Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ERKAN ÇAĞLIYAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Kadın Hastalıkları ve Doğum  2023
 • NO AD YIL
  1  Management of a pregnancy with Crigler-Najjar syndrome type 2: a case report...  2023
  2  Profiling of Immunomodulatory Genes and Quantification of CD25+ Cells in Different Types of Early Pr...  2023
  3  Topography of the Heart...  2023
  4  Morbidly obese pregnant woman with congenital leptin deficiency: Follow'up and obstetric outcome...  2022
  5  Prenatal diagnosis of cystic hygroma cases in tertiary centre and retrospective analysis of pregnanc...  2022
  6  The effect of oral contraceptive use on sympatic nerve activity in patients with polycystic ovary sy...  2022
  7  Spontaneous Pregnancy and Live Birth After Fertility Sparing Treatment For a Yolk Sac Tumor: Case Re...  2022
  8  Evaluation of Associated Structural and Chromosomal Abnormalities in Patients with Fetal Cerebral Ve...  2022
  9  Effect of mucinous differentiation in endometrioid type endometrial cancers on prognosis...  2022
  10  Measures against COVID-19 pandemic ? a single tertiary center experience...  2022
  11  Adenomyozis; Tanı, Klinik bulgular ve tedavinin Güncel Yaklaşımları...  2022
  12  Preterm Eylem...  2022
  13  Management of spontaneously occured isolated hematocervix case- a rare pathology...  2022
  14  Rahim İçi Araç Varlığında Gözlenen İntersitisyel Gebelikte Laparoskopik Yönetim - Laparoscopic Manag...  2021
  15  Gebelikte Covid-19 Enfeksiyonunda Enflamatuar Yanıt ve Obstetrik Komplikasyonlar...  2021
  16  COVID-19 enfeksiyonunda vertikal geçiş ve neonatal?perinatal yaklaşım: Tek merkez deneyimi...  2021
  17  Prematür Ovaryen Yetmezlik Tanımı, Etiyolojisi ve Hastaya Yaklaşım...  2021
  18  İzole Konjenital Kalp Hastalılarında Obstetrik ve Neonatal Sonuçlar - Tek Merkez Deneyimi...  2020
  19  Villitis of Unknown Etiology in the Placenta of a Pregnancy Complicated by COVİD-19...  2020
  20  Retrospective analysis of pregnancy terminations and indications in a tertiary center...  2020
  21  Effect of vascular endothelial growth factor on fetal vessels among obese pregnant women...  2020
  22  İn Vitro Fertilizasyon (IVF) ve Spontan Dikoryonik Diamniotik (DDA) İkiz Gebeliklerinde Obstetrik ve...  2020
  23  Fetal İmmatür Servikal Teratom Olgu Sunumu: Prenatal Tanı ve Yönetim...  2020
  24  Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi...  2020
  25  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  26  Excessively High Urinary Beta 2-Microglobulin Level: A Sign of Pathology or Laboratory Error?...  2018
  27  A prospective cohort study on the prediction of fetal distress and neonatal status with arterial and...  2017
  28  Myo-inositol administration positively effects ovulation induction and intrauterine insemination in ...  2017
  29  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  30  Different Effects of Myo-inositol plus Folic Acid versus Combined Oral Treatment on Androgen Levels ...  2016
  31  Role of kisspeptin in polycystic ovary syndrome (PCOS)...  2016
  32  İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı Olan Gebeliklerin Yönetimi...  2015
  33  Rhesus Alloimnünizasyonu...  2015
  34  Çoğul Gebeliklerde Yönetim...  2015
  35  Postpartum Kanamada Yönetim...  2015
  36  Gebelikte Hipertansiyon...  2015
  37  Gestasyonel Diabetes Mellitus ile Komplike Gebeliklerin Yönetimi...  2015
  38  Abnormal patterns of blood flow through the uterine arteries: Is it a clue for placental abruption i...  2015
  39  YÜT Kullanılan Olgularda 2. Gün ve 3. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşıla...  2014
  40  The effect of drospirenone (3 mg) with ethinyl estradiol (30 mcg) containing pills on ovarian blood ...  2014
  41  Alteration of apoptosis-related genes in postmenopausal women with uterine prolapse...  2014
  42  Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim...  2014
  43  Effect of Fetal Gender on Angiogenesis: Analysis of Angiogenin and Leptin Levels in Second Trimester...  2014
  44  Fetal Circulatory Variation in an Acute Incident Causing Bradycardia...  2014
  45  Maternal sigara kullamının doppler ölçümleri üzerine etkisinin araştırılması...  2013
  46  Value of maternal procalcitonin levels for predicting subclinical intra-amniotic infection in preter...  2013
  47  What is your diagnosis?...  2013
  48  Peritoneal karsinomatoza bulgusu olmayan çok yüksek serum CA125 değeri olan adneksiyal kitlelerin kl...  2013
  49  Do amniotic fluid leptin levels decrease in pregnancies with fetal trisomy 21?...  2012
  50  Analysis of perinatal outcome by combination of first trimester maternal plasma homocysteine with u...  2011
  51  Jinekolojik tümörlerde sağkalım ve etki eden faktörler: Dejog serisi...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Aspiration and Shirodkar Cerklage For Cervical Heterotopic Pregnancy Following ICSI/FET Cycle: Manag... 28/05/2022 - 01/06/2022
