Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. HALE AKSU ERDOST TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
 • NO AD YIL
  1  Evaluatin of Traumatic Brain Injury with Hematological Parameters: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Plat...  2023
  2  The bibliometric analysis of most cited 100 papers in anesthesia-induced neurotoxicity....  2023
  3  Urgent re-laparotomies in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy....  2022
  4  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  5  Morbidity and mortality after anaesthesia in early life: results of the European prospective multice...  2021
  6  Intraoperative Temperature Monitoring with Zero Heat Flux Technology (3M SpotOn Sensor) in Compariso...  2021
  7  What do we know about SARS-Cov-2 and Anesthesia Management? Austin Journal of Anesthesia and Analges...  2021
  8  perioperatif anaflaksi gelişen olgularda anestezi yönetimi...  2019
  9  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
  10  The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat...  2017
  11  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
  12  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  13  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
  14  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
  15  Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous System in Rats...  2016
  16  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  17  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  18  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
  19  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
  20  Massive pulmonary embolism and cardiac arrest; thrombolytic therapy in a patient with recent intracr...  2014
  21  Not sweling is edema in eclampsia: a rare and life-threating potential complication of eclamptic sei...  2009
  22  Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli? How to Train for Cricoid Pressure?...  2009
  23  Combination of Ultra-Low Dose Bupivacaine and Fentanyl for Spinal Anaesthesia in Out-Patient Anorect...  2008
 • NO AD TARİH
  1  POST-TRANSPLANT HASTA GRUBUNDA NUTRISYONEL RISK INDEKSI VE TÜM NEDENLERE BAĞLI MORTALITE ARASINDAK... 09/05/2023 - 13/05/2023
  2  Diyabetik hastalarda zor entübasyon göstergesi olarak parmak basma (palmprint-pp) ve dua pozisyonu... 03/11/2022 -
  3  ultrason altında aksiller brakial pleksus anatomik yerleşimi... 03/11/2022 - 06/11/2022
  4  Does epidural magnesium sulphate causes medulla spinalis injury in rabbits? Tavşanlarda epidural ma... 21/11/2021 - 23/11/2021
  5  THE EFFECT OF SEVOFLURANE ANESTHESIA ON MEDULLA SPINALIS IN NEWBORN RATS... 26/09/2021 - 27/09/2021
  6  Early complications in scoliosis surgery and relation to preoperative factors: a single-center retro... 01/09/2021 - 05/09/2021
  7  COVID-19 Pandemisinde Endotrakeal Entübasyon için yapılan Mavi Kod Çağırılarının İncelenme... 09/04/2021 - 10/04/2021
  8  Karaciğer Transplantasyon Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Yönetimi-... 07/10/2019 - 10/10/2019
  9  Altmış Beş Yaş üstü Ortopedi Alt Ekstremite cerrahisi hastalarında nöroaksiyel blok öncesin... 07/10/2019 - 10/10/2019
  10  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
  11  Deep Sedation anesthesia for ambulatory prosedure ın a patient with progressive supranuclear palsy... 03/04/2019 - 06/04/2019
  12  Anesthesia Management in a Patient with Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU Syndrome)... 03/04/2019 - 06/04/2019
  13  Hekimler, Hemşireler ve Diğer Hastane Çalışanlarında Empatinin Değerlendirilmesi: Bir Anket ... 07/11/2018 - 11/11/2018
  14  Karaciğer nakli sonrası gelişen de novo maligniteler: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 13/10/2016 - 15/10/2016
  15  Plethysmographic Variability Index And Perfusion Index In Patients With Axillary Brachial Plexus Ner... 07/10/2016 - 10/10/2016
  16  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  17  Non invazif santral ısı ölçümünün timpanik ve ösefajiyal ısı ölçümü ile kıyaslanıp h... 02/12/2015 - 06/12/2015
  18  sıçanlarda intraserebroventriküler verilen sugammadeksin santral sinir sistemi üzerine etkileri... 25/10/2014 - 28/10/2014
  19  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  20  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  21  Fenılketonürılı Bır Olgumuzda Anestezı Uygulaması: Olgu Sunumu... 20/11/2013 - 24/11/2013
  22  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  23  infant olguda Tek akciğer ventilasyonu... 19/11/2013 - 22/11/2013
  24  Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için kontrendikasyonu var mıdı... 02/11/2013 - 06/11/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Minimal İnvaziv Torasik Cerrahi Türkiye Klinikleri...  2022
  2  Böbrek Transplantasyonu Sonrası Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  3  Böbrek Transplantasyonu sonrası ağrı Postoperatif Ağrı tedavisi...  2019
  4  Santral blokların komplikasyonları Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi...  2019
  5  Antikolinerjik İlaçlar (Parasempatolitikler, Kolinerjik blokerler, Kolinolitikler) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  6  Antikolinerjik AjanlarAneteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  7  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
  8  Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Adölesan idiopatik Skolyoz...  2017
  9  Antikolinerjik İlaçlar Güncel anestezi ders notları...  2016
  10  Karaciğer ve böbrek transplantasyonunda anestezi Güncel anestezi ders notları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Sevofluran İlişkili Nörotoksisitede NEAT1in Rolü...  2/2022 - 4/2024
  2  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - 10/2022
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2023-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Üyesi, Ağustos 2023-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2023-Devam ediyor
  5 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2020- Şubat 2023
  6 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2020- Şubat 2023
  7 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2020- Şubat 2023
  8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mayıs 2020- Mayıs 2023