Tr

Associate Professor RECEP EMRE OKYAY FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  2000
  Specialization in Medicine  Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  2005
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  2015
 • NO NAME YEAR
  1  In Vıtro Maturatıon Is A Safer And Succesfull Treatment Optıon In Infertıle Women Wıth Multıpl...  2020
  2  Genital liken sklerozisin komplikasyonu olarak gelişen vulvar fimozisin tıbbi tedavisi: olgu sunum...  2017
  3  Myo-inositol administration positively effects ovulation induction and intrauterine insemination in ...  2017
  4  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  5  Different Effects of Myo-inositol plus Folic Acid versus Combined Oral Treatment on Androgen Levels ...  2016
  6  Evaluation of thyroid function status among postmenopausal women with and without osteoporosis...  2016
  7  Quantitative Sonographic Differences in Mid-Urethra between Postmenopausal Women with and without St...  2016
  8  Gestational termination process in sexual abused adolescent: a case report...  2015
  9  Vajinal Akıntı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Pelvik İnflamatuar Hastalık...  2015
  10  Abnormal patterns of blood flow through the uterine arteries: Is it a clue for placental abruption i...  2015
  11  YÜT Kullanılan Olgularda 2. Gün ve 3. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Retrospektif Olarak ...  2014
  12  A Case of Pregnancy Complicated by the Development of a Tubo-Ovarian Abscess Following an Aspiration...  2014
  13  A comparative study of obstetric outcomes in electively or spontaneously reduced triplet pregnancies...  2014
  14  The effect of drospirenone (3 mg) with ethinyl estradiol (30 mcg) containing pills on ovarian blood ...  2014
  15  The effect of intrauterine insemination time on semen parameters...  2014
  16  Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim...  2014
  17  Value of maternal procalcitonin levels for predicting subclinical intra-amniotic infection in preter...  2013
  18  Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat mode...  2013
  19  The effect of post-wash total progressive motile sperm count and semen volume on pregnancy outcomes ...  2013
  20  Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis....  2013
  21  Management of Ectopic Pregnancy: Comparison of Systemic Methotrexate Administration and Surgical Tre...  2013
  22  Prolonged breast-feeding is an independent risk factor for postmenopausal osteoporosis...  2013
  23  Gebelik sürecinde yürümenin zaman mesafe parametreleri ve plantar basınç dağılımı...  2013
  24  In vitro oosit maturasyonu...  2013
  25  Cord blood ischemia-modified albumin: Is it associated with abnormal Doppler findings in complicated...  2012
  26  Kadında hiperprolaktinemi ve medikal tedavi...  2012
  27  Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum ant...  2012
  28  Tuba ovarian abscesses formation from decidualized ovarian endometrioma after appendiceal endometrio...  2012
  29  Neonatal outcome of fetuses receiving intrauterine transfusion for severe hydrops complicated by Rhe...  2012
  30  Ovarian Pregnancy...  2012
  31  Comparison of uterine exteriorization and in situ repair during cesarean sections...  2011
  32  Tumor budding and E-Cadherin expression in endometrial carcinoma: Are they prognostic factors in end...  2011
  33  Hysteroscopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor of the uterus: a case report and brief ...  2011
  34  Retrospective analysis of follicle loss after laparoscopic excision of endometrioma compared with be...  2011
  35  Late-onset maternal mortality after amniocentesis....  2011
  36  Expression of matrix metalloproteinase-2 and survivin in endometrioid and nonendometrioid endometria...  2011
  37  Laparoscopic removal of extrauterine mislocated IUDs: Report of six cases...  2011
  38  Risk faktörü olmayan olgularda cinsiyetin sezaryen hızına ve doğum ağırlığına etkisi...  2008
  39  Adneksiyal kitleli hastaların tedavisinde laparoskopinin güvenilirliği...  2008
  40  Spontan abortus spesimenlerinin histopatolojik bulguları ile fetal karyotipik değişikliklerin kor...  2008
  41  Adenomyozis risk faktörleri...  2005
  42  Myomectomy during cesarean section...  2005
  43  Kalp hastalığı bulunan gebelerin fetal ve maternal sonuçları...  2005
  44  Antenatal dönemde yedi kez grandmal epileptik atak geçiren gebe...  2005
  45  Kronik pelvik ağrının ayırıcı tanısında Behçet Hastalığı...  2005
  46  Vulvar fibroepitelyal stromal polip...  2005
  47  Fetal over kistlerinde prenatal tanı takip ve tedavinin gözden geçirilmesi...  2004
  48  Birinci trimester subkoryonik hematomların gebelik sonuçları üzerine etkisi...  2004
  49  Fetal liver length measurement...  2003
  50  Role of transvaginal sonography and serum CA 125 values in determining the nature of the postmenopau...  2000
 • NO NAME DATE
  1  THE GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) AND RISK FACTORS AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES (ART... 05/07/2020 - 08/07/2020
  2  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  3  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  4  Oositteki düz endoplazmik retikulum kümelenmelerinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlar... 08/11/2018 - 11/11/2018
  5  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  6  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  7  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  8  İnguinal endometrioma... 28/10/2015 - 31/10/2015
  9  Açıklanamayan infetil çiftlerde gonadotropinle stimüle edilmiş sikluslarda IUI zamanının beli... 28/10/2015 - 31/10/2015
  10  IVF/ICSI sikluslarında oosit sayısı ve stimülasyon sürelerinin gebelik oranları üzerine olan ... 28/10/2015 - 31/10/2015