  2  Management of spontaneously occurred isolated hematocervix case... 28/05/2022 - 01/06/2022
  3  Does HPV positivity affect endometriosis clinic?... 28/05/2022 - 01/06/2022
  4  Evaluation of managment precnancies from conception to delivery to puperium as risk facing newborns ... 28/05/2022 - 01/06/2022
  5  Rhesus Alloimmünizasyonu Nedeni ile Fetal Anemi Gelişen Gebeliğin Yönetimi: Olgu Sunumu... 28/10/2021 - 31/10/2021
  6  FETAL POSTERİOR FOSSANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERMİS-CREST AÇISININ ÖLÇÜMÜ,Sözel Bildiri... 28/10/2021 - 31/10/2021
  7  Dikoryonik-Diamniyotik Biri Yapışık İkiz Olan Üçüz Gebelik: Olgu Sunumu ... 28/10/2021 - 31/10/2021
  8  Acil ve Elektif Transvajinal Servikal Serklajlarin Obstetrik ve Perinatal Sonuclarinin Degerlendiril... 28/10/2021 - 31/10/2021
  9  B Lynch sütür ile birlikte bilateral uterin arter ligasyonu sonrası fertilite, Olgu Sunumu... 28/10/2021 - 31/10/2021
  10  Prenatal Dönemde Fetal Anomali Tanısı Konularak Selektif Fetosid Yapılan 7 Dikoryonik Diamniotik... 28/10/2021 - 31/10/2021
  11  Dikoryonik-Diamniyotik Biri Yapışık İkiz Olan Üçüz Gebelik: Olgu Sunumu... 28/10/2021 - 31/10/2021
  12  Prenatal Tanı Konulan Aberran Sağ Subklavian Arter(ARSA): Dört Olgu Sunumu... 28/10/2021 - 31/10/2021
  13  Gestasyonel Diabetes Mellitusun Erken Dönem Öngörüsünde Maternal Plazma Adiponektin Düzeyi ve ... 29/10/2020 - 31/10/2020
  14  Fetal Mikroftalmi, Fetal Yarık Damak-Dudak ve Fetal Ventrikülomegali: Olgu Sunumu... 29/10/2020 - 31/10/2020
  15  Nadir Görülen Bir Vaka Sunumu: Mekonyum Psödokisti ile Prezante Olan Bir İleal Atrezi ve Perfora... 29/10/2020 - 31/10/2020
  16  Pelvik Organ Prolapsusu Olmayan Postmenopozal Ve Menopozal Kadınlarda Apoptozla İlişkili Genlerin... 27/10/2019 - 30/10/2019
  17  Açıklanamayan İnfertil Çiftlerde Donma/Çözme Embriyo Transfer Sikluslarında Doğal Siklus Son... 03/10/2019 - 06/10/2019
  18  Prenatal Izlemde Genetiğin Tani Koyduğu En Net Örneklerden Biri Tuberoskleroz... 25/09/2019 - 27/09/2019
  19  A case of non-immune hydrops fetalis due to parvovirus infection... 09/05/2019 - 11/05/2019
  20  Endometriumun endometrioid kanserlerinde glut-1 ve maspinekspresyon insidansı, rekurrens ve sağkal... 15/11/2017 - 18/11/2017
  21  Caryotype evaluation in patients with premature ovarian failure... 04/10/2017 - 08/10/2017
  22  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  23  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  24  İntrapartum fetal distres öngörüsünde serebro-plasental oran ve venöz-arteriel indeksin kullan... 17/05/2017 - 21/05/2017
  25  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  26  İkinci trimester atretik ensefalosel olgu sunumu... 02/03/2017 - 05/03/2017
  27  Uterusun endometrioid adenokanserlerinde müsinöz diferansiasyonun prognoza etkisinin araştırılm... 02/11/2016 - 06/11/2016
  28  Açıklanamayan infetil çiftlerde gonadotropinle stimüle edilmiş sikluslarda IUI zamanının beli... 28/10/2015 - 31/10/2015
  29  İnguinal endometrioma... 28/10/2015 - 31/10/2015
  30  IVF/ICSI sikluslarında oosit sayısı ve stimülasyon sürelerinin gebelik oranları üzerine olan ... 28/10/2015 - 31/10/2015
  31  Vulvar yerleşimli epidermal kist... 28/10/2015 - 31/10/2015
  32  Matür kistik teratomda tiroid papiller karsinomu: olgu sunumu... 28/10/2015 - 31/10/2015
  33  Myoinositol+Folik Asit kullanan hastalarda ovulasyon indüksiyonu ve IUI başarısı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  34  Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda kombine oral kontraseptif kullanımının ovary... 26/09/2013 - 29/09/2013
  35  A Case of Hydatiform Mole Co-Existing with A Twin Pregnancy... 15/05/2013 - 19/05/2013
  36  Premature ikiz gebeliklerde servikal serklaj uygulaması ile iki doğum arasındaki sürenin uzatıl... 14/05/2008 - 19/05/2008
  37  endometrium kanserinde diseke edilen lenf nodu sayısının sağkalım üzerine etkisi... 14/05/2008 - 19/05/2008
  38  solitary cerebellar metastases from ovarian epithelial carcinoma: a case report... 30/04/2008 - 04/05/2008
  39  is tumor free distance more predictive than depth of myometrial invasion in patients with stage I an... 30/04/2008 - 04/05/2008
  40  efficiency of dissected lymph node count on survival in patients with endometrial carcinoma... 30/04/2008 - 04/05/2008
  41  Sigmoid metastasis from a serous cystadenocarcinoma of the ovary:case report... 30/04/2008 - 04/05/2008
  42  ofis histeroskopi ile endometrial polipektomi... 20/03/2008 - 22/03/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Gynecologic Malignancies During Pregnancy Fertility Sparing Approaches in Gynecologic Cancers...  2021
  2  Gebelikte Astım ve Akut Bronşit Maternal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi...  2021