Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. FÜSUN KÖKALAN ÇIMRIN İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TARIMSAL İŞLETMECİLİK PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı)  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sosyoloji  2018
 • NO AD YIL
  1   Tez Yazımı İçin Bir Rehber: Ontolojiden Metodolojiye Genel Bir Bakış...  2023
  2  Eğitime İlişkin Resmi Belgelerde Yer Alan Simgesel Şiddet Unsurları Üzerine Nitel Bir Çalışma...  2023
  3  Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Kavramsal Değerlendirmeler ve Boyut Önerileri...  2021
  4  Sosyolojinin Sosyolojisini Yapmak (!): Türkiye'deki Sosyoloji Dernekleri Üzerine Bir Araştırma...  2021
  5  Başka Bir Aile Mümkün (Mü?)...  2021
  6  Küreselleşme Teorileri: Söylem ve İddialar...  2020
  7  From Maternity to Activism:Transformation of Gender Inequality...  2019
  8  Sosyal Bilimlerin Değişen Yüzü ve Kadın Çalışmaları...  2018
  9  Sosyal Sermaye ve Toplumsal Hareketler:Toplumsal Eşitsizliğin İlişkisel Dönüşümü...  2018
  10  Gender, Generation, and Sustainable Consumption: Exploring the Behaviour of Consumers from Izmir, Tu...  2017
  11  Indirect Welfare Regime Practices And Transformation of Social Security System of Turkey After 1980...  2016
  12  Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2015
  13  Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi...  2015
  14  Bergama Köylü Hareketinin Dünü ve Bugünü...  2015
  15  Kapitalizm, Çevre ve Çok Uluslu Şirketler...  2014
  16  Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme: Bergama Örneği...  2014
  17  Refah Devletinin Yeniden Yapılanması ve Emeklilik Sistemlerine Etkileri...  2014
  18  Sosyoloji ve Çevre...  2014
  19  Sosyolojinin Kıyısında: Madencilik ve Maden Politikaları...  2012
  20  Mamuel Castells'i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi...  2011
  21  Sosyal Bir Hareketin Kavramsallaştırılması: Küreselleşme KarşıtıI Hareketler( mi?) Küresel Sosyal Ha...  2010
  22  Yeni Toplumsal Hareketler ve Kentsel Yaşam...  2010
  23  Küreselleşme, Neo-Liberalizm ve Refah Devleti İlişkisi...  2009
  24  Kendisine Gelecek Hazırlayan Bir Alan Olarak 1980 Sonrası Türkiye'de Kadın Çalışmaları...  2006
  25  KÜÇÜK KENT DİNAMİKLERİ VE MUĞLA ÖRNEĞİ...  2006
  26  HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN YAŞAMI VE YAŞAM KALİTESİ:MUĞLA ÖRNEĞİ...  2004
  27  Feminizmden Kadın Çalışmalarına Devletin Fonksiyonu...  2002
  28  Immanuel Wallerstein: Tarihsel Kapitalizmin Analizi ve Dünya Sistemi...  2002
  29  Nietzche'de Kadın, Duygusallık ve Akıl...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Göç Çocukları: Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Örneği... 22/02/2021 - 24/02/2021
  2  Kentsel Yaşam Kalitesine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar... 07/10/2020 - 09/10/2020
  3  Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda: 21. yüzyılda Gündelik Toplumsal Muhalefet... 04/08/2020 - 04/08/2020
  4  Börklüce Hareketi'nin Sosyolojik Analizi... 05/04/2018 - 07/04/2018
  5  Toplumsal Eşitsizliğin İlişkisel Dönüşümü ve Sosyal Sermaye Yaratma Süreci... 17/11/2017 - 17/11/2017
  6  Charles Tilly'yi Anlamak... 03/05/2017 - 07/05/2017
  7  Postmodern Üçlemenin Sonu: Ortak Zenginlik... 03/05/2017 - 07/05/2017
  8  1980 Sonrası Türkiye'de Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme/Ege Bölgesi Örneği... 26/11/2016 - 27/11/2016
  9  Neo-Liberal Dönemde Türkiye'de Dolaylı Refah Rejimi Uygulamaları ve Sosyal Güvenlik Sisteminin ... 26/11/2016 - 27/11/2016
