Tr

Assistant Professor ERKAN ÇAĞLIYAN FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Tıp Fakültesi  2002
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  2  Excessively High Urinary Beta 2-Microglobulin Level: A Sign of Pathology or Laboratory Error?...  2018
  3  A prospective cohort study on the prediction of fetal distress and neonatal status with arterial and...  2017
  4  Myo-inositol administration positively effects ovulation induction and intrauterine insemination in ...  2017
  5  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  6  Different Effects of Myo-inositol plus Folic Acid versus Combined Oral Treatment on Androgen Levels ...  2016
  7  Role of kisspeptin in polycystic ovary syndrome (PCOS)...  2016
  8  Gebelikte Hipertansiyon...  2015
  9  Postpartum Kanamada Yönetim...  2015
  10  Çoğul Gebeliklerde Yönetim...  2015
  11  Rhesus Alloimnünizasyonu...  2015
  12  İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı Olan Gebeliklerin Yönetimi...  2015
  13  Gestasyonel Diabetes Mellitus ile Komplike Gebeliklerin Yönetimi...  2015
  14  Abnormal patterns of blood flow through the uterine arteries: Is it a clue for placental abruption i...  2015
  15  YÜT Kullanılan Olgularda 2. Gün ve 3. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Retrospektif Olarak ...  2014
  16  The effect of drospirenone (3 mg) with ethinyl estradiol (30 mcg) containing pills on ovarian blood ...  2014
  17  Alteration of apoptosis-related genes in postmenopausal women with uterine prolapse...  2014
  18  Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim...  2014
  19  Effect of Fetal Gender on Angiogenesis: Analysis of Angiogenin and Leptin Levels in Second Trimester...  2014
  20  Fetal Circulatory Variation in an Acute Incident Causing Bradycardia...  2014
  21  Value of maternal procalcitonin levels for predicting subclinical intra-amniotic infection in preter...  2013
  22  Maternal sigara kullamının doppler ölçümleri üzerine etkisinin araştırılması...  2013
  23  What is your diagnosis?...  2013
  24  Peritoneal karsinomatoza bulgusu olmayan çok yüksek serum CA125 değeri olan adneksiyal kitlelerin...  2013
  25  Do amniotic fluid leptin levels decrease in pregnancies with fetal trisomy 21?...  2012
  26  Analysis of perinatal outcome by combination of first trimester maternal plasma homocysteine with u...  2011
  27  Jinekolojik tümörlerde sağkalım ve etki eden faktörler: Dejog serisi...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Pelvik Organ Prolapsusu Olmayan Postmenopozal Ve Menopozal Kadınlarda Apoptozla İlişkili Genlerin... 27/10/2019 - 30/10/2019
  2  Prenatal Izlemde Genetiğin Tani Koyduğu En Net Örneklerden Biri Tuberoskleroz... 25/09/2019 - 27/09/2019
  3  A case of non-immune hydrops fetalis due to parvovirus infection... 09/05/2019 - 11/05/2019
  4  Endometriumun endometrioid kanserlerinde glut-1 ve maspinekspresyon insidansı, rekurrens ve sağkal... 15/11/2017 - 18/11/2017
  5  Caryotype evaluation in patients with premature ovarian failure... 04/10/2017 - 08/10/2017
  6  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  7  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  8  İntrapartum fetal distres öngörüsünde serebro-plasental oran ve venöz-arteriel indeksin kullan... 17/05/2017 - 21/05/2017
  9  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  10  İkinci trimester atretik ensefalosel olgu sunumu... 02/03/2017 - 05/03/2017
  11  Uterusun endometrioid adenokanserlerinde müsinöz diferansiasyonun prognoza etkisinin araştırılm... 02/11/2016 - 06/11/2016
  12  Vulvar yerleşimli epidermal kist... 28/10/2015 - 31/10/2015
  13  Matür kistik teratomda tiroid papiller karsinomu: olgu sunumu... 28/10/2015 - 31/10/2015
  14  IVF/ICSI sikluslarında oosit sayısı ve stimülasyon sürelerinin gebelik oranları üzerine olan ... 28/10/2015 - 31/10/2015
  15  Myoinositol+Folik Asit kullanan hastalarda ovulasyon indüksiyonu ve IUI başarısı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  16  Açıklanamayan infetil çiftlerde gonadotropinle stimüle edilmiş sikluslarda IUI zamanının beli... 28/10/2015 - 31/10/2015
  17  İnguinal endometrioma... 28/10/2015 - 31/10/2015
  18  Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda kombine oral kontraseptif kullanımının ovary... 26/09/2013 - 29/09/2013
  19  A Case of Hydatiform Mole Co-Existing with A Twin Pregnancy... 15/05/2013 - 19/05/2013
  20  Premature ikiz gebeliklerde servikal serklaj uygulaması ile iki doğum arasındaki sürenin uzatıl... 14/05/2008 - 19/05/2008
  21  endometrium kanserinde diseke edilen lenf nodu sayısının sağkalım üzerine etkisi... 14/05/2008 - 19/05/2008
  22  Sigmoid metastasis from a serous cystadenocarcinoma of the ovary:case report... 30/04/2008 - 04/05/2008
  23  solitary cerebellar metastases from ovarian epithelial carcinoma: a case report... 30/04/2008 - 04/05/2008
  24  is tumor free distance more predictive than depth of myometrial invasion in patients with stage I an... 30/04/2008 - 04/05/2008
  25  efficiency of dissected lymph node count on survival in patients with endometrial carcinoma... 30/04/2008 - 04/05/2008
  26  ofis histeroskopi ile endometrial polipektomi... 20/03/2008 - 22/03/2008