Tr

Associate Professor HALE AKSU ERDOST FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

  • Education/Academic Info
    Undergraduate Degree  Gazi University Tıp Fakültesi  2002
    Specialization in Medicine  Uludağ University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
    Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
  • NO NAME YEAR
    1  perioperatif anaflaksi gelişen olgularda anestezi yönetimi...  2019
    2  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
    3  The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat...  2017
    4  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
    5  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
    6  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
    7  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
    8  Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous System in Rats...  2016
    9  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
    10  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
    11  Sugammadex.Safe for Ambulatory Surgery In Patients with ALS...  2015
    12  A complication of Tracheaesophageal Fistula Treatment with Glue:Endotracheal cuff adhesion...  2015
    13  Massive pulmonary embolism and cardiac arrest; thrombolytic therapy in a patient with recent intracr...  2014
    14  Not sweling is edema in eclampsia: a rare and life-threating potential complication of eclamptic sei...  2009
    15  Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli? How to Train for Cricoid Pressure?...  2009
    16  Combination of Ultra-Low Dose Bupivacaine and Fentanyl for Spinal Anaesthesia in Out-Patient Anorect...  2008
  • NO NAME DATE
    1  Altmış Beş Yaş üstü Ortopedi Alt Ekstremite cerrahisi hastalarında nöroaksiyel blok öncesin... 07/10/2019 - 10/10/2019
    2  Karaciğer Transplantasyon Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Yönetimi-... 07/10/2019 - 10/10/2019
    3  Perioperatif Anafilaksi Gelişen Olgularda Anestezi Yönetimi... 25/05/2019 - 27/05/2019
    4  Deep Sedation anesthesia for ambulatory prosedure ın a patient with progressive supranuclear palsy... 03/04/2019 - 06/04/2019
    5  Anesthesia Management in a Patient with Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU Syndrome)... 03/04/2019 - 06/04/2019
    6  Hekimler, Hemşireler ve Diğer Hastane Çalışanlarında Empatinin Değerlendirilmesi: Bir Anket ... 07/11/2018 - 11/11/2018
    7  Karaciğer nakli sonrası gelişen de novo maligniteler: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 13/10/2016 - 15/10/2016
    8  Plethysmographic Variability Index And Perfusion Index In Patients With Axillary Brachial Plexus Ner... 07/10/2016 - 10/10/2016
    9  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
    10  Non invazif santral ısı ölçümünün timpanik ve ösefajiyal ısı ölçümü ile kıyaslanıp h... 02/12/2015 - 06/12/2015
    11  sıçanlarda intraserebroventriküler verilen sugammadeksin santral sinir sistemi üzerine etkileri... 25/10/2014 - 28/10/2014
    12  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
    13  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
    14  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
    15  Fenılketonürılı Bır Olgumuzda Anestezı Uygulaması: Olgu Sunumu... 20/11/2013 - 24/11/2013
    16  infant olguda Tek akciğer ventilasyonu... 19/11/2013 - 22/11/2013
    17  Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için kontrendikasyonu var mıdı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  • NO CHAPTER TITLE YEAR
    1  Santral blokların komplikasyonları Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi...  2019
    2  Böbrek Transplantasyonu Sonrası Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
    3  Böbrek Transplantasyonu sonrası ağrı Postoperatif Ağrı tedavisi...  2019
    4  Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
    5  Antikolinerjik AjanlarAneteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
    6  Antikolinerjik İlaçlar (Parasempatolitikler, Kolinerjik blokerler, Kolinolitikler) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi...  2018
    7  Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Adölesan idiopatik Skolyoz...  2017
    8  Antikolinerjik İlaçlar Güncel anestezi ders notları...  2016
    9  Karaciğer ve böbrek transplantasyonunda anestezi Güncel anestezi ders notları...  2016
    10  Vasküler cerrahide anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  • NO NAME DATE
    1  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - /
  • NO Responsibility
    1 DEÜ Geleneksel Ve Tamamlayici Tip (Getat) Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, August 2020-Continues
    2 Sağlik Bilimleri Fakültesi , Member of The Faculty Council, May 2020-Continues