Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. RECEP EMRE OKYAY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  2015
 • NO AD YIL
  1  The effect of oral contraceptive use on sympatic nerve activity in patients with polycystic ovary sy...  2022
  2  Safe and successful use of oocyte in-vitro maturation in two infertile women with multiple sclerosis...  2020
  3  In Vıtro Maturatıon Is A Safer And Succesfull Treatment Optıon In Infertıle Women Wıth Multıple Scle...  2020
  4  Hamilelik sırasında gebelerin fiziksel aktivite değişimlerinin incelenmesi...  2018
  5  Genital liken sklerozisin komplikasyonu olarak gelişen vulvar fimozisin tıbbi tedavisi: olgu sunumu...  2017
  6  Myo-inositol administration positively effects ovulation induction and intrauterine insemination in ...  2017
  7  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  8  Different Effects of Myo-inositol plus Folic Acid versus Combined Oral Treatment on Androgen Levels ...  2016
  9  Evaluation of thyroid function status among postmenopausal women with and without osteoporosis...  2016
  10  Quantitative Sonographic Differences in Mid-Urethra between Postmenopausal Women with and without St...  2016
  11  Gestational termination process in sexual abused adolescent: a case report...  2015
  12  Vajinal Akıntı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Pelvik İnflamatuar Hastalık...  2015
  13  Abnormal patterns of blood flow through the uterine arteries: Is it a clue for placental abruption i...  2015
  14  A Case of Pregnancy Complicated by the Development of a Tubo-Ovarian Abscess Following an Aspiration...  2014
  15  YÜT Kullanılan Olgularda 2. Gün ve 3. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşıla...  2014
  16  A comparative study of obstetric outcomes in electively or spontaneously reduced triplet pregnancies...  2014
  17  The effect of drospirenone (3 mg) with ethinyl estradiol (30 mcg) containing pills on ovarian blood ...  2014
  18  The effect of intrauterine insemination time on semen parameters...  2014
  19  Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim...  2014
  20  Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat mode...  2013
  21  Value of maternal procalcitonin levels for predicting subclinical intra-amniotic infection in preter...  2013
  22  The effect of post-wash total progressive motile sperm count and semen volume on pregnancy outcomes ...  2013
  23  Management of Ectopic Pregnancy: Comparison of Systemic Methotrexate Administration and Surgical Tre...  2013
  24  Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis....  2013
  25  Prolonged breast-feeding is an independent risk factor for postmenopausal osteoporosis...  2013
  26  In vitro oosit maturasyonu...  2013
  27  Gebelik sürecinde yürümenin zaman mesafe parametreleri ve plantar basınç dağılımı...  2013
  28  Cord blood ischemia-modified albumin: Is it associated with abnormal Doppler findings in complicated...  2012
  29  Kadında hiperprolaktinemi ve medikal tedavi...  2012
  30  Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum ant...  2012
  31  Tuba ovarian abscesses formation from decidualized ovarian endometrioma after appendiceal endometrio...  2012
  32  Neonatal outcome of fetuses receiving intrauterine transfusion for severe hydrops complicated by Rhe...  2012
  33  Ovarian Pregnancy...  2012
  34  Tumor budding and E-Cadherin expression in endometrial carcinoma: Are they prognostic factors in end...  2011
  35  Comparison of uterine exteriorization and in situ repair during cesarean sections...  2011
  36  Retrospective analysis of follicle loss after laparoscopic excision of endometrioma compared with be...  2011
  37  Hysteroscopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor of the uterus: a case report and brief ...  2011
  38  Late-onset maternal mortality after amniocentesis....  2011
  39  Expression of matrix metalloproteinase-2 and survivin in endometrioid and nonendometrioid endometria...  2011
  40  Laparoscopic removal of extrauterine mislocated IUDs: Report of six cases...  2011
  41  Parsiyal Molar Gebelik Ve Canlı Fetus Birlikteliği: Olgu Sunumu PARTIAL MOLAR PREGNANCY AND COEXIS...  2009
  42  Risk faktörü olmayan olgularda cinsiyetin sezaryen hızına ve doğum ağırlığına etkisi...  2008
  43  Adneksiyal kitleli hastaların tedavisinde laparoskopinin güvenilirliği...  2008