  10  LİSTAG: HAK VE ADALET ARAYIŞI TEMELİNDE AİLE ÖRGÜTÜNDEN TOPLUMSAL BİR HAREKET YARATMAK... 13/10/2016 - 15/10/2016
  11  Kırsal Emeğin Proleterleşme Süreçleri... 09/05/2015 - 10/05/2015
  12  Sosyal Güvenliğin İnşasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi... 29/05/2014 - 31/05/2014
  13  Refah Devletinin Krizi: Sosyal Güven(cesiz)lik Sistemi... 02/10/2013 - 05/10/2013
  14  Sivil İtaatsizlik ve Bergama Köylü Hareketi... 04/04/2013 - 04/04/2013
  15  Bergama'da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası... 05/09/2012 - 09/09/2012
  16  İmparatorluk Karşı(sında) Çokluk: Dünya Sosyal Forumu Örneği... 04/04/2012 - 04/04/2012
  17  Küresel Sosyal Bir Hareketin Aktivistleri: Bergama Köylü Hareketi... 07/04/2011 - 09/04/2011
  18  Sistem Karşıtı Hareketler ve Toplumsal Muhalefet... 16/10/2010 - 18/10/2010
  19  Küresel Sosyal Hareketler:Çokluk(mu?)... 24/09/2009 - 27/09/2009
  20  Küreselleşme ve Kadın... 19/08/2009 - 21/08/2009
  21  Nietzche'de Kadın Düşüncesi... 12/04/2001 - 12/04/2001
  22  Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar: Muğla Örneği... 12/02/2001 - 12/02/2001
  23  Sosyolog Kimdir?... 13/05/2000 - 15/05/2000
 • NO AD YIL
  1  Refah Devletinin Krizi ve "BES"lenemeyen Sosyal Güvenlik...  2017
 • KİTABIN ADI: Yeni Toplumsal Hareketler]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ELEŞTİREL EPİSTEMOLOJİNİN BİÇİMLENDİRDİĞİ METODOLOJİK TARTIŞMALAR: KADIN ÇALIŞMALARI Türkiye'de ve Dünyada Kadın Araştırmaları...  2021
  2  TÜRKİYE'de KADIN ÇALIŞMALARININ KURUMSALLAŞMASINDA BİR MİHENK TAŞI: İSTANBUL KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Türkiye'de ve Dünyada Kadın Araştırmaları...  2021
  3  Epistemolojik Bütünlük Bağlamında Tarihsel Sosyal Bilim(ler)in İnşası Immanuel Wallerstein ve Modern-Dünya Sistemi Tartışmaları...  2020
  4  Kapitalist Dünya Ekonomisinin Büyük Çelişkisi: Sistem Karşıtı Hareketler Immanuel Wallerstein ve Modern-Dünya Sistemi Tartışmaları...  2020
  5  Nüfusun Yaşlanması: Kamu ve Sosyal Politikalar Üzerindeki Etkisi Yaşlılık-Yeni Yüzyılın Gerçeği...  2019
  6  Toplumsal Cinsiyet Kavramına İlişkin Sosyolojik Yaklaşım Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımla...  2018
  7  Bağımlılık Teorileri ve Dünya Sistemi Yaklaşımı Gelişme Sosyolojisi...  2016
  8  Toplumsal Hareketler Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları...  2012
  9  Enformasyon Çağında Savaş Medyası ve Bağımsız/Alternatif Medya: Indymedia Örneği Medya, Barış ve Savaş...  2010
  10  Karşı-Küreselleşme Hareketlerinin Kuramsal Tartışmalarına Bir Katkı: 'İmparatorluk' ve 'Çokluk' Kavramlarının Değerlendirilmesi Yeni Toplumsal Hareketler...  2009
 • NO AD TARIH
  1  LİSTAG:Aile Örgütünden Toplumsal Bir Hareket Yaratmak...  3/2018 - 8/2021
  2  Türkiye'de Değişen Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sistemi/Bireysel Emeklilik Sistemi Örneği...  9/2012 - 5/2015
  3  Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme/Bergama Örneği...  5/2012 - 7/2013
  4  Kentsel SİT Alanları ve Alan yönetimi...  3/2006 - 3/2007
  5  Dünden Bugüne Yalıkavak'ta Sosyal Yaşam...  2/2004 - 2/2006
  6  Huzurevinde Yaşam Ve Yaşam Kalitesi: Muğla Örneği...  4/2002 - 4/2004
  7  Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Toplumsal Değişime Etkileri...  1/1999 - 1/2002
  8  Küçük Kent Dinamikleri ve Muğla Örneği...  9/1999 - 9/2001
 • NO AD YIL
  1  Şirin Tekeli Araştırma Ödülü/Araştırma Teşvik Ödülü...  2020
 • NO Görev
  1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Eylül 2021- Eylül 2021
  2 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Şubat 2023
  3 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2019- Eylül 2020