Tr

Associate Professor FÜSUN KÖKALAN ÇIMRIN İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Muğla Sıtkı Koçman University Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  1999
  Master's Degree  Muğla Sıtkı Koçman University Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı  2002
  PhD (Doctorate)  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı)  2009
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sosyoloji  2018
 • NO NAME YEAR
  1  From Maternity to Activism:Transformation of Gender Inequality...  2019
  2  Sosyal Bilimlerin Değişen Yüzü ve Kadın Çalışmaları...  2018
  3  Sosyal Sermaye ve Toplumsal Hareketler:Toplumsal Eşitsizliğin İlişkisel Dönüşümü...  2018
  4  Gender, Generation, and Sustainable Consumption: Exploring the Behaviour of Consumers from Izmir, Tu...  2017
  5  Indirect Welfare Regime Practices And Transformation of Social Security System of Turkey After 1980...  2016
  6  Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliş...  2015
  7  Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi...  2015
  8  Bergama Köylü Hareketinin Dünü ve Bugünü...  2015
  9  Kapitalizm, Çevre ve Çok Uluslu Şirketler...  2014
  10  Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme: Bergama Örneği...  2014
  11  Refah Devletinin Yeniden Yapılanması ve Emeklilik Sistemlerine Etkileri...  2014
  12  Sosyoloji ve Çevre...  2014
  13  Sosyolojinin Kıyısında: Madencilik ve Maden Politikaları...  2012
  14  Mamuel Castells'i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlen...  2011
  15  Sosyal Bir Hareketin Kavramsallaştırılması: Küreselleşme KarşıtıI Hareketler( mi?) Küresel...  2010
  16  Yeni Toplumsal Hareketler ve Kentsel Yaşam...  2010
  17  Küreselleşme, Neo-Liberalizm ve Refah Devleti İlişkisi...  2009
  18  Kendisine Gelecek Hazırlayan Bir Alan Olarak 1980 Sonrası Türkiye'de Kadın Çalışmaları...  2006
  19  KÜÇÜK KENT DİNAMİKLERİ VE MUĞLA ÖRNEĞİ...  2006
  20  HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN YAŞAMI VE YAŞAM KALİTESİ:MUĞLA ÖRNEĞİ...  2004
  21  Feminizmden Kadın Çalışmalarına Devletin Fonksiyonu...  2002
  22  Immanuel Wallerstein: Tarihsel Kapitalizmin Analizi ve Dünya Sistemi...  2002
  23  Nietzche'de Kadın, Duygusallık ve Akıl...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Börklüce Hareketi'nin Sosyolojik Analizi... 05/04/2018 - 07/04/2018
  2  Toplumsal Eşitsizliğin İlişkisel Dönüşümü ve Sosyal Sermaye Yaratma Süreci... 17/11/2017 - 17/11/2017
  3  Charles Tilly'yi Anlamak... 03/05/2017 - 07/05/2017
  4  Postmodern Üçlemenin Sonu: Ortak Zenginlik... 03/05/2017 - 07/05/2017
  5  Neo-Liberal Dönemde Türkiye'de Dolaylı Refah Rejimi Uygulamaları ve Sosyal Güvenlik Sisteminin ... 26/11/2016 - 27/11/2016
  6  1980 Sonrası Türkiye'de Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme/Ege Bölgesi Örneği... 26/11/2016 - 27/11/2016
  7  LİSTAG: HAK VE ADALET ARAYIŞI TEMELİNDE AİLE ÖRGÜTÜNDEN TOPLUMSAL BİR HAREKET YARATMAK... 13/10/2016 - 15/10/2016
  8  Kırsal Emeğin Proleterleşme Süreçleri... 09/05/2015 - 10/05/2015
  9  Sosyal Güvenliğin İnşasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi... 29/05/2014 - 31/05/2014
  10  Refah Devletinin Krizi: Sosyal Güven(cesiz)lik Sistemi... 02/10/2013 - 05/10/2013
  11  Sivil İtaatsizlik ve Bergama Köylü Hareketi... 04/04/2013 - 04/04/2013
  12  Bergama'da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası... 05/09/2012 - 09/09/2012
  13  İmparatorluk Karşı(sında) Çokluk: Dünya Sosyal Forumu Örneği... 04/04/2012 - 04/04/2012
  14  Küresel Sosyal Bir Hareketin Aktivistleri: Bergama Köylü Hareketi... 07/04/2011 - 09/04/2011
  15  Sistem Karşıtı Hareketler ve Toplumsal Muhalefet... 16/10/2010 - 18/10/2010
  16  Küresel Sosyal Hareketler:Çokluk(mu?)... 24/09/2009 - 27/09/2009
  17  Küreselleşme ve Kadın... 19/08/2009 - 21/08/2009
  18  Nietzche'de Kadın Düşüncesi... 12/04/2001 - 12/04/2001
  19  Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar: Muğla Örneği... 12/02/2001 - 12/02/2001
  20  Sosyolog Kimdir?... 13/05/2000 - 15/05/2000
 • NO NAME YEAR
  1  Refah Devletinin Krizi ve "BES"lenemeyen Sosyal Güvenlik...  2017
 • BOOK TITLE: Yeni Toplumsal Hareketler]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Toplumsal Cinsiyet Kavramına İlişkin Sosyolojik Yaklaşım Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımla...  2018
  2  Bağımlılık Teorileri ve Dünya Sistemi Yaklaşımı Gelişme Sosyolojisi...  2016
  3  Toplumsal Hareketler Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları...  2012
  4  Enformasyon Çağında Savaş Medyası ve Bağımsız/Alternatif Medya: Indymedia Örneği Medya, Barış ve Savaş...  2010
  5  Karşı-Küreselleşme Hareketlerinin Kuramsal Tartışmalarına Bir Katkı: 'İmparatorluk' ve 'Çokluk' Kavramlarının Değerlendirilmesi Yeni Toplumsal Hareketler...  2009
 • NO NAME DATE
  1  LİSTAG:Aile Örgütünden Toplumsal Bir Hareket Yaratmak...  3/2018 - /
  2  Türkiye'de Değişen Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sistemi/Bireysel Emeklilik Sistemi Örneği...  9/2012 - 5/2015
  3  Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme/Bergama Örneği...  5/2012 - 7/2013
  4  Kentsel SİT Alanları ve Alan yönetimi...  3/2006 - 3/2007
  5  Dünden Bugüne Yalıkavak'ta Sosyal Yaşam...  2/2004 - 2/2006
  6  Huzurevinde Yaşam Ve Yaşam Kalitesi: Muğla Örneği...  4/2002 - 4/2004
  7  Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların Toplumsal Değişime Etkileri...  1/1999 - 1/2002
  8  Küçük Kent Dinamikleri ve Muğla Örneği...  9/1999 - 9/2001