  44  Spontan abortus spesimenlerinin histopatolojik bulguları ile fetal karyotipik değişikliklerin korela...  2008
  45  Adenomyozis risk faktörleri...  2005
  46  Kalp hastalığı bulunan gebelerin fetal ve maternal sonuçları...  2005
  47  Myomectomy during cesarean section...  2005
  48  Kronik pelvik ağrının ayırıcı tanısında Behçet Hastalığı...  2005
  49  Antenatal dönemde yedi kez grandmal epileptik atak geçiren gebe...  2005
  50  Vulvar fibroepitelyal stromal polip...  2005
  51  Fetal over kistlerinde prenatal tanı takip ve tedavinin gözden geçirilmesi...  2004
  52  Birinci trimester subkoryonik hematomların gebelik sonuçları üzerine etkisi...  2004
  53  Fetal liver length measurement...  2003
  54  Role of transvaginal sonography and serum CA 125 values in determining the nature of the postmenopau...  2000
 • NO AD TARİH
  1  IMSI ve AH uygulanan Üremeye Yardımcı Tedavi Sikluslarında Sigara Kullanımın Etkisi... 01/10/2023 - 05/10/2023
  2  Kötü yanıtlı olgularda IVF ve ICSI sonuçlarının karşılaştırılması... 02/11/2022 - 06/11/2022
  3  Does HPV positivity affect endometriosis clinic?... 28/05/2022 - 01/06/2022
  4  Evaluation of managment precnancies from conception to delivery to puperium as risk facing newborns ... 28/05/2022 - 01/06/2022
  5  Aspiration and Shirodkar Cerklage For Cervical Heterotopic Pregnancy Following ICSI/FET Cycle: Manag... 28/05/2022 - 01/06/2022
  6  THE GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) AND RISK FACTORS AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES (ART... 05/07/2020 - 08/07/2020
  7  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  8  Gonadotropin kombine intrauterin inseminasyon sikluslarında ovulasyonu tetiklemede standart hCG uyg... 03/10/2019 - 06/10/2019
  9  Açıklanamayan İnfertil Çiftlerde Donma/Çözme Embriyo Transfer Sikluslarında Doğal Siklus Son... 03/10/2019 - 06/10/2019
  10  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  11  Oositteki düz endoplazmik retikulum kümelenmelerinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlar... 08/11/2018 - 11/11/2018
  12  Stres İnfertiltenin Tıbbi Nedeni Belli Olsada Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkilimidir?... 08/11/2018 - 11/11/2018
  13  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  14  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  15  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  16  İnguinal endometrioma... 28/10/2015 - 31/10/2015
  17  Açıklanamayan infetil çiftlerde gonadotropinle stimüle edilmiş sikluslarda IUI zamanının beli... 28/10/2015 - 31/10/2015
  18  IVF/ICSI sikluslarında oosit sayısı ve stimülasyon sürelerinin gebelik oranları üzerine olan ... 28/10/2015 - 31/10/2015
  19  Myoinositol+Folik Asit kullanan hastalarda ovulasyon indüksiyonu ve IUI başarısı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  20  The importance of maternal ischemia modified albumin in foreseeing perinatal asphyxia... 20/05/2015 - 22/05/2015
  21  Tekrarlayan başarısızlıkta güncel yaklaşım... 20/09/2014 - 20/09/2014
  22  A CASE OF PREGNANCY COMPLICATED BY THE DEVELOPMENT OF A TUBO-OVARIAN ABSCESS FOLLOWING AN ASPIRATION... 30/04/2014 - 04/05/2014
  23  Endometriozise bağlı infertilitede kanıta dayalı yaklaşım algoritması ve IUI' nın yeri... 08/04/2014 - 08/04/2014
  24  Prematür luteinizasyon IVF sonuçlarını etkiler mi?... 19/03/2014 - 19/03/2014
  25  Cardiac Functions and Arterial Stiffness in Patients with Polycystic Ovary Syndrome... 13/03/2014 -
  26  PCOS vakalarında ICSI sonuclarının değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  27  Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda kombine oral kontraseptif kullanımının ovary... 26/09/2013 - 29/09/2013
  28  Histerosalpingografi çekilme zamanının kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyo... 26/09/2013 - 29/09/2013
  29  Sperm yüzdürme süresinin sperm sayısı, motilitesi ve DNA kondensasyonu üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  30  YÜT sikluslarında embriyo transfer kataterindeki kan / mukus varlığının gebelik üzerine etk... 26/09/2013 - 29/09/2013
  31  İntrauterin inseminasyon sikluslarında yıkanmış semen örneğinin inkübasyon başlangıcı ile... 26/09/2013 - 29/09/2013
  32  Kordon Kanı İskemi-Modifiye Albumin Perinatal Asfiksi Tanısında Erken Bir Biyobelirteç Olabilir... 03/09/2013 - 06/09/2013
  33  Total uterin prolapsusa sekonder akut böbrek yetmezliği: Vaka sunumu... 15/05/2013 - 19/05/2013
  34  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  35  Dihidroepiandrostenedion kullanan azalmış over rezervli olgularda ovaryan stimulasyona letrozol ek... 27/09/2012 - 30/09/2012
  36  Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin sikl... 27/09/2012 - 30/09/2012
  37  Intrauterin inseminasyon sikluslarında yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısı ve sem... 27/09/2012 - 30/09/2012
  38  klomifen sitrat onrası hospitalizasyon gerektiren şiddetli ovaryan hiperstimülasyon sendromu: iki... 27/09/2012 - 30/09/2012
  39  Overyan hiperstimulasyon sendromunun tek bulgusu olarak unilateral hidrotoraks; bir vaka sunumu... 27/09/2012 - 30/09/2012
  40  Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Lipoprotein A1 ve B Düzeyleri ve Oral Kontraseptiflerin Etkisi... 27/09/2012 - 30/09/2012
  41  The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin... 09/05/2012 - 12/05/2012
  42  serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish woman... 09/05/2012 - 12/05/2012
  43  effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy i... 09/05/2012 - 12/05/2012
  44  Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OHvitamin d and pa... 09/05/2012 - 12/05/2012
  45  Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy ... 09/05/2012 - 12/05/2012
  46  Cinsel İstismara Uğrayan Bir Ergende Gebelik Terminasyonu Süreci: Bir Olgu Sunumu... 17/11/2011 - 19/11/2011
  47  Uterusun dev adenomatoid tümörü: Bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  48  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  49  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis... 08/06/2011 - 11/06/2011
  50  Hamilelerde gebelik haftasıyla fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişki... 17/05/2011 - 22/05/2011
  51  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  52  Sclerosing stromal tumor of the ovary in 16 year old adolescent gırl... 04/05/2011 - 08/05/2011
  53  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  54  A case of pregnancy complicated by the development of a tubo-ovarian abscess following an aspiration... 04/05/2011 - 08/05/2011
  55  Embryo reduction versus expectant management in triplet gestations... 04/05/2011 - 08/05/2011
  56  Comparison of IVF and spontaneous twin pregnancies... 04/05/2011 - 08/05/2011
  57  relationships between seum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulinlike growth factors,mamog... 04/05/2011 - 08/05/2011
  58  The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with ost... 04/05/2011 - 08/05/2011
  59  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  60  Preeklampside fetal ölüm klinik gidişi etkiler mi... 18/05/2010 - 23/05/2010
  61  hysterescopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor using bipolar electrode system (versapo... 05/05/2010 - 08/05/2010
  62  Retrospective analysis of the follicle loss after laparoscopic excision of endometriomas compared to... 15/11/2009 - 19/11/2009
  63  Peripartum Histerektomi... 29/04/2009 - 03/05/2009
  64  Endoglin levels in serum and peritoneal fluid from women with and without endometriosis... 10/11/2008 - 14/11/2008
  65  Spontan abortus spesmenlerinin histopatolojik bulguları ile fetal karyotipik değişikliklerin kore... 14/05/2008 - 19/05/2008
  66  İlk trimester uterin rüptür ve hemaperitoneum... 14/05/2008 - 19/05/2008
  67  Postmenopozal over kistlerinin değerlendirilmesi... 16/05/2004 - 20/05/2004
  68  Radikal histerektomi sonuçları ve komplikasyonları... 04/05/2004 - 08/05/2004
  69  1. trimester subkoryonik hematomların gebelik kaybı üzerine etkisi... 09/10/2003 - 12/10/2003
  70  Cinsiyetin fetal distress gelişimindeki yeri... 09/10/2003 - 12/10/2003
  71  Obstetrics results of patients with PCOS... 04/09/2003 - 07/09/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölüm 9: Sağlık Ekibine Sık Sorulan Sorular Nelerdir? (İn) Fertilite Yolculuğumuz...  2023
  2  Gonadotropinler, Fizyoloji ve Farmakoloji, Klasik Protokoller Güncel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kitabı 3...  2022
  3  In vitro oosit maturasyonu Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı...  2013
  4  Bitkisel östrojenler Klimakterik kadın sağlığında güncel gelişmeler...  2013
  5  Luteal Faz Desteği Yardımcı Üreme Teknikleri...  2009