En

DOÇ.DR. BURCU AKPINAR SÖYLEMEZ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2007
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Psychometric properties of the Turkish version of the scale for positive aspects of caregiving exper...  2021
  2  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitudes of Nurses Towards Older Adults: A Quas...  2021
  3  Evaluation of the Clinical Effects of Insomnia and Excessive Daytime Sleepiness in Older Adults...  2021
  4  Assessment of Dementia Knowledge Scale for the Nursing Profession and the General Population: Cross-...  2021
  5  COVID-19 Pandemi Sürecinde Demanslı Bireyler: Sağlık Profesyonelleri ve Bakım Verenler İçin Öneriler...  2021
  6  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Revised Scale for Caregiving Self-Efficacy...  2021
  7  Prevalence of Physical Restraint: A Cross-Sectional Observational Study...  2020
  8  Quality of Life and Factors Affecting it in Patients with Alzheimer's Disease: A Cross-sectional Stu...  2020
  9  An Analysis of Trends in Internet Searches about Dementia in Turkey...  2020
  10  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  11  Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation in Nursing Students....  2018
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  13  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  14  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  15  Examining Nursing Students' Attitudes Towards the Elderly and Factors Affecting Attitudes Towards th...  2018
  16  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  17  Attitudes of the Third-Year Nursing Students Toward Organ Donation: Cross-Sectional Study...  2017
  18  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  19  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin Görüşler...  2017
  20  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  21  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  22  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimleri...  2017
  23  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten Sonraki...  2016
  24  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  25  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri...  2013
  26  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  27  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  28  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  29  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  30  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  31  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  32  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E...  2011
  33  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış Stres Eş...  2011
 • NO AD TARİH
  1  COVİD-19 Pandemisinin İnmeli Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerine Etkisi... 27/11/2021 - 01/12/2021
  2  Parkinson Hastalığı Olan Bireylerin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hastalık Yönetimi Deneyimleri... 27/11/2021 - 01/12/2021
  3  İnmeli Bireylerin COVİD-19 Pandemisi Döneminde Yaşadıkları Deneyimler: Kalitatif Bir Çalışm... 27/11/2021 - 01/12/2021
  4  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum... 27/09/2021 - 29/09/2021
  5  Demans Bilgi Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 21/09/2021 - 25/09/2021
  6  Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri... 21/09/2021 - 25/09/2021
  7  Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığının Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi... 17/09/2021 - 17/09/2021
  8  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerin COVID-19 Pandemi Sürecindeki Deneyimleri: Kalitatif Bir Çal... 24/06/2021 - 25/06/2021
  9  Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalı... 12/02/2021 - 13/02/2021
  10  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitutes of Nurses Towards Older People... 17/12/2020 - 19/12/2020
  11  Investigation of the Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation and Ratio of Donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  12  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  13  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  14  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  15  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  16  Turkish nurses' and nursing students attitudes towards about organ donation: a review of literature... 24/09/2017 - 27/09/2017
  17  Effect of peer training on attitdes towards organ donation... 24/09/2017 - 27/09/2017
  18  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  19  Effects of a support group intervention on dementia caregivers: a mixed method study... 17/09/2017 - 21/09/2017
  20  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  21  Examination of nursing students attitudes about organ donation... 28/10/2016 - 29/10/2016
  22  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  23  Students Evaluation of the Quality of Nursing PhD Education in Izmir... 25/04/2013 - 27/04/2013
  24  Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives... 25/04/2013 - 27/04/2013
  25  Examination of Doctoral Students State of Managing The Process of Research in Nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  26  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  27  3. sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki örgütlenme konusundaki düşüncelerinin belirlenm... 15/09/2011 - 17/09/2011
  28  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  29  Doctoral Program at Dokuz Eylül University School of Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  30  Examination of the Content of Doctoral Programs in Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Tüm Yönleriyle İç Hastalıkları Hemşireliği...  2021
  2  Sinir Sisteminin Dejeneratif ve Onkolojik Hastalıkları 500 soru yanıt iç hastalıkları hemşireliği sorunlar ve vakalar...  2020
  3  Gastrointestinal, Endokrin ve Diğer Sistem Acilleri 500 soru yanıt iç hastalıkları hemşireliği sorunlar ve vakalar...  2020
  4  Nursing Perspective for Older Patient with Orthostatic HypotensionOrthostatic Hypotension In The Elderly...  2020
  5  Bakım Seçeneklerinden Birisi Kurum Bakımına Karar Verme Süreci Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  6  Demans Hastalarında Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  7  Demanslı Bireyin Bakım Verenlerine Yönelik İnternet Adresleri, Kitaplar ve Filmler Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  8  Bakım Veren Olarak Kendi Bakımınız Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  9  Beyin ve Sinir Sistemine İlişkin Bakım Planı: Epilepsi Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar...  2019
  10  Yaşlı Bireylerde Beslenme Geriatri Hemşireliği...  2019
  11  Demans Hastalarıyla İletişim Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  12  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
 • NO AD TARIH
  1  İZLENEBİLİR YAŞLI BAKIM PROJESİ TAMAMLAMA VE İZLEM PROJESİ...  5/2020 - /
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  3  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - 1/2021
  4  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019
  5  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  6  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO AD YIL
  1  En iyi öğrenci projesi ödülü...  2012
  2  Yılın araştırma görevlisi...  2012
  3  En iyi bildiri ödülü...  2012
  4  sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2013
  5  Yılın araştırma görevlisi...  2013
  6  sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2014
  7  Doktora birincilik ödülü...  2014
  8  ikincilik ödülü...  2015
  9  Birincilik Ödülü...  2016
  10  Birincilik Ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Şubat 2021-Devam ediyor
  2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017