  11  Myoinositol+Folik Asit kullanan hastalarda ovulasyon indüksiyonu ve IUI başarısı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  12  The importance of maternal ischemia modified albumin in foreseeing perinatal asphyxia... 20/05/2015 - 22/05/2015
  13  Tekrarlayan başarısızlıkta güncel yaklaşım... 20/09/2014 - 20/09/2014
  14  A CASE OF PREGNANCY COMPLICATED BY THE DEVELOPMENT OF A TUBO-OVARIAN ABSCESS FOLLOWING AN ASPIRATION... 30/04/2014 - 04/05/2014
  15  Endometriozise bağlı infertilitede kanıta dayalı yaklaşım algoritması ve IUI' nın yeri... 08/04/2014 - 08/04/2014
  16  Prematür luteinizasyon IVF sonuçlarını etkiler mi?... 19/03/2014 - 19/03/2014
  17  Cardiac Functions and Arterial Stiffness in Patients with Polycystic Ovary Syndrome... 13/03/2014 -
  18  Histerosalpingografi çekilme zamanının kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyo... 26/09/2013 - 29/09/2013
  19  İntrauterin inseminasyon sikluslarında yıkanmış semen örneğinin inkübasyon başlangıcı ile... 26/09/2013 - 29/09/2013
  20  Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda kombine oral kontraseptif kullanımının ovary... 26/09/2013 - 29/09/2013
  21  Sperm yüzdürme süresinin sperm sayısı, motilitesi ve DNA kondensasyonu üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  22  YÜT sikluslarında embriyo transfer kataterindeki kan / mukus varlığının gebelik üzerine etk... 26/09/2013 - 29/09/2013
  23  PCOS vakalarında ICSI sonuclarının değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  24  Kordon Kanı İskemi-Modifiye Albumin Perinatal Asfiksi Tanısında Erken Bir Biyobelirteç Olabilir... 03/09/2013 - 06/09/2013
  25  Total uterin prolapsusa sekonder akut böbrek yetmezliği: Vaka sunumu... 15/05/2013 - 19/05/2013
  26  Dihidroepiandrostenedion kullanan azalmış over rezervli olgularda ovaryan stimulasyona letrozol ek... 27/09/2012 - 30/09/2012
  27  Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Lipoprotein A1 ve B Düzeyleri ve Oral Kontraseptiflerin Etkisi... 27/09/2012 - 30/09/2012
  28  Overyan hiperstimulasyon sendromunun tek bulgusu olarak unilateral hidrotoraks; bir vaka sunumu... 27/09/2012 - 30/09/2012
  29  klomifen sitrat onrası hospitalizasyon gerektiren şiddetli ovaryan hiperstimülasyon sendromu: iki... 27/09/2012 - 30/09/2012
  30  Intrauterin inseminasyon sikluslarında yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısı ve sem... 27/09/2012 - 30/09/2012
  31  Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin sikl... 27/09/2012 - 30/09/2012
  32  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  33  Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy ... 09/05/2012 - 12/05/2012
  34  Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OHvitamin d and pa... 09/05/2012 - 12/05/2012
  35  effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy i... 09/05/2012 - 12/05/2012
  36  serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish woman... 09/05/2012 - 12/05/2012
  37  The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin... 09/05/2012 - 12/05/2012
  38  Cinsel İstismara Uğrayan Bir Ergende Gebelik Terminasyonu Süreci: Bir Olgu Sunumu... 17/11/2011 - 19/11/2011
  39  Uterusun dev adenomatoid tümörü: Bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  40  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis... 08/06/2011 - 11/06/2011
  41  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  42  Hamilelerde gebelik haftasıyla fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişki... 17/05/2011 - 22/05/2011
  43  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  44  relationships between seum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulinlike growth factors,mamog... 04/05/2011 - 08/05/2011
  45  Comparison of IVF and spontaneous twin pregnancies... 04/05/2011 - 08/05/2011
  46  Embryo reduction versus expectant management in triplet gestations... 04/05/2011 - 08/05/2011
  47  A case of pregnancy complicated by the development of a tubo-ovarian abscess following an aspiration... 04/05/2011 - 08/05/2011
  48  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  49  The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with ost... 04/05/2011 - 08/05/2011
  50  Sclerosing stromal tumor of the ovary in 16 year old adolescent gırl... 04/05/2011 - 08/05/2011
  51  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  52  Preeklampside fetal ölüm klinik gidişi etkiler mi... 18/05/2010 - 23/05/2010
  53  hysterescopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor using bipolar electrode system (versapo... 05/05/2010 - 08/05/2010
  54  Retrospective analysis of the follicle loss after laparoscopic excision of endometriomas compared to... 15/11/2009 - 19/11/2009
  55  Peripartum Histerektomi... 29/04/2009 - 03/05/2009
  56  Endoglin levels in serum and peritoneal fluid from women with and without endometriosis... 10/11/2008 - 14/11/2008
  57  İlk trimester uterin rüptür ve hemaperitoneum... 14/05/2008 - 19/05/2008
  58  Spontan abortus spesmenlerinin histopatolojik bulguları ile fetal karyotipik değişikliklerin kore... 14/05/2008 - 19/05/2008
  59  Postmenopozal over kistlerinin değerlendirilmesi... 16/05/2004 - 20/05/2004
  60  Radikal histerektomi sonuçları ve komplikasyonları... 04/05/2004 - 08/05/2004
  61  1. trimester subkoryonik hematomların gebelik kaybı üzerine etkisi... 09/10/2003 - 12/10/2003
  62  Cinsiyetin fetal distress gelişimindeki yeri... 09/10/2003 - 12/10/2003
  63  Obstetrics results of patients with PCOS... 04/09/2003 - 07/09/2003
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  In vitro oosit maturasyonu Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı...  2013
  2  Bitkisel östrojenler Klimakterik kadın sağlığında güncel gelişmeler...  2013
  3  Luteal Faz Desteği Yardımcı Üreme Teknikleri...  2009