DERECE PROGRAMLARI

: Tekstil Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1997 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu akademik kadrosu, bilimsel gelişmelere ve sektörün geri bildirimlerine göre sürekli yenilenen eğitim-öğretim programları, modern teknolojiye paralel olarak oluşturulan araştırma alt yapısı ile Türkiye nin önemli tekstil eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmayı başarmıştır.
Tınaztepe Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren Bölümümüzde İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu olup, %30 İngilizce örgün eğitim programı uygulanmaktadır.
Bölümümüz uyguladığı seçmeli ders programları ve staj olanaklarının yanısıra Erasmus ve Farabi programı çerçevesinde yurtdışı ve yurtiçindeki çeşitli üniversitelerle yaptığı öğrenci değişim anlaşmaları ile öğrencilerin kişisel gelişimleri için birçok olanak sunmaktadır. Ayrıca Bölümümüzün Bilgisayar, Endüstri, Makine, Maden, Jeofizik ve Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümleri ile karşılıklı olarak yandal ve çift anadal programları bulunmaktadır.
Mezun olan öğrenciler iplik, dokuma, örme, terbiye ve konfeksiyon fabrikalarında, tekstil malzemeleri kimyasalları, malzemeleri ve aksesuarları satan firmalarda, ithalat ihracat yapan aracı kuruluşlarda, tekstil laboratuvarlarında, Ar-Ge merkezlerinde, çeşitli kamu ve eğitim kuruluşlarında çalışabilmektedir.
Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü programında %30 İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Tekstil Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili değerlendirme şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 2 hafta süreli meslek tanıma stajını, 6 hafta süreli meslek stajını, 6 hafta süreli serbest işletme stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün amacı; temel mühendislik formasyonuna sahip, tekstil mühendisliği alanında kapsamlı ve güncel bilgilerle donatılmış, tekstil sektöründeki sorunların ve bu sorunların çözümlerinin toplum ve çevreye etkilerinin farkında olan, tekstil üretimine ve sorunlarına kalite, verimlilik ve fiyat ilişkilerini göz önünde tutarak yaklaşan, tekstil ürünlerini ve süreçlerini bu yaklaşımla tasarlayıp geliştiren, tekstil sektörünün farklı alanlarında çalışabilme esnekliğine ve uyum becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Bölümümüz, her biri alanında uzman öğretim kadrosuna sahiptir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2009 yılından bu yana akredite edilmiş olup, akreditasyon süresi boyunca geçerli olmak üzere Avrupa Etiketi (European Accredited Engineer (EUR-ACE) Label) verilmiştir.
Bölümde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfının ardından programın ilk senesinde temel tekstil ve mühendislik derslerine devam ederler. İkinci sınıf ve üçüncü sınıfta daha detaylı tekstil dersleri alırlar. Eğitimlerinin son yılında ise zorunlu derslerin yanı sıra tekstil, fen/mühendislik ve sosyal seçmeli derslerden uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler. Öğrenciler eğitimleri sürecinde derslerin en az %30 unu İngilizce almak zorundadırlar.
Bölümümüzde okuyan öğrenciler Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında anlaşmamız bulunan üniversitelerde eğitimlerinin bir dönemini sürdürebilme imkânına sahiptir. Ayrıca Bölümümüzün Bilgisayar, Endüstri, Makine, Maden, Jeofizik ve Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümleri ile karşılıklı olarak yandal ve çift anadal programları bulunmaktadır.
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; sahip olunan modern laboratuvarlar, atölyeler ve alanlarında uzman öğretim üyeleri ile sektördeki firmalara, çeşitli kamu kurumlarına ve araştırmacılara test, analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bölümümüz laboratuvarları TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre akredite olmuştur. Bölümümüz Fiziksel Tekstil Testleri Laboratuvarı, Lif Uygulama Laboratuvarı, Terbiye Laboratuvarı, CAD Laboratuvarı, Haslık Laboratuvarı, İplik Atölyesi, Mikroskop Laboratuvarı, Dokuma Atölyesi, Tasarım ve Animasyon Laboratuvarı, Örme Atölyesi, Baskı Laboratuvarı, Konfeksiyon Atölyesi ve Konfor Laboratuvarı bölge tekstil endüstrisine hizmet etmektedir.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen bilimleri ve Tekstil Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2   Karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerini saptama,tanımlama,formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3   Tekstil Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4   Tekstil Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5   Karmaşık Tekstil Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6   Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi
7   Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin iletişim kurma becerisi; tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9   Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukları kavrama ve benimseme, Tekstil Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10   İş hayatına yönelik uygulamalar; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
11   Tekstil Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız iplik, dokuma, örme, terbiye ve konfeksiyon fabrikalarında; tekstil malzemeleri, kimyasalları, aksesuarları, makineleri satan firmalarda, ithalat/ihracat yapan aracı kuruluşlarda, tekstil laboratuvarlarında, Ar-Ge merkezlerinde, kamu ve eğitim kurumlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm öğretim planında zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki kategoride dersler yer almaktadır. Buna ilaveten fakülte bünyesinde teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve teknik seçmeli ders havuzları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz seçmeli derslerden 3. yarıyıldan itibaren istenilen gruptan olmak üzere toplam 4 kredi (4 AKTS) sosyal seçmeli ders, 6. yarıyıldan itibaren toplam 2 kredi (3 AKTS) teknik seçmeli ders ve 7. yarıyıldan itibaren de toplam 22 kredi (38 AKTS) tekstil ve fen grubu bölüm seçmeli dersi almak zorundadır. Bölüm seçmeli derslerinin en az 10 kredisi İngilizce açılan derslerden seçilmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BIT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 3 FİZ 1103 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 4
G 4 KİM 1115 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 4
G 5 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 6 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TKS 1005 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 1 0 0 1
G 9 TKS 1007 DOĞAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 TKS 1100 MESLEK TANIMA STAJI STAJ 0 0 0 2
G 11 TKS 1103 GENEL EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 Beden Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 Halk Oyunları SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 Müzik SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 CME 1204 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 4 KİM 1016 ORGANİK KİMYA ZORUNLU 2 1 0 3
B 5 MAK 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 4 0 0 4
B 6 MAK 1014 STATİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 8 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 TKS 1002 KİMYASAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAK 2009 DİNAMİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MAK 2029 MUKAVEMET ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MTH 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 TEX 2007 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 TEX 2009 İSTATİSTİĞE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TKS 2011 DOKUMACILIK I ZORUNLU 2 1 0 4
G 7 TKS 2013 İPLİKÇİLİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SOSYAL SEÇMELİ 1 2 0 4
G 4 GÇD 1001 Gönüllülük Çalışmaları SOSYAL SEÇMELİ 1 2 0 4
G 5 İHD 1001 İnsan Hakları SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 İHD 1002 İnsan Hakları SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 2015 ELEKTRİK ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 MAK 2032 MAKİNA ELEMANLARINA GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MME 2011 MALZEME BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MTH 2014 MATEMATİK IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 TEX 2008 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 TEX 2512 DOKUMACILIK II ZORUNLU 2 1 0 4
B 7 TKS 2004 ÖRMECİLİK1 ZORUNLU 2 1 0 4
B 8 TKS 2100 MESLEK STAJI STAJ 0 0 0 2
B 9 TKS 2516 İPLİKÇİLİK II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ESE 2070 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MSİ 2070 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TEX 3009 FİZİKSEL TEKSTİL MUAYENELERİ I ZORUNLU 2 1 0 5
G 2 TEX 3013 ÖRMECİLİK II ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 TEX 3023 İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TKS 3005 TERBİYE ZORUNLU 3 1 0 5
G 5 TKS 3011 KONFEKSİYON I ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 TKS 3019 TEKSTİL KİMYASI ZORUNLU 2 1 0 4
G 7 TKS 3021 TEKSTİLDE ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TKS 3027 TEKNİK TEKSTİLLER I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 3603 İŞLETME EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 MAK 2019 TERMODİNAMİĞE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TEX 3010 KİMYASAL TEKSTİL MUAYENELERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 4 TEX 3018 TEKNİK TEKSTİLLLER II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TKS 3006 KONFEKSİYON II ZORUNLU 2 1 0 4
B 6 TKS 3014 FİZ.TEKS. MUAYENELERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 TKS 3022 TEKSTİLDE ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI II ZORUNLU 0 2 0 4
B 8 TKS 3100 SERBEST İŞLETME STAJI STAJ 0 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MTS 3036 YERBİLİMLERİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TEX 4701 KUMAŞ TASARIMI ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 TKS 4703 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 1
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 23
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 1007 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II SEÇMELİ 2 2 0 3
G 2 MAK 3033 ISI TRANSFERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 MAK 4218 MAKİNA DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 TEX 4055 ROBOTİK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 TEX 4519 ÇÖZGÜ ÖRMECİLİĞİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 6 TEX 4524 MODA TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 7 TEX 4535 ÖRME KUMAŞ ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 8 TEX 4539 DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 9 TEX 4549 TEKSTİLDE KAPLAMA VE LAMİNASYON SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 TEX 4553 TEKSTİL MİKROSKOPİSİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 11 TEX 4555 DENİM TERBİYE TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 12 TKS 3025 TEKSTİL MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 13 TKS 4049 FİZİKOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 3
G 14 TKS 4055 ROBOTİK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 15 TKS 4503 TEKSTİL FABRİKA ORGANİZASYONU SEÇMELİ 2 0 0 4
G 16 TKS 4505 DİKİŞ İPLİĞİ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 17 TKS 4521 BOYA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 18 TKS 4523 GİYSİ KALIPÇILIĞI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 19 TKS 4531 TEKSTİL İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 20 TKS 4533 TEKSTİLDE PAZARLAMA SEÇMELİ 2 0 0 4
G 21 TKS 4535 ÖRME KUMAŞ ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 22 TKS 4541 ÖN TERBİYE SEÇMELİ 1 2 0 4
G 23 TKS 4543 FANTEZİ İPLİK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 24 TKS 4545 KARMAŞIK DOKUMALAR SEÇMELİ 1 2 0 4
G 25 TKS 4547 TEKSTİL TERBİYESİ MAKİNALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 26 TKS 4549 TEKSTİLDE KAPLAMA VE LAMİNASYON SEÇMELİ 2 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAK 4226 KONTROL SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TKS 4006 TEKSTİL KALİTE KONTRÖLÜ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 TKS 4594 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 4018 ELEKTRONİK SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 TEX 4004 POLİMER KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 TEX 4066 TEKSTİL FİZİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 TEX 4530 RENK BİLGİSİ SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 TEX 4538 TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 TEX 4550 KONFEKSİYON MAKİNALARI SEÇMELİ 1 2 0 4
B 7 TEX 4564 KARIŞIM LİFLERİN BOYANMASI SEÇMELİ 1 2 0 4
B 8 TEX 4566 ALTERNATİF İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 9 TEX 4568 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE ENERJİ TASARRUFU VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 10 TKS 4068 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 2 0 3
B 11 TKS 4502 TEKSTÜRE İPLİK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 12 TKS 4525 BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA SEÇMELİ 1 2 0 4
B 13 TKS 4528 BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
B 14 TKS 4532 BASKI TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 1 2 0 4
B 15 TKS 4538 TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 16 TKS 4546 TEKSTİLDE İŞLETME FİNANSI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 17 TKS 4548 ATKI ÖRMECİLİĞİ SEÇMELİ 1 2 0 4
B 18 TKS 4550 KONFEKSİYON MAKİNALARI SEÇMELİ 1 2 0 4
B 19 TKS 4554 KONFEKSİYON İŞLET. BİLG. UYG. SEÇMELİ 1 2 0 4
B 20 TKS 4558 KONFEKSİYON MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 21 TKS 4560 TEKNİK TEKSTİLLERE UYGULANAN PERFORMANS TESTLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 22 TKS 4562 TEKSTİLDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 4
B 23 TKS 4566 ALTERNATİF İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 24 TKS 4568 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE ENERJİ TASARRUFU VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 ESE 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3011 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu 1,00/4,00. Mezuniyet notu ise 2,00/4,00 dır.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 2 hafta süreli meslek tanıma stajını, 6 hafta süreli meslek stajını, 6 hafta süreli serbest işletme stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Ümit Halis ERDOĞAN
Bölüm Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü
35397 Buca İZMİR/TÜRKİYE

Tel: +90 232 301 77 01
e-posta: umit.erdogan@deu.edu.tr