Tr

Associate Professor BURCU AKPINAR SÖYLEMEZ FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CHILD HEALTH AND ILLNESS NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2007
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  2009
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2013
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2014
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO NAME YEAR
  1  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  3  Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation in Nursing Students....  2018
  4  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  5  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  6  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  7  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  8  Attitudes of the Third-Year Nursing Students Toward Organ Donation: Cross-Sectional Study...  2017
  9  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin...  2017
  10  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  11  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  12  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimle...  2017
  13  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten ...  2016
  14  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  15  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve De...  2013
  16  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  17  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  18  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  19  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  20  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  21  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  22  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüks...  2011
  23  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış S...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  2  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  3  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  4  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  5  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  6  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  7  Examination of nursing students attitudes about organ donation... 28/10/2016 - 29/10/2016
  8  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  9  Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives... 25/04/2013 - 27/04/2013
  10  Students Evaluation of the Quality of Nursing PhD Education in Izmir... 25/04/2013 - 27/04/2013
  11  Examination of Doctoral Students State of Managing The Process of Research in Nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  12  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  13  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  14  3. sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki örgütlenme konusundaki düşüncelerinin belirlenm... 15/09/2011 - 17/09/2011
  15  Doctoral Program at Dokuz Eylül University School of Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  16  Examination of the Content of Doctoral Programs in Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Bakım Veren Olarak Kendi Bakımınız Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  2  Yaşlı Bireylerde Beslenme Geriatri Hemşireliği...  2019
  3  Beyin ve Sinir Sistemine İlişkin Bakım Planı: Epilepsi Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar...  2019
  4  Demans Hastalarında Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  5  Demans Hastalarıyla İletişim Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  6  Demanslı Bireyin Bakım Verenlerine Yönelik İnternet Adresleri, Kitaplar ve Filmler Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  7  Bakım Seçeneklerinden Birisi Kurum Bakımına Karar Verme Süreci Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  8  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
 • NO NAME DATE
  1  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  3  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019
  4  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  5  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO NAME DATE
  1  En iyi öğrenci projesi ödülü...  2012
  2  Yılın araştırma görevlisi...  2012
  3  En iyi bildiri ödülü...  2012
  4  sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2013
  5  Yılın araştırma görevlisi...  2013
  6  sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2014
  7  Doktora birincilik ödülü...  2014
  8  ikincilik ödülü...  2015
  9  Birincilik Ödülü...  2016
  10  Birincilik Ödülü...  2017
 • NO Responsibility
  1 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2014- December 2017