En

DOÇ.DR. HALE AKSU ERDOST TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
 • NO AD YIL
  1  Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department...  2020
  2  perioperatif anaflaksi gelişen olgularda anestezi yönetimi...  2019
  3  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
  4  The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat...  2017
  5  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
  6  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  7  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
  8  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
  9  Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous System in Rats...  2016
  10  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  11  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  12  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
  13  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
  14  Massive pulmonary embolism and cardiac arrest; thrombolytic therapy in a patient with recent intracr...  2014
  15  Not sweling is edema in eclampsia: a rare and life-threating potential complication of eclamptic sei...  2009
  16  Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli? How to Train for Cricoid Pressure?...  2009
  17  Combination of Ultra-Low Dose Bupivacaine and Fentanyl for Spinal Anaesthesia in Out-Patient Anorect...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Altmış Beş Yaş üstü Ortopedi Alt Ekstremite cerrahisi hastalarında nöroaksiyel blok öncesin... 07/10/2019 - 10/10/2019
  2  Karaciğer Transplantasyon Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Yönetimi-... 07/10/2019 - 10/10/2019
  3  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  4  Deep Sedation anesthesia for ambulatory prosedure ın a patient with progressive supranuclear palsy... 03/04/2019 - 06/04/2019
  5  Anesthesia Management in a Patient with Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU Syndrome)... 03/04/2019 - 06/04/2019
  6  Hekimler, Hemşireler ve Diğer Hastane Çalışanlarında Empatinin Değerlendirilmesi: Bir Anket ... 07/11/2018 - 11/11/2018
  7  Karaciğer nakli sonrası gelişen de novo maligniteler: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 13/10/2016 - 15/10/2016
  8  Plethysmographic Variability Index And Perfusion Index In Patients With Axillary Brachial Plexus Ner... 07/10/2016 - 10/10/2016
  9  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  10  Non invazif santral ısı ölçümünün timpanik ve ösefajiyal ısı ölçümü ile kıyaslanıp h... 02/12/2015 - 06/12/2015
  11  sıçanlarda intraserebroventriküler verilen sugammadeksin santral sinir sistemi üzerine etkileri... 25/10/2014 - 28/10/2014
  12  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  13  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  14  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  15  Fenılketonürılı Bır Olgumuzda Anestezı Uygulaması: Olgu Sunumu... 20/11/2013 - 24/11/2013
  16  infant olguda Tek akciğer ventilasyonu... 19/11/2013 - 22/11/2013
  17  Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için kontrendikasyonu var mıdı... 02/11/2013 - 06/11/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Santral blokların komplikasyonları Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi...  2019
  2  Böbrek Transplantasyonu Sonrası Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  3  Böbrek Transplantasyonu sonrası ağrı Postoperatif Ağrı tedavisi...  2019
  4  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  5  Antikolinerjik AjanlarAneteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  6  Antikolinerjik İlaçlar (Parasempatolitikler, Kolinerjik blokerler, Kolinolitikler) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  7  Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Adölesan idiopatik Skolyoz...  2017
  8  Antikolinerjik İlaçlar Güncel anestezi ders notları...  2016
  9  Karaciğer ve böbrek transplantasyonunda anestezi Güncel anestezi ders notları...  2016
  10  Vasküler cerrahide anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
 • NO AD TARIH
  1  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - /
 • NO Görev
  1 DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mayıs 2020-Devam ediyor