Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. NİLAY BOZTAŞ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2022
 • NO AD YIL
  1  Sepsis ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin Değerlendirilm...  2022
  2  Acute kidney injury after major orthopedic surgery: A retrospective study of frequency and related r...  2022
  3  Anterior Abdominal Wall Blocks as A Source of Information in A Social Media Network...  2021
  4  "Perfusion Index As A Predictor of Successful Spinal Anesthesia: A Time-Dependent Receiver Operating...  2021
  5  Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model...  2020
  6  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2019
  7  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  2019
  8  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  9  Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in R...  2018
  10  Readability of internet-sourced patient education material related to "labour analgesia"...  2017
  11  Protective effects of dexmedetomidine and remote ischemic preconditioning on renal ischemia reperfus...  2017
  12  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  13  Effects of different doses of remifentanil on hemodynamic response to anesthesia induction in healty...  2017
  14  The Anesthetic Approach for a 27-Week Pregnant Woman Undergoing Endoscopic Sinus Surgery...  2016
  15  Evaluation of the Effects of Intra-Arterial Sugammadex and Dexmedetomidine: An Experimental Study...  2016
  16  Intravenous lipid emulsion prolongs survival in rats intoxicated with digoxin...  2016
  17  Effect of magnesium sulfate on renal ischemia-reperfusion injury in streptozotocin-induced diabetic ...  2016
  18  Renal ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: the rol of local ishemic preconditioning...  2016
  19  Evaluation of the Precipitation Characteristics of Ertapenem, Tigecycline, Colistin, Daptomycin, Van...  2014
  20  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Teophyllin/Aminophylline Intoxication: An Experime...  2014
  21  Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin Değerlendi...  2014
  22  Effects of Dexmedetomidine İn Conjuction With Remote İschemic Preconditioning on Renal İschemia-Repe...  2014
  23  Hastanemizde Cerrahi Bölümlerde Çalışan Doktorların "Yeniden Canlandırma Yapmama" Talimatı Konusunda...  2014
  24  Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Sırasında Gelişen Masif Hidrotoraks...  2012
  25  İlerlemiş Amiyotrofik Lateral Sklerozisli Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması ve ...  2012
  26  Karbondioksit Absorbanının Hatalı Kullanımının Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Bir Çalışma...  2012
  27  Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Entübasyon sırasında yerinden çıkan vidalı implant diş aspirasyonu deneyimimiz: Olgu sunumu... 03/11/2022 - 06/11/2022
  2  Kardiyovasküler cerrahide ultrason eşliğinde internal juguler ven yolu ile santral venöz kateter... 03/11/2022 - 06/11/2022
  3  Alexander Hastalığı Olan Çocuk Hastanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu... 03/11/2022 - 06/11/2022
  4  One Lung Ventilation (OLV) With Fogarty Catheter In A Pediatric Case With Neuroblastoma... 14/10/2022 - 16/10/2022
  5  Radikal Sistektomi Uygulanan Bernard-Soulier Sendromlu Bir Hastanın Anestezi Yönetimi... 28/10/2020 - 30/10/2020
  6  Perioperatif sıvı yönetimi, sıvı tercihi ve hipotansiyona yaklaşım: ulusal anket çalışmas... 28/10/2020 - 30/10/2020
  7  Sosyal bir media ağında bilgi kaynağı olarak Anterior Abdominal Duvar Blokları, EP019... 28/10/2020 - 30/10/2020
  8  Ülkemizde Pediyatrik Akut Postoperatif Ağrı Yönetimi ile İlgili Anestezi Uzmanlarının Tutum v... 04/03/2020 - 07/03/2020
  9  Ülkemizde Ameliyathanelerde Çalışmakta Olan Anestezistlerin Enfeksiyon Kontrolü ile İlgili Tut... 06/02/2020 - 08/02/2020
  10  Sepsis ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin Değerlend... 07/11/2018 - 11/11/2018
  11  The knowledge and awarenesses of anesthesiologists in turkey about di(2-ethylhexyl) phthalate; a sur... 09/05/2018 - 12/05/2018
  12  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  13  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in gastrik ülser üzerine etkileri... 25/10/2017 - 29/10/2017
  14  Ratlarda ekstremite modelinde Sugammadeksin iskemi reperfüzyon üzerine etkisi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  15  Hastanemizde 2009-2017 yılları arasında toksik hepatit nedeniyle karaciğer nakli uygulanan olgu ... 21/04/2017 - 23/04/2017
  16  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  17  İntravenöz lipid emülsiyonu ratlarda digoksin entoksikasyonun modelinde hayatta kalma süresini u... 06/04/2016 - 10/04/2016
  18  Yaşlı Hastalarda Anestezi İndüksiyonunda Farklı Dozlarda Remifentanil İnfüzyonunu Hemodinamik... 05/12/2015 - 06/12/2015
  19  LaborAnalgesia ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin De... 04/12/2015 - 06/12/2015
  20  Diyabetik sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarında lokal iskemik önkoşullamanın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  21  Perfusion index as a predictor of successful neuraxial anesthesia: Preliminary results... 05/09/2015 - 07/09/2015
  22  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  23  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  24  Uzak iskemik önkoşullama ile birlikte kullanılan deksmedetomidinin sıçan renal iskemi reperfüz... 20/11/2013 - 24/11/2013
  25  Rat renal iskemi reperfüzyon hasarı modelinde magnezyum sülfatın koruyucu etkinliğinin araştı... 20/11/2013 - 24/11/2013
  26  Anestezi uygulaması öncesi kullanılan aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliklerinin d... 20/11/2013 - 24/11/2013
  27  Litotomi Pozisyonunda Perianal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Spinal Anestezinin Yayılımına Oturma ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  28  Tip IV Glikojen Depo Hastalığı nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanan olguda profilaktik... 19/04/2013 - 23/04/2013
  29  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik önkoşullama ve Deksmedetomidin ile farma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  30  Üniversite hastanesinde çalışan doktorların "do not resuscitation (dnr)" talimatı konusundaki ... 27/10/2011 - 30/10/2011
  31  İntraoperatif hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması sırasında gelişen masif hidroto... 26/10/2011 - 30/10/2011
  32  Kolorektal cerrahi uygulanan geriyatrik bir olguda kombine spinal-epidural anestezi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  33  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarına uzak iskemik ön koşullama ve direkt iskemik ön koşu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  34  Drägersorb 800 plusın anestezi hasta güvenliği kuruluşu önerilerine uygun kullanımı ile bu ... 26/10/2007 - 29/10/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Genel cerrahide minimal invaziv cerrahi girişimlerde anesteziTürkiye Klinikleri Özel Konular...  2022
  2  CARBON DIOXIDE ABSORBENTSResearch and Reviews in Health Sciences...  2021
  3  Hasta Transferleri ve GüvenlikAnestezide Hasta Güvenliği, e-kiatp...  2018
  4  Malign Hipertermi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  5/2014 - 5/2015
 • NO AD YIL
  1  TARK 2012 Deneysel Araştırma dalında 3.lük ödülü...  2012
  2  TARK 2013 Deneysel Araştırma 3.lük ödülü...  2013