültür, çev. Tuncay Birkan, Tübitak Yayınları, 1993.
R. Lee & I. Wallerstein, İki Kültürü Aşmak, çev. Aysun Babacan, Metis Kitap, 2007.
A. Bayet, Bilim Ahlakı, Çev. Vedat Günyol, Say Yayınları, 1982.
Briggle & C: Mitcham, Ethics and Science: An Introduction, Cambridge University Press, 2012.
J. D Angelo, Ethics in Science: Ethical Misconduct in Scientific Research, CRC Press, 2010.
H. Jonas, Philosophical Essays: From Ancient Creed to Technological Man, University of Chicago Press, 1980.
E. Rollin, Science and Ethics, Cambridge University Press, 2006.
H. Jonas, The Imperative of Responsibility, The University of Chicago Press, 1984.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve final sınavları

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 14 1 14
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.15545
ÖK.25545
ÖK.35545
ÖK.45545
ÖK.55545
ÖK.